Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Assistent (C) - Assistent Frontdesk

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 6203 T 19 01
Korps/directie/dienst
5339 - Brussel Hoofdstad Elsene
Werkplaats
Kolenmarkt 30
1000 Brussel
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
2
Maximum aantal inschrijvingen
30
Studieniveau
6 jaar secundair onderwijs
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen

Niveau
Assistent (C)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

De medewerker “onthaal” staat in voor een klantvriendelijk en professioneel onthaal van burgers die zich aanbieden.
Naast de administratieve basistaken van een assistent (niveau C), zal hij/zij belast worden met :
- Ontvangst van publiek en eventuele doorverwijzing ;
- Informeren en doorverwijzen ;
- Telefonisch onthaal ;
- Beheer faxberichten ;
- Afhandelen administratieve opdrachten ;
- Permanente functie van operationele ondersteuning (Flexibel uurrooster en recht op kosteloze medische zorgen zoals de operationele leden).

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal CC1 (minimum €23885.61 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

De meergemeentenzone Brussel HOOFDSTAD Elsene omvat het grondgebied van de stad Brussel; de deelgemeenten Laken, Neder-over-Heembeek en Haren; en de gemeente Elsene.
De bevolking is zeer divers en dat is merkbaar op verschillende vlakken. Niet alleen zijn alle sociale lagen van de bevolking vertegenwoordigd, maar ook een waaier aan nationaliteiten en etnische origines hebben in Brussel een vaste stek gevonden. Daarenboven kan men de aanwezigheid van verschillende nationale en internationale instellingen, administraties en bedrijven die zich op het grondgebied van onze politiezone hebben gevestigd niet negeren. Al deze evenementen beheren in de context van een grootstad is een echte uitdaging. Een gepast antwoord vinden is niet altijd gemakkelijk en de werking van de politiezone moet onder alle omstandigheden flexibel en creatief zijn.
De directie human resources van de politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene is belast met alle taken die een verband hebben met het personeelsbeheer van de politiezone : aanwerving en mobiliteit, beheer van de loopbanen, organisatie van de arbeidstijd, beheer van de afwezigen en werkongevallen, beheer van de sociale problematieken en dit, in overeenstemming met de verschillende juridische teksten op dit gebied.

Extra aanbod
Kredieturen worden toegekend aan de personeelsleden die een taalopleiding wensen te volgen om het Selor-brevet te behalen.
Dienstfaciliteiten worden eveneens toegekend aan de personeelsleden die de ter hun beschikking gestelde sportinfrastructuren, van de zone (fitnesszaal) wensen te gebruiken.
Gewenst profiel

- Administratieve vaardigheden met inbegrip van kennis van de informaticatoepassing ISLP of bereid zijn deze informaticatoepassing te leren gebruiken ;
- Kennis van de eigen organisatie ;
- Tweetalig FR/NL ;
- Kennis van andere talen is een pluspunt ;
- Bereid zijn het opleidingsprogramma Calog – onthaalmedewerker te volgen ;
- Beried zijn onregelmatige uren te presteren, met name ’s avonds en in het weekend.
Zich ertoe verbinden om in een hoofdstedelijke omgeving te werken en in een omgeving die het concept van de diversiteit binnen de geïntegreerde politie voorstaat.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Het inwinnen van het advies van de selectiecommissie, waarvan de samenstelling later zal bepaald worden, evenals het gemotiveerd advies van korpschef.

Informations

Naam
Vanriet
Voornaam
Christine
Functie
DGG
E-mail
christine.vanriet@police.belgium.eu
Telefoon
02/279.73.23
Korps/directie/dienst
HRM ZP 5339