Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Assistent (C) - Assistent zonale dispatching

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 6203 T 18 03
Korps/directie/dienst
5339 - Brussel Hoofdstad Elsene
Werkplaats
Kolenmarkt 30
1000 Brussel
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
2
Studieniveau
6 jaar secundair onderwijs
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen

Niveau
Assistent (C)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

• Geautomatiseerde verwerking van verschillende telefonische aanvragen voor interventie ;
• Actieve medewerking (bijzonder operationeel centrum – leiding/uitvoering) aan acties/manifestaties/evenementen allerhande/rampen/alarmfase ;
• Werkt desgevallend mee aan een crisiscentrum ;
• Consultatie van de gegevensbanken (ondervragingen – signalement berichten) ;
• Inzetbaar als radio-operator.
Hij/zij dient zich ertoe te engageren van functie te veranderen volgens de noden van de zone.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal CC1 (minimum €23885.61 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

De dienst DPZ (Zonale Dispatching) is het zenuwcentrum van de Politiezone, en dit zowel wat betreft de verdeling van de dagelijkse taken als de organisatie van de evenementen welke Brussel als hoofdstad te beurt vallen. Deze dienst beheert de interventies, oriënteert en informeert de medewerkers op het terrein teneinde deze in de mogelijkheid te stellen om op de meest efficiënte manier de bevolking bij te staan.

Extra aanbod
Kredieturen worden toegekend aan de personeelsleden die een taalopleiding wensen te volgen om het Selor-brevet te behalen
Dienstfaciliteiten worden eveneens toegekend aan de personeelsleden die de ter hun beschikking gestelde sportinfrastructuren, van de zone (fitnesszaal) wensen te gebruiken
Gewenst profiel

• Gewetensvol ;
• Stressbestendig en koelbloedig in alle omstandigheden ;
• Grote beschikbaarheid voor de dienst ;
• Bereid om te werken in teamverband, doch tevens autonoom kunnen functioneren ;
• Kennis van informatica en bereid zijn zich verder te bekwamen in radio- en datacommunicatie, telefonie en geautomatiseerde systemen ;
• Flexibiliteit (werken in een uurrooster van maandag tot vrijdag 8u00 – 18u00) ;
• Goede kennis van de tweede landstaal.
Zich ertoe verbinden om in een hoofdstedelijke omgeving te werken en in een omgeving die het concept van de diversiteit binnen de geïntegreerde politie voorstaat.

• Flexible en matière d’horaire (travail dans un module horaire du lundi au vendredi 08h00 – 18h00) ;
• Bonnes connaissances de la deuxième langue nationale.
S’engager à travailler dans un environnement prônant le concept de diversité au sein de la police intégrée et en milieu métropolitain.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Het inwinnen van het advies van de selectiecommissie, waarvan de samenstelling later zal bepaald worden, evenals het gemotiveerd advies van de Korpschef.

Informations

Naam
DE RIDDER
Voornaam
Christiane
Functie
CP DIR ADJ DPZ
E-mail
christiane.deridder@police.belgium.eu
Telefoon
02 279 79 71
Korps/directie/dienst
PZ Brussel HOOFDSTAD Elsene