Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Assistent (C) - Assistent gerechtelijk secretariaat

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 6600 N 19 01
Korps/directie/dienst
5432 - Sint-Niklaas
Werkplaats
Dalstraat 26
9100 Sint-Niklaas
Provincie/Regio
Oost-Vlaanderen
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
10
Studieniveau
6 jaar secundair onderwijs
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen.

Niveau
Assistent (C)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

1. Algemeen
De functie staat in voor de administratieve voorbereiding en ondersteuning van de opdrachten toegewezen aan de dienst Gerechtelijk secretariaat/APO in de afdeling Directie Operaties.
De dienst staat in voor de controle van de kwaliteit van de gegevens en de overdracht van deze gegevens in ANG. De dienst speelt een sleutelrol in het domein van de kwaliteitszorg binnen de politiezone voor de kwaliteit van de opgestelde processen-verbaal en signaleringen.

De functie wordt uitgeoefend door een CALogmedewerker niveau C of D. De gewone plaats van het werk is het politiecommissariaat van de Lokale Politie Sint-Niklaas, Dalstraat 26, 9100 Sint-Niklaas.

Hij/zij staat onder het rechtstreeks gezag van het diensthoofd Gerechtelijk secretariaat.
Hij/zij bekleedt de generieke functie van consulent-medewerker. De competenties eigen aan dit profiel zijn integraal van toepassing.

Verantwoordelijkheden en taken

Verantwoordelijkheden
Hij/zij staat in voor de administratieve ondersteuning en voorbereiding van de dossiers binnen de dienst Gerechtelijk secretariaat/APO.
Hij/zij staat mee in voor de kwaliteitscontrole van de opgestelde processen-verbaal.
Hij/zij staat in voor de verzending van de processen-verbaal en de kantschriften naar de bevoegde gerechtelijke instanties. Hiertoe worden deze akten uitgeschreven in het ISLP-systeem.
Hij/zij staat in voor het klassement en de archivering van alle documenten in de politiezone. Hiertoe worden alle documenten digitaal gearchiveerd en wordt regelmatig een digitale kopie van de gegevensdrager gemaakt.

Taken
Hij/zij voert allerlei gerechtelijke en administratieve ondersteunende taken uit die bijdragen tot de vlotte werking van de dienst en ter ondersteuning van de APo-verantwoordelijken: verwerking van PV’s (kwaliteitscontrole), aanvragen inlichtingenbulletins, pv’s klaarmaken voor verdeling naar de parketten, formulieren inbeslagnames…
Hij/zij verzorgt de administratieve ondersteuning van de politiezone en helpt de medewerkers van de operationele afdeling bij punctuele vragen over de vormvereisten van het pv.
Hij/zij behandelt de inkomende en uitgaande post van de Lokale politie Sint-Niklaas.
Hij/zij registreert de inkomende kantschriften en zorgt voor de verdeling ervan, maakt afgewerkte kantschriften klaar voor verzending.
Hij/zij archiveert pv’s en verricht opzoekingen in het archief en geeft informatie met betrekking tot de administratie en/of gearchiveerde processen-verbaal.
Hij/zij neemt, bij dienstnoodwendigheden, sporadisch deel aan de beurtrol telefonie en onthaal in de meldkamer.
Hij/zij beheert en verwerkt alle dossiers m.b.t. de uitgevoerde takelingen door de operationele medewerkers.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Voorstelling korps/directie/dienst

Lokale Politie Sint-Niklaas, Dalstraat 26, 9100 Sint-Niklaas
Dienst gerechtelijk secretariaat.

Competenties/Specifieke diplomavereisten

Kennis
Goede politionele kennis.
Kennis van de politieorganisatie, de lokale politie en zijn overheden en de werking van de geïntegreerde politie.
Grondige kennis van vigerende wetten, besluiten, reglementen en procedures met betrekking tot de werking van de lokale en federale politie en in het bijzonder over de informatiehuishouding.
Doordrongen zijn van de korpsvisie en missie en ernaar handelen.
Doordrongen zijn van de gemeenschapsgerichte politiezorg.
Zeer goede kennis van het zonaal veiligheidsplan.
Kennis van en inzicht in de deontologische code
Grondige theoretische en praktische kennis bezitten inzake de veiligheidsdomeinen criminaliteit, verkeer, openbare orde en maatschappelijke overlast.

Vaardigheden
Communicatief vaardig zijn ingesteld, beschikken over een groot inlevingsvermogen en kunnen omgaan met diversiteit.
Stipt en nauwgezet werken, vlot gebruik van software pakketten die inherent zijn aan een politieorganisatie en meer bepaald voor de dienst Gerechtelijk secretariaat (ISLP,…) of bereid zijn deze kennis te verwerven.
Probleemoplossend kunnen werken.
Rekening houden met hindernissen en anticiperen op onvoorziene omstandigheden.
In alle omstandigheden kunnen luisteren, beslissingen en de nodige juiste initiatieven kunnen nemen, ook in stresserende situaties.
Zeer discreet zijn en professioneel kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie.
Op een vlotte manier kunnen samenwerken met medewerkers van de politiezone en met externe partners (overheden, bevolking, stadsdiensten,…). Kunnen inspelen op hun behoeften en dit vertalen naar concrete acties of beleidsvoorstellen.

Gewenst profiel

Betrouwbaar en integer zijn, innerlijke controle en relativeringsvermogen bezitten.
Klantgericht en resultaatgericht ingesteld: uit eigen beweging voortdurend op zoek gaan naar de beste oplossing voor een probleem.
Flexibel en autonoom werken, een oordeel vormen waarin verschillende informatiebronnen en invalshoeken geïntegreerd zijn.
Analytisch zijn.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Plaatselijke selectiecommissie
Wervingsreserve van 12 maanden

Informations

Naam
Maes
Voornaam
Frederika
Functie
Manager Interne Organisatie
E-mail
frederika.maes@police.belgium.eu
Telefoon
03 760 65 49
Korps/directie/dienst
Lokale Politie Sint-Niklaas