Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

ICT-assistent (C) - ASSISTENT ICT CEL NEW TECHNOLOGIES

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 6205 T 18 03
Korps/directie/dienst
5339 - Brussel Hoofdstad Elsene
Werkplaats
Kolenmarkt 30
1000 Brussel
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
40
Studieniveau
6 jaar secundair onderwijs
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen

Niveau
ICT-assistent (C)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

Assistent IT bij de dienst ICT.
Naast de administratieve basistaken, zal het personeelslid belast worden met:
- Assistent cel mobiele systemen/mobiel werken;
- Bijstand bieden aan de installatie, de configuratie en het onderhoud van de toepassingen binnen zijn takenpakket;
- Technische ondersteuning bieden voor content management van internet- en intranetsites en mail;
- Documenteren van de items in zijn domein (procedures, kennisbank, …);
- Verzekeren van de opleiding en ondersteuning van de gebruikers binnen zijn domein, namelijk door het opstellen van beknopte handleidingen;
- Upscalen van de problemen naar de externe partners toe en de opvolging ervan verzekeren (disfuncties, updates, …);
- Verzekeren van de eerste lijns interventies voor bovengenoemde systemen;
- Verzekeren van een wachtdienst.
Hij/zij dient zich ertoe te engageren van functie te veranderen volgens de noden van de zone.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal C1A (minimum €24361.37 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

Binnen de algemene functionele directie, is onze ICT-afdeling een strategische steunpilaar in alle aspecten van de dagdagelijkse politiewerking en ook van de functionering van de politiezone.
Onze zone investeert de laatste jaren sterk in de uitbouw van zijn ICT-infrastructuur. Daarnaast volgen we ook de trends van mobiele toepassingen en wordt sterk geïnvesteerd in de vernieuwing van onze applicaties.
Bij de ICT-afdeling van onze politiezone sta je in voor een strategische ondersteuning van de politiemensen op het terrein, maar ook voor de ander personeelsleden van de politiezone voor wat betreft radio-communicatie, informatica netwerk en telefonie.

Extra aanbod
Kredieturen worden toegekend aan de personeelsleden die een taalopleiding wensen te volgen om het Selor-brevet te behalen.
Dienstfaciliteiten worden eveneens toegekend aan de personeelsleden die de ter hun beschikking gestelde sportinfrastructuren, van de zone (fitnesszaal) wensen te gebruiken.
Competenties/Specifieke diplomavereisten

- Basiskennis van informatica;
- Kennis Hardware PC,rand- en telecomapparatuur;

Gewenst profiel

- Accuraat kunnen werken is een vereiste;
- Autodidact;
- Rijbewijs B;
- Discreet, beleefd en stipt zijn;
- Zowel in groep als individueel kunnen werken;
- Flexibel en stressbestendig zijn en zich gemakkelijk kunnen aanpassen qua werkschema volgens de noodwendigheden van de zone;
- Goede communicatievaardigheden hebben zowel mondeling als schriftelijk;
- De nodige opleidingen volgen die zijn directie nodig acht;
- De wil hebben om zich te vervolmaken binnen de uitoefening van zijn functie;
- De kennis van het Frans is een pluspunt.
Zich ertoe verbinden om in een hoofdstedelijke omgeving te werken en in een omgeving die het concept van de diversiteit binnen de geïntegreerde politie voorstaat.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Het inwinnen van het advies van de selectiecommissie, waarvan de samenstelling later zal bepaald worden, evenals het gemotiveerd advies van de Korpschef.

Informations

Naam
PETERMANS
Voornaam
PASCAL
Functie
CP DIR ICT
E-mail
pascal.petermans@police.belgium.eu
Telefoon
02 279 79 21
Korps/directie/dienst
PZ Brussel HOOFDSTAD Elsene