Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Assistent (C) - Assistent onthaal (vervangingscontract)

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
P 6026 N 19 06
Korps/directie/dienst
5412 - Kastze
Werkplaats
Tervuursesteenweg 295
1820 Steenokkerzeel
Provincie/Regio
Vlaams-Brabant
Contracttype
Vervangingscontract tot retour van de titularis ( te vroegste begin september)
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
6 jaar secundair onderwijs
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen.

Niveau
Assistent (C)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Type betrekking
Contractueel
Functiebeschrijving

Als onthaalmedewerker bijdragen aan een klantgerichte dienstverlening aan het loket door o.a.
 dienstenafnemers op een professionele, vriendelijke en respectvolle wijze te ontvangen aan het loket of aan de telefoon en deze waar mogelijk onmiddellijk verderhelpen;
 interne en externe klanten correct te adviseren en door te verwijzen;
 samen met de onthaalinspecteur telefoons te beantwoorden en/of door te schakelen volgens de geldende korpsafspraken;

Als informatieverwerker instaan voor een vlotte informatiedoorstroming door o.a.:
 het correct registreren in de desbetreffende tool van de bezoekers in het hoofdcommissariaat;
 het administratief ondersteunen van de operationele teams (opstellen en afleveren van attesten, inschrijven van kantschriften, verwerken van de verkeersboetes,…);
 het behandelen van binnenkomende mails en zo de interne en externe klanten verder helpen;
 het verdelen van de inkomende post;
 het beheer van de verloren voorwerpen;
Als netwerker intern en extern instaan voor o.a.:
 het verpersoonlijken en uitdragen van het positief en klantgericht imago van de PZ KASTZE;
 het aanbrengen van verbeterpunten voor het eigen team en voor de samenwerking met andere teams.
 de deelname aan interne of externe vergaderingen, briefings, opleidingen, korpsdagen, e.d.;
 het voortdurend uitbreiden van zijn/haar extern netwerk met personen en diensten die een meerwaarde kunnen betekenen voor de werking van de politiezone en gebruik maken van dit netwerk om de werking van het korps te verbeteren;

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Voorstelling korps/directie/dienst

De politiezone KASTZE wil met gedreven en trotse medewerkers een op maat gemaakte gemeenschapsgerichte en excellente politiezorg leveren om de veiligheid en de leefbaarheid in de gemeenten die we dienen maximaal te waarborgen. We doen dit door problemen aan te pakken en gepaste oplossingen te zoeken in samenwerking met de burgers, overheden en partners in veiligheid.

Een positieve, vakbekwame en integere basishouding van alle medewerkers is essentieel voor een duurzame vertrouwensrelatie met bevolking en overheden.

De assistent onthaal maakt deel uit van het onthaalteam binnen de cluster politiezorg en vormt een belangrijke scharnier tussen externe klanten, eerstelijns- en tweedelijnspolitiediensten.

Competenties/Specifieke diplomavereisten

Kennis:
 Kennis hebben van:
o de Nederlandse taal: goede mondelinge en schriftelijke communicatie;
o de structuur en de werking van de geïntegreerde politie;
o de organisatie en de werking van de PZ KASTZE;
o het ISLP-systeem (o.a. vlot gebruik van de module melding);
o courante informaticatoepassingen.

Vaardigheden:
 Omgaan met informatie:
o Informatie begrijpen +
o Informatie behandelen:
 Zoeken, verwerken en weergeven van grote hoeveelheden gegevens binnen de beschikbare termijn.

 Omgaan met taken:
o Taken uitvoeren, werk structureren +
o Problemen oplossen:
 Omgaan met en zelfstandig oplossen van problemen, zoeken van alternatieven en uitvoeren van de oplossing.

 Omgaan met medewerkers:
o Kennis en informatie delen +
o Ondersteunen:
 Anderen begeleiden, een voorbeeldfunctie uitoefenen en hen ondersteunen in hun dagelijks functioneren.

 Werken van maandag tot en met vrijdag met werktijden tussen 07u00 en 19u00. De onthaaldiensten worden opgesplitst in een onthaal vroeg of een onthaal laat (vaste tijdstippen).
 Bereid zijn om onregelmatige prestaties te leveren indien de omstandigheden dit vereisen.
 In het bezit zijn van een rijbewijs B is een meerwaarde.
 De aanvangswedde van assistent onthaal wordt vastgelegd in de weddeschaal CC1.

Gewenst profiel

Attitude:
 Loyale teamspeler: Bijdragen aan een positieve werksfeer door elkaars resultaten te valoriseren, door zijn/haar mening en ideeën constructief te delen en door een open en vriendelijke houding. Zich integreren in het team en loyaal de gemaakte afspraken uitvoeren.

 Klantgericht handelen: Interne of externe klanten en partners op een integere en objectieve manier begeleiden, dienstverlening op maat aanbieden en constructieve contacten onderhouden.

 Bruggenbouwer: Opbouwen van positieve relaties en netwerken met belanghebbenden en collega’s binnen en buiten de organisatie.

 Enthousiasme uitstralen: Steeds het beste van zichzelf geven, hoge kwaliteit nastreven en blijven doorzetten, ook bij tegenwerking.

 Stress beheren: In staat zijn om op stressvolle momenten kalm te blijven en weldoordachte beslissingen te nemen. Constructief omgaan met kritiek.

 Zichzelf ontwikkelen: Op basis van een goede zelfkennis (h)erkennen waar je verder in kan groeien. Zich (pro)actief inzetten om kennis en vaardigheden actueel te houden.

 Resultaatgericht: De inzet, de wil en de ambitie tonen om resultaten te boeken binnen het afgesproken tijdsbestek.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

De selectiemodaliteiten zijn een schriftelijke/praktische proef en een mondeling interview en het advies door de selectiecommissie die samengesteld is uit de korpschef, de voorzitter van de commissie, bijgestaan door de coördinator politiezorg en de teamverantwoordelijke team onthaal. In geval van overmacht kan voor alle leden van de selectiecommissie een plaatsvervanger worden aangeduid. De selectiecommissie wordt bijgestaan door een secretaris (notulist).

Vervangingscontract tot retour van de titularis ( te vroegste begin september)

Gelieve uw kandidatuur rechtstreeks over te maken via mail naar personeel@kastze.be

Informations

Naam
Buys
Voornaam
Leslie
Functie
Assistent personeel
E-mail
personeel@kastze.be
Telefoon
02/759 78 72
Korps/directie/dienst
PZ Kastze 5412