Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Assistent (C) - ASSISTENT CODEUR

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
P 6048 T 19 05
Korps/directie/dienst
7584 - Djo - Vatting / Seining (vss)
Werkplaats
Koningsstraat 202A
1000 Brussel
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Contracttype
Contract met beperkte duur tot 31 december 2019/ Contrat à durée déterminée jusqu'au 31-12-2019
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
2
Studieniveau
6 jaar secundair onderwijs
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen.

Niveau
Assistent (C)
Aanvullende informatie
Wervingsreserve
Type betrekking
Contractueel
Functiebeschrijving

De ontvangen operationele gegevens adequaat vatten in de ANG om bijgestuurde en kwaliteitsvolle informatie te leveren aan de klanten politiediensten.

Als dossierbeheerder, dossiers opstellen en/of analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te kunnen trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.
- Binnenkomende gegevens analyseren
- Gegevens buiten het algemene kader nazien en gepaste oplossingen voorstellen

Als gegevensbeheerder, relevante informatie voor de organisatie klasseren en/of gegevens invoeren in gegevensbanken om gestructureerde informatie ter beschikking te stellen van de organisatie.
- De algemene vattingsregels toepassen op de eenduidige gegevens
- de gegevensbank bijhouden door de gegevens zo vlug mogelijk op te nemen
- De gevatte gegevens opvolgen
- Nuttige bjikomende informatie verzamelen bij de bron

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal CC1 (minimum €23885.61 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

Als centrale directie draagt DJO bij tot de uitvoering van de opdrachten van de DGJ. Haar diensten voeren gespecialiseerde opdrachten van gerechtelijke politie uit en/of leveren, ten behoeve van de vragende diensten, specifieke steun op verschillende competentiegebieden, nl:

- BOM-beheer
- inzet DSU
- ontvoering, afpersing, gijzeling
- informantenbeheer
- permanentie DGJ
- vermiste personen
- opsporing en aanhouding voortvluchtigen
- getuigenbescherming
- opsporing van getuigen
- vatting in de ANG en nationale gerechtelijke seiningen

De Dienst Vatting/Saisie- Seining/Signalement telt twee afdelingen.
De afdeling "Vatting " registreert de documenten (PV, RIR en DOS) opgesteld door de centrale directies van DGJ, in de ANG en volgt de raadplegingen van de databank op.
De afdeling " Seiningen " registreert in de ANG de seiningen vanwege de gerechtelijke overheden en van de Dienst Vreemdelingenzaken.
Beide afdelingen voeren kwaliteitscontrole uit op de informatie van de ANG die valt onder hun activiteitsgebied.

Gewenst profiel

Kennis :

• Politionele organisatie - Niv.:GEBRUIKER
• Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER

Praktische kennis :
• Informatie verwerken - Binnen de beschikbare termijn informatie op een doeltreffende manier verzamelen, ontcijferen en verwerken. Gegevens
gestructureerd samenbrengen en op een eigen manier interpreteren en behandelen. Eventuele hiaten in deze informatie onderkennen.
• Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.
• Kennis overdragen - Kennis, expertise en werkmethodes op een formele en informele wijze overbrengen op anderen.

Verwachte gedrag :
• Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en
hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
• Communiceren - Gegevens en meningen correct en gestructureerd overbrengen, zowel schriftelijk als mondeling. Gegevens en incidenten juist
rapporteren.
• Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen
functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.
• Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.
. Respect tonen - Respect tonen voor andere meningen en mensen, voor het beleid, de procedures en de structuur. Schriftelijke of mondelinge instructies strikt opvolgen.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Interview
Wervingsreserve: 24 maanden

Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informations

Naam
MERCKAERT
Voornaam
PETER
Functie
EERSTE COMMISSARIS
E-mail
peter.merckaert@police.belgium.eu
Telefoon
02/644.82.23
Korps/directie/dienst
DJO