Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

ICT-assistent (C) - ASSISTENT ICT MEDEWERKER CEL GRAFISCHE CEL

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 6207 T 18 03
Korps/directie/dienst
5339 - Brussel Hoofdstad Elsene
Werkplaats
Kolenmarkt 30
1000 Brussel
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
40
Studieniveau
6 jaar secundair onderwijs
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen

Niveau
ICT-assistent (C)
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

Assistent IT bij de dienst ICT.
Naast de administratieve basistaken, zal het personeelslid belast worden met:
- Wijzigen en optimaliseren van de webpagina’s van onze Intranet- en Internet sites
- Samenwerken met de graficus bij het realiseren van publicaties en brochures
- Lay out pagina’s en het structureren van documenten
- Een media bibliotheek ontwikkelen en onderhouden
- Zijn werk documenteren
- Een eerste lijn support voorzien inzake zijn core business.
Hij/zij dient zich ertoe te engageren van functie te veranderen volgens de noden van de zone.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal C1A (minimum €24361.37 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

Binnen de algemene functionele directie, is onze ICT-afdeling een strategische steunpilaar in alle aspecten van de dagdagelijkse politiewerking en ook van de functionering van de politiezone.
Onze zone investeert de laatste jaren sterk in de uitbouw van zijn ICT-infrastructuur. Daarnaast volgen we ook de trends van mobiele toepassingen en wordt sterk geïnvesteerd in de vernieuwing van onze applicaties.
Bij de ICT-afdeling van onze politiezone sta je in voor een strategische ondersteuning van de politiemensen op het terrein, maar ook voor de ander personeelsleden van de politiezone voor wat betreft radio-communicatie, informatica netwerk en telefonie.

Extra aanbod
Kredieturen worden toegekend aan de personeelsleden die een taalopleiding wensen te volgen om het Selor-brevet te behalen
Dienstfaciliteiten worden eveneens toegekend aan de personeelsleden die de ter hun beschikking gestelde sportinfrastructuren, van de zone (fitnesszaal) wensen te gebruiken
Competenties/Specifieke diplomavereisten

- Een opleiding genoten hebben binnen het domein van infografie of blijk geven van ervaring in deze materie
- Over een grondige kennis beschikken van Microsoft office producten
- Basiskennis van de grafische software Adobe CS
- Basiskennis inzake cartografische tools ( gis) zijn een pluspunt

Gewenst profiel

- De nodige basiskennis bezitten van technisch Engels
- Kennis van het Frans is een belangrijk pluspunt
- Vermogen tot analyse en beheer van problemen
- Blijk geven van beschikbaarheid en flexibiliteit
- Beschikken over de nodige organisatie en communicatiecapaciteiten
- Blijk geven van een klantgerichte houding
- Zich op de hoogte houden van de technologische evolutie in zijn domein
- In bezit zijn van het rijbewijs B is een pluspunt
- Zeer dynamisch zijn
- Blijk geven van initiatief en creativiteit
- In teamverband kunnen werken met een positieve instelling
- Zich verbinden tot het volgen van iedere bijkomende opleiding die nuttig wordt geacht door de directie.
Zich ertoe verbinden om in een hoofdstedelijke omgeving te werken en in een omgeving die het concept van de diversiteit binnen de geïntegreerde politie voorstaat.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Het inwinnen van het advies van de selectiecommissie, waarvan de samenstelling later zal bepaald worden, evenals het gemotiveerd advies van de Korpschef.

Informations

Naam
PETERMANS
Voornaam
PASCAL
Functie
CP DIR ICT
E-mail
pascal.petermans@police.belgium.eu
Telefoon
02 279 79 21
Korps/directie/dienst
PZ Brussel HOOFDSTAD Elsene