Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Adviseur (A2) - Bijzonder rekenplichtige - Hoofd steundiensten

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 4603 N 19 11
Korps/directie/dienst
5350 - Grens
Werkplaats
Kapellensteenweg 32
2920 Kalmthout
Provincie/Regio
Antwerpen
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

Vereiste ervaring

Kan aantonen over relevante ervaring te beschikken in verband met politiefinanciën.

Niveau
Adviseur (A2)
Aanvullende informatie
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

De adviseur “bijzonder rekenplichtige - hoofd steundiensten” voert alle taken uit van een bijzonder rekenplichtige zoals omschreven in de specifieke regelgeving, coördineert de afdeling steundiensten van de politiezone (alle niet operationele diensten) en:
- geeft directe leiding aan de personeelsleden van de steundiensten (HRM/LOG/FIN/ADM).
- legt rechtstreeks rekenschap af aan het politiecollege als rekenplichtige en aan de korpschef als hoofd van de steundiensten;
- behoort tot de korpsleiding en werkt actief mee aan de organisatie van het korps;
- werkt proactief het financieel beleid uit in samenwerking met de korpsleiding en het politiecollege;
- werkt proactief het beleid van de steundiensten uit in samenwerking met de korpsleiding en de diensthoofden;
- beschikt over een budgettaire verantwoordelijkheid van > 100 000 €
- organiseert overlegvergaderingen, bereid deze voor en koppelt terug;
- is evaluator van de personeelsleden aan wie hij/zij rechtstreeks leiding geeft;
- behandelt problemen van operationele en van tactische aard: organiseert en coördineert de tenuitvoerlegging;

Ons aanbod
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal A21 (minimum €43307.59 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

Politiezone Grens - Essen - Kalmthout - Wuustwezel. Gewone plaats van tewerkstelling wordt later bepaald.

Competenties/Specifieke diplomavereisten

Beschikt over een masterdiploma waaruit degelijke kennis van het overheidsmanagement blijkt.

Gewenst profiel

We zijn op zoek naar gemotiveerde kandidaten met de juiste attitude en affiniteit voor het takenpakket: die écht willen gaan voor hun job; die de nodige creativiteit aan de dag leggen en niet bij de pakken blijven zitten om zijn/haar taak in te vullen; die al eens nieuwe wegen wil ontdekken om het vooropgestelde doel te bereiken; met een groot verantwoordelijkheidsgevoel; die belang hechten aan de voorbeeldrol en de fierheid over zijn/haar ambt in zich dragen; die uitstekend in teamverband kunnen werken; die tegenslagen kunnen verwerken en die onder alle omstandigheden positief blijven denken; die over een groot doorzettingsvermogen beschikken, en die bereid zijn om zich verder te ontplooien; die loyaal de beleidslijnen invullen, maar ook opkomen voor de belangen van zijn/haar collega’s; die hun werk evenwichtig kunnen organiseren; die afspraken nauwgezet nakomt.
Over uitstekende communicatievaardigheden beschikken;
Discreet met informatie kunnen omgaan;
Kandidaten dienen zicht te engageren om zich permanent bij te scholen in deze materie.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Nader te bepalen door de politiezone
Kandidaten moeten instemmen met een assessmentproef door een extern professioneel bedrijf, gericht op functiebeschrijving en profiel, en instemmen met het delen van de resultaten aan de selectiecommissie.
Wervingsreserve van 24 maanden

Informations

Naam
Verbeeck
Voornaam
Rudy
Functie
Korpschef
E-mail
korpschef@pzgrens.be
Telefoon
0473/963.750
Korps/directie/dienst
PZ Grens