Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Assistent (CC1) - Assistent dienst Interventie post Lievegem (Zomergem)

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
G 6022 N 21 05
Type betrekking
Contractueel
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
5911 - Deinze-Zulte-Lievegem
Werkplaats
Sportlaan 1
9930 Zomergem
Provincie
Oost-Vlaanderen
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur
Duur
1 jaar (met de mogelijkheid om binnen het jaar statutair te worden)
Niveau
Assistent (CC1)
Studieniveau
6 jaar secundair onderwijs
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen.

Maximum aantal inschrijvingen
20
Voorstelling korps/directie/dienst

De politiezone Deinze-Zulte-Lievegem - een samensmelting van de politiezones Deinze-Zulte en LoWaZoNe - ging van start op 1 januari 2019. Ze staat onder leiding van de korpschef, eerste hoofdcommissaris Benny Van Wabeke, die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het politiebeleid in de politiezone. De korpschef oefent deze taken uit onder het gezag van het politiecollege.

De politiezone bestaat uit drie grote directies:

 • Directie Operaties
 • Directie Beleid, Beheer & Ontwikkeling
 • Directie Ondersteuning

Als assistent dienst Interventie post Lievegem zal je worden tewerkgesteld binnen de directie Operaties.

Leer onze politiezone beter kennen: https://www.partners-against-crime.com/

Functiebeschrijving
 • Uitvoeren van het takenpakket van de dienst Interventie, gericht op de planning van de diensten en het beheer van de dienstbladen en verloven in de daartoe voorziene applicaties
 • Bieden van administratieve ondersteuning, onder meer:
  • Algemeen klassement dienst Interventie
  • Bijhouden en verwerken resultaten interne acties
  • Opstellen van het LIK-verslag vanuit de dienst Interventie
 • Uitvoeren van de bovenvermelde opdrachten en taken op een autonome wijze, onder leiding van de verantwoordelijke officier en de hiërarchisch hoger geplaatsten.
Gewenst profiel

De gewenste kwaliteiten waarover de kandidaat bij voorkeur dient te beschikken zijn de volgende:

 • eerlijkheid - integriteit
 • gedreven en besluitvaardig
 • ruim gevoel en zin voor orde en verantwoordelijkheid, methode, stiptheid en respect voor termijnen
 • klantgericht en tactvol
 • goede communicatieve en sociale vaardigheden
 • assertief en plichtbewust
 • zeer discreet en loyaal
 • flexibel zijn qua uitoefening van de taken en werkregeling
 • collegiaal
 • goede administratieve vaardigheden
 • behoorlijke kennis van Microsoft-Office toepassingen
 • zelfstandig kunnen werken
Selectiemodaliteiten in de eenheid
 • Eén of meerdere tests of geschiktheidsproeven
 • Het door de korpschef houden van een interview met de verschillende kandidaten
 • Kandidaten die deelnemen aan deze selectie moeten op elk onderscheiden deel van de selectieproeven (per test/geschiktheidsproef en het interview met de korpschef) een minimumscore van 60% behalen, zo niet zullen zij als ongeschikt voor de bediening worden beschouwd.

Dringende externe werving.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Gratis consultatie in de medische centra van de Federale Politie
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal CC1 (minimum €24850.51 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Extra aanbod
- Mogelijkheid om diensten verricht in andere overheidsdiensten of in de privé sector of als zelfstandige te laten valoriseren voor de bepaling van de geldelijke anciënniteit (KB 26/03/2014)
- Mogelijkheid om 1 dag/week te telewerken
- Elke dinsdag & donderdag soep (winter) of een gezond tussendoortje (zomer)
- Per kalenderjaar een quota van 40 sporturen die mogen worden aangerekend als dienstprestatie
- Mogelijkheid tot deelname aan jaarlijkse sportdag + personeelsuitstap
- Gratis gebruik van Fitnesszaal in Deinze
- Gratis zwemkaart Palaestra Deinze
- Gratis uitlenen van materiaal (perculator, beamer, laptop, staantafels,...)
- Attenties voor familiale gebeurtenissen
- Mogelijkheid tot lidmaatschap en deelname aan de activiteiten van de Vriendenkring van het korps
- Mogelijkheid om een warm middagmaal te nuttigen tegen democratische prijzen in Campus Leiepoort Sint-Hendriks

Informatie

Naam
Dujardin
Voornaam
Ruth
Functie
Diensthoofd Interventie
E-mail
ruth.dujardin@police.belgium.eu
Telefoon
09 244 24 11
Korps/directie/dienst
Politiezone Deinze-Zulte-Lievegem