Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Assistent (C) - Assistent Onthaal

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 6641 N 19 02
Korps/directie/dienst
5904 - Waasland-Noord
Werkplaats
Gravendreef 1
9120 Beveren
Provincie/Regio
Oost-Vlaanderen
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
2
Studieniveau
6 jaar secundair onderwijs
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen.

Niveau
Assistent (C)
Aanvullende informatie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

- in ondersteuning alle taken / opdrachten en administratie (niet limitatief) in verband met de werking van het korps, de eigen afdeling / dienst / functie en specifiek m.b.t.:
- de afdeling / dienst ‘interventie & planton & onthaal’;
- de functionaliteit onthaal;
- de dispatching / ondersteuning van alle medewerkers op terrein;
- vanuit de onthaal- / dispatchfunctie in ondersteuning: het voorbereiden, coördineren, plannen, uitvoeren en evalueren van taken /
opdrachten m.b.t. alle basisfunctionaliteiten, preventie, proactieve activiteiten, federale taken, opleidingstaken, ed.;
- voor de eigen afdeling / dienst / team / functie: de algemene dienstplanning (dagelijkse dienstplanning, planning referentieperiode,
jaarplanning, planning diverse activiteiten, ed.).

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis consultatie in de medische centra van de federale poltie
Gratis medische zorgen
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal CC1 (minimum €23885.61 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

Politiezone Waasland-Noord (Beveren - Sint-Gillis-Waas - Stekene) - PZ 5904

Gewenst profiel

- taakuitvoering conform de missie, visie en waarden van het korps en de principes en filosofie van de gemeenschapsgerichte politiezorg.
- zich schikken naar interne richtlijnen en werkingsprocedures van het korps.
- bereid zijn tot het volgen van opleidings- en vormingssessies.
- voldoende theoretische en praktische kennis van en ervaring in het werk, in het bijzonder met de taken verbonden aan de eigen afdeling / dienst / functie.
- streven naar maximale samenwerking, zowel met interne als met externe partners en belanghebbenden.
- bereidheid om in een beperkt wisselend uurrooster te werken indien de goede werking van het korps dit noodzaakt (door diensthoofd bepaald).
- bereidheid om in een wisselend uurrooster te werken (24 op 24 uur permanentiesysteem).

Selectiemodaliteiten in de eenheid

- Praktische proef en gesprek met de selectiecommissie
- Wervingsreserve van 24 maanden.

Informations

Naam
De Jonghe
Voornaam
Rob
Functie
Commissaris
E-mail
rob.dejonghe@politiewano.be
Telefoon
03/750.14.32
Korps/directie/dienst
PZ Waasland-Noord