Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Assistent (C) - Assistent Gerechtelijke Secretariaat

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
G 6001 N 19 05
Korps/directie/dienst
5457 - Mira
Werkplaats
Kabeljauwstraat 28
8790 Waregem
Provincie/Regio
West-Vlaanderen
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur
Duur
1 jaar
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
6 jaar secundair onderwijs
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen.

Niveau
Assistent (C)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Wervingsreserve
Type betrekking
Contractueel
Functiebeschrijving

 

 • Kwaliteitscontrole en opvolging doorstroming processen-verbaal inzake verkeersongevallen;
 • Controle lokalisatie verkeersongevallen op kaart;
 • Ingeven van de resultaten van de ademtesten;
 • Kwaliteitscontrole en opvolging doorstroming van de processen-verbaal en onmiddellijke inningen van verkeersinbreuken;
 • Opvolging van de processen-verbaal van waarschuwing;
 • Verwerking en opvolging van de snelheidsovertredingen;
 • Verwerking en verrijking van gegevens inzake GAS4 inbreuken (stilstaan en parkeren);
 • Algemene administratieve taken zoals archiveren, klasseren, enz.;
 • Back-up en bijstand verlenen voor het team gerechtelijk niet verkeer;
 • Bijwonen van de vergaderingen en notuleren;
 • Back-up in de permanentierol onthaal en estafette;
 • Samenwerking met operationele politieambtenaren binnen bepaalde dossiers
 • Respecteren van beroepsdiscretie en -geheim
Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal CC1 (minimum €23885.61 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

PZ  ANZEGEM/AVELGEM/SPIERE-HELKIJN/WAREGEM/ZWEVEGEM

Gewenst profiel

Kennis:

 • houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale rijksbesturen;
 • Relevante kennis van de organisatie, structuren en de verschillende bevoegdheden van de twee niveaus van de geïntegreerde politiedienst;
 • Relevante kennis hebben van alle aspecten van basispolitiezorg;

Vaardigheden:

 • Kunnen toepassen van de verworven kennis inzake wetgeving, reglementering, procedures en politietechnieken en principes;
 • Een vlotte dactylografie en tekstverwerking;
 • De bekwaamheid om de verschillende opdrachten van verschillende opdrachtgevers op een coherente wijze tot een goed einde brengen, en dit door een oordeelkundige inzet van de materiële en personele middelen;
 • Contactvaardig zijn;
 • Autonoom kunnen werken;
 • In het bezit zijn van een rijbewijs B;

Attitudes:

 • Naleven van de waarden vervat in de deontologische code en de wet op de geïntegreerde politie. Beroepsgeheim strikt naleven;
 • Openstaan voor gestandaardiseerd en repetitief werk.
Selectiemodaliteiten in de eenheid

 

Een adviserende kennistest kan worden opgelegd.

 

Opmerking :

 

Inschrijvingsdossiers via mail dienen ingediend te worden via volgend email adres : DRP.RecSel.Assessment.CALog.Nl@police.belgium.eu

Informations

Naam
BOUCKAERT
Voornaam
Isabelle
E-mail
isabelle.bouckaert@police.belgium.eu
Telefoon
056/62.67.45