Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Assistent (C) - Assistent dienst Wijkwerking Lievegem (Zomergem)

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 6621 N 18 05
Korps/directie/dienst
5420 - Deinze-Zulte
Werkplaats
Sportlaan 1
9930 Zomergem
Provincie/Regio
Oost-Vlaanderen
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
20
Studieniveau
6 jaar secundair onderwijs
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen.

Niveau
Assistent (C)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

Het takenpakket manifesteert zich in de volgende domeinen:

 • Opvolgen van meldingen en afhandelingen in ISLP ten behoeve van de wijkinspecteurs;
 • Administratieve ondersteuning vanuit DIO (opvolging “vrij onder voorwaarden, voorwaardelijke invrijheidsstelling), opmaak van dia’s komende uit DIO’s (of zijn opvolger) en up-to-date houden van deze dia’s en werkopdrachten;
 • Input van de dienstplanning, tellen van de variatie ‘inzet’ en ‘beleidsvrije ruimte’, tellen verdeling van de diverse beurten, input van wijzigingen in de planning (na validatie dienstchef/diensthoofd);
 • Het beantwoorden en opvolgen van ‘standaardreply’ in de briefwisseling en het vatten van de specifieke reacties in opdracht van de dienstoverste;
 • Toepassen van de app gerechtsdeurwaarders door concrete uitvoering van de veiligheidsrisico-analyse, door de verdeling van de toezichten gerechtsdeurwaarder door nagaan billijke verdeling van de opdrachten (na validatie dienstchef/diensthoofd);
 • Bijhouden van de fiches in Infohop en Figaro van zelfstandige zaken, HORECA, … op aangeven van de betrokken wijkinspecteur en de dienst Lokale Recherche;
 • Administratieve ondersteuning van de wijkbriefing (opmaak verslag, klaarzetten van informatie LIK, bijhouden aanwezigheden, ...);
 • Ondersteuning van onthaal (aangiftes cybercrime en camerabeeldenanalyse, …);
 • De onthaalmedewerker aan de balie vervangen tijdens diens afwezigheid;
 • Uitvoeren van de bovenvermelde opdrachten en taken op een autonome wijze, onder leiding van de verantwoordelijke officier en de hiërarchisch hoger geplaatsten;
 • Bereid zijn te werken in een vast dienstrooster/uurschema dat wordt opgesteld in overeenstemming met de ter zake geldende wettelijke normen.
Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal CC1 (minimum €23885.61 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

Op vrijdag 21 december ondertekende de Koning het Koninklijk Besluit tot instelling van de politiezone Deinze-Zulte-Lievegem. De nieuwe fusiezone - een samensmelting van de politiezones Deinze-Zulte en LoWaZoNe - ging van start op 1 januari 2019.

Competenties/Specifieke diplomavereisten

 

  Gewenst profiel

  De gewenste kwaliteiten waarover de kandidaten bij voorkeur dienen te beschikken zijn de volgende:

  • eerlijkheid - integriteit;
  • gedreven en besluitvaardig;
  • ruim gevoel en zin voor orde en verantwoordelijkheid, methode, stiptheid en respect voor termijnen;
  • klantgericht en tactvol;
  • goede communicatieve en sociale vaardigheden;
  • assertief en plichtbewust;
  • zeer discreet en loyaal;
  • flexibel zijn qua uitoefening van de taken en werkregeling;
  • collegiaal;
  • goede administratieve vaardigheden;
  • behoorlijke kennis van Microsoft-Office toepassingen;
  • zelfstandig kunnen werken.
  Selectiemodaliteiten in de eenheid

  Theoretische proef + computerproef;
  Interview met de kandidaten door de Korpschef.

  Informations

  Naam
  Boddin
  Voornaam
  Johan
  Functie
  Diensthoofd Wijkwerking & Onthaal
  E-mail
  johan.boddin@police.belgium.eu
  Telefoon
  09 381 41 11
  Korps/directie/dienst
  Politiezone Deinze-Zulte-Lievegem