Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Assistent (C) - Assistent dossierbeheerder

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
P 6052 N 18 05
Korps/directie/dienst
7346 - Drp - Rekrutering & Selectie
Werkplaats
Luchtmachtlaan
1040 Etterbeek
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur
Duur
1 jaar
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
5
Studieniveau
6 jaar secundair onderwijs
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen.

Niveau
Assistent (C)
Aanvullende informatie
Wervingsreserve
Type betrekking
Contractueel
Functiebeschrijving

Uitvoeren van alle administratieve en praktische taken die de eigenlijke selectietaken voorafgaan of volgen, zowel ten dienste van de kandidaten, partners en hiërarchische oversten, als ter ondersteuning van de (hoofd)assessoren van het assessmentcenter. Onthalen en doorverwijzen van de kandidaten op een professionele en klantgerichte wijze.

Als administratieve ondersteuning, administratieve en/of organisatorische taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om het optimale verloop van de activiteiten van de entiteit te waarborgen en/of om de nodige documenten ter beschikking te stellen.
- administratieve voorbereiding en afwerking van selectiedossiers
- verzorgen briefwisseling m.b.t. selectieprocedure
- meedelen van (administratieve) informatie over kandidaten op vraag van hierarchie of partners

Als planningsdeskundige, de uitvoering van taken, activiteiten, technische procedures coördineren om het praktische verloop van de activiteiten te verzekeren.
- dienstplanning opstellen
- agenda selectiecommissies beheren, inplanning commissieleden, reservatie lokalen politiescholen
- coördinatie en opvolging van door partners georganiseerde testen (medisch, sport, screening, AO…)

Als contactpersoon, antwoorden op alle vragen van de interne of externe klanten en de complexe vragen aan de gespecialiseerde personen of diensten doorgeven om de klanten te helpen bij het zoeken naar een antwoord op hun vraag.
- telefoon beantwoorden en / of doorschakelen
- kandidaten, commissieleden, hiërarchische oversten,politiescholen, partners te woord staan
- onthaal van kandidaten / bezoekers
- de nodige opzoekingen in de gegevensbanken
- informatie verstrekken
- binnenkomende post en mails van kandidaten beheren
- kandidaten inschrijven
- kandidaten uitnodigen voor selectieproeven
- afleveren attesten aan kandidaten en/of hiërarchische oversten
- verzorgen briefwisseling kandidaten

Als gegevensbeheerder, relevante informatie voor de organisatie klasseren en/of gegevens invoeren in gegevensbanken om gestructureerde informatie ter beschikking te stellen van de organisatie.
- beheer van de resultaten van de proeven
- input testresultaten
- klassement / archivering dossiers

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal CC1 (minimum €23885.61 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

De dienst rekrutering en selectie heeft als opdracht het organiseren van het geheel aan rekruterings- en selectieactiviteiten voor zowel de leden van het operationele kader als voor de leden van het administratief en logistiek kader ten behoeve van zowel de lokale politiezones als de federale politie. Aldus draagt zij bij uitstek bij tot de geïntegreerde werking van de politie.

Binnen de dienst rekrutering en selectie heeft de entiteit Selectie / Assessment Center als opdracht het organiseren van het geheel aan selectieactiviteiten voor leden van zowel Ops als CALog, voor zowel externe aanwervingen als voor promotiewedstrijden voor overgang naar een hoger kader / niveau.

Gewenst profiel

* Flexibel
* Sociaal ingesteld
* Een positieve werksfeer voor ogen houden
* Zelfstandig maar ook in team kunnen samenwerken
* Klantgericht (extern en intern) zijn en vlot/correct kunnen omgaan met kandidaten in het raam van selectieprocedures

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Te bepalen
Wervingsreserve: 24 maanden

Informations

Naam
Coppens
Voornaam
Silvy
Functie
adviseur
Telefoon
02/644 83 35
Korps/directie/dienst
Selectie en recrutering dienst