Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Assistent (C) - Assistent financiën en logistiek (PLIF)

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 6623 N 19 03
Korps/directie/dienst
5363 - Noorderkempen
Werkplaats
Vrijheid 13-17
2320 Hoogstraten
Provincie/Regio
Antwerpen
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
6 jaar secundair onderwijs
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen.

Niveau
Assistent (C)
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

(niet limitatief en kan steeds gewijzigd worden, afhankelijk van de noden van de organisatie)

1. In het kader van het financieel beheer:
- Voorbereiden bestelmandaten en plaatsen van bestellingen van de benodigde materialen;
- Voorbereiden van betalingsmandaten voor het politiecollege en inboeken van facturen;
- Voeren van de boekhouding ter ondersteuning van de financieel beheerder van de politiezone;
- Opstellen van rapporteringen m.b.t. uitgaven, contracten, …;
- Klassering van financiële documentatie;
- Voorbereiding en uitwerking van begrotingswijzigingen.

2. In het kader van het logistiek beheer:
- Algemene logistieke ondersteuning van het korps;
- Aankoop van politiekledij en opvolging kledijpuntensysteem van het operationeel kader;
- Inventarisbeheer;
- Contractbeheer en -opvolging;
- Beheer van informatica- en kantoorartikelen: instaan voor het ontvangen, nakijken en aanvullen van artikels in het magazijn en het beantwoorden van vragen van medewerkers met betrekking tot hun bestellingen, herstellingen, …;
- Wegbrengen van dringende PV's en neer te leggen stukken naar het parket en de griffie;
- Ontvangst en controle van logistieke middelen;
- Aangifte en opvolging van schadedossiers;
- Periodieke controle en aanvulling van de interne EHBO- middelen;
- Bijstaan afdelingsverantwoordelijke PLIF (personeel, logistiek, IT, financiën) bij uitvoering van zijn/haar taken.

Ons aanbod
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Voorstelling korps/directie/dienst

Politiezone Noorderkempen omvat de gemeenten Hoogstraten, Rijkevorsel en Merksplas.

Extra aanbod
Fietsvergoeding
Gewenst profiel

Kennis
- Kennis en beheer van aankoopdossiers;
- Kennis en beheer van schadedossiers (voertuigen, infrastrucutuur, rechtsbijstand, …);
- Algemene kennis van boekhouden en principes van facturatie;
- Algemene kennis van relevante wetgeving;
- Kennis van courante informaticatoepassingen (Word, Excel, Powerpoint, …).

Vaardigheden
- Betrouwbaar en integer;
- Discreet en loyaal;
- Verantwoordelijkheidsgevoel;
- Zin voor orde, methode en stiptheid;
- Zelfstandig dossiers kunnen beheren, analyseren, verder uitwerken;
- Flexibel zijn;
- Kunnen werken in teamverband;
- Communicatieve en sociale vaardigheden, aanspreekbaar en luisterbereid;
- Klantgerichte ingesteldheid.

Attitude
- Respect voor het beroepsgeheim;
- Zin voor initiatief;
- Hulpvaardig;
- Flexibel;
- Flexibel en autonoom werken, beschikbaar;
- Vaktechnische kennis en relevante informatie in zich opnemen, toepassen en in een klare, correcte boodschap overbrengen;
- Probleemoplossende en constructieve ingesteldheid.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

- Cognitieve vaardigheidsproef en geïnformatiseerde persoonlijkheidsproef (te Brussel).
- Selectie op basis van dossier (CV en motivatiebrief).
- Inrichten van selectiecommissie met mondelinge en/of schriftelijke proeven.

Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informations

Naam
Gijsbrechts
Voornaam
Rob
Functie
Adviseur PLIF
E-mail
pz.noorderkempen@police.belgium.eu
Telefoon
03/340.88.00
Korps/directie/dienst
Lokale Politiezone Noorderkempen