Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Assistent (C) - Assistent - operator contact center

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
P 6051 N 18 15
Korps/directie/dienst
7346 - Drp - Rekrutering & Selectie
Werkplaats
Luchtmachtlaan
1040 Etterbeek
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur
Duur
de tijd van de missie
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
2
Studieniveau
6 jaar secundair onderwijs
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen.

Niveau
Assistent (C)
Aanvullende informatie
Wervingsreserve
Type betrekking
Contractueel
Functiebeschrijving

Via telefoon, mail en het informaticasysteem antwoorden op de vragen en van de belanghebbenden (medewerkers, burgers, politiediensten, veiligheidsactoren, hogescholen enz.) over de rekrutering van de Federale Politie en de specifieke oproepen op doeltreffende wijze en volgens de geldende procedures en regels doorsturen naar de gespecialiseerde tweedelijnsmedewerkers om de vragen van de belanghebbenden snel en kwalitatief af te handelen en de back-officediensten te ontlasten.
A. Als Contactpersoon, antwoorden op alle vragen van de interne of externe klanten en de complexe vragen aan de gespecialiseerde personen of diensten doorgeven om de klanten te helpen bij het zoeken naar een antwoord op hun vraag.

Voorbeelden van taken:

- Een klantgericht gesprek voeren door zo goed mogelijk te proberen te beantwoorden aan de verwachtingen en zo bijdragen tot een sterk en positief imago van de Federale Politie.
- De interne en externe klanten op transparante wijze begeleiden in hun zoektocht naar informatie.
- De telefoonoproepen beheren tijdens de openingsuren van het contactcenter.
- De vragen afhandelen die via mail of andere informaticasystemen werden verzonden.
- De vraag/het probleem in de door de klant beschreven situatie identificeren.
- Relevante vragen stellen aan de klant om zijn vraag goed te begrijpen en correct te beantwoorden.
- De procedures inzake probleemoplossing en het principe van 'één oproep, één antwoord' toepassen.
- Inlichtingen met betrekking tot een veel voorkomende situatie verstrekken.
- De nodige documenten/brochures/inlichtingen aan de personen bezorgen.
- Een gepaste oplossing voor courante vragen en problemen geven.
- De kwaliteit van het gegeven antwoord verzekeren.
- Feedback geven aan de collega's.
- Nieuwe collega's steunen in geval van vragen of problemen.
- Van het contactcenter een referentie maken als uniek contactpunt en op het vlak van onthaal (klantenaanpak) en de diensten van de Federale Politie op dat vlak begeleiden/adviseren.
- …
-

B. Als Informatiebeheerder de revelante informatie met betrekking tot specifieke domeinen beheren en exploiteren om ze beschikbaar te stellen zodat iedereen in staat is zijn/haar taken uit te voeren en/of de ad hoc procedures na te leven.

Voorbeelden van taken:

- Dossiers, documenten of andere voor de directie of andere diensten relevante informatie ordenen en rangschikken volgens de procedures.
- De ingevoerde of in te voeren gegevens analyseren en/of controleren.
- In samenwerking met andere diensten verslagen, FAQ's opstellen voor de thema's die bij de klanten herhaaldelijk ter sprake komen.
- De door de klant verstrekte of gevraagde informatie en gegevens analyseren.
- Actief helpen zoeken naar oplossingen om de processen en prestaties van het contactcenter te verbeteren.
- Aan de coördinator van het contactcenter en de verantwoordelijke van de dienst Client de terugkerende verzoeken en vragen melden om de werking van de organisatie te verbeteren.
- De samenvatting van de vragen aan de experts doorgeven.
- De kwaliteit van de inhoud en de vorm van de via de verschillende informatiekanalen verspreide boodschap ontwikkelen.
- Zijn kennis van de politieorganisatie en/of van haar specifieke domeinen voortdurend ontwikkelen.
- Een netwerk van contactpersonen opbouwen (contactpersonen backoffice).
- …

C. Als Dispatcher de operationele vragen/informatie ontvangen en via het geschikte kanaal aan de juiste actoren doorsturen om binnen de toegestane termijn aan de gerechtvaardigde verwachtingen van de klant te beantwoorden.

Voorbeelden van taken:

- De oproep beantwoorden en mondeling informatie verstrekken met gebruikmaking van de beschikbare instrumenten en systemen:
• door een antwoord te geven op basis van zijn kennis en informatiebronnen;
• door de vraag snel door te geven aan de geschikte tweedelijnsexpert.
- De ontvangen informatie onder de betrokken diensten verspreiden.
- De klant naar de gepaste gesprekspartner doorverwijzen.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal CC1 (minimum €23885.61 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

De dienst Rekrutering en Selectie van de directie van het personeel is belast met het geheel van de rekruterings- en selectieprocedures en dit zowel voor de korpsen van de lokale politie als voor de federale politie, zowel voor het operationeel personeel als voor de medewerkers van het administratief en logistiek kader. Zij draagt dus bij uitstek bij tot de geïntegreerde werking van de politie.
De entiteit Rekrutering van de dienst Rekrutering en Selectie gaat doelgericht personen zoeken die gemotiveerd zijn voor een job bij de politie. De kandidaten worden zo accuraat mogelijk geïnformeerd over de verschillende loopbaanmogelijkheden en de bijhorende selectieproeven binnen de politie.

Gewenst profiel

Flexibel
Sociaal ingesteld
Bereid zijn om op onregelmatige uren te werken (avond/weekend)
Een positieve werksfeer voor ogen houden
Zelfstandig maar ook in team kunnen samenwerken
Tweetaligheid zijn is een meerwaarde
Kennis van sociale media is een vereiste
Klantgericht (extern en intern) zijn en vlot/correct kunnen omgaan met kandidaten in het raam van selectieprocedures
In het bezit van rijbewijs B

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Te bepalen
Wervingsreserve: 24 maanden

Informations

Naam
ADAM
Voornaam
Nathalie
Functie
adviseur
E-mail
Nathalie.Adam@police.belgium.eu
Telefoon
02/642 7993
Korps/directie/dienst
Selectie en recrutering dienst