Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Assistent (C) - Calltaker

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 6637 N 19 02
Korps/directie/dienst
5440 - Aalst
Werkplaats
Beekveldstraat 29
9300 Aalst
Provincie/Regio
Oost-Vlaanderen
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
2
Studieniveau
6 jaar secundair onderwijs
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale overheidsdiensten.

Niveau
Assistent (C)
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

Zij/hij is werkzaam binnen de directie Basispolitiezorg, dienst Onthaal-Meldkamer, als calltaker.
24u-permanentiesysteem, principieel tweeploegenstelsel (07u00-19u00 en 19u00-07u00).
Voornaamste opdrachten, niet limitatief:

o Verzekert samen met de dispatcher het operationele beheer van de meldkamer, inbegrepen de functie van calltaking, dispatching en loketfunctie;
o Verzekert en zorgt voor de operationele werking van alle apparatuur en bijhorende software eigen aan werking meldkamer;
o Staat in voor opvolging en afhandeling binnenkomende telefonische oproepen, inbegrepen de bijhorende registratie;
o Staat in voor de noodzakelijke informatiedoorstroming naar de verschillende functionaliteiten in het korps, intern de geïntegreerde politie, alsook naar externe relevante partners;
o Waakt over haar/zijn gerechtelijke en administratieve kennis zoals interne procedures/richtlijnen, onderrichtingen van het parket, wetswijzigingen enz.;
o Neemt in kader van haar/zijn functie deel aan aangewezen voortgezette vormingen en opleidingen;
o Schikt zich naar het noodplan bij een crisissituatie;
o In het kader van de genuanceerde polyvalentie kunnen occasioneel, indien nodig andere opdrachten worden toegewezen.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal CC1 (minimum €23885.61 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

PZ Aalst/Directie Basispolitiezorg/Dienst Onthaal-Meldkamer

Extra aanbod
Mogelijkheid tot sporten tijdens de diensturen
Teambuilding
Gewenst profiel

o Algemene professionele kennis en inzicht van politiewerk;
o Ervaring in calltaking is een pluspunt;
o Goede kennis bezitten van de samenwerking tussen de politiediensten en andere hulp- en veiligheidsdiensten;
o In hoge mate beschikken over zelfbeheersing, koelbloedigheid, stressbestendigheid;
o Bezit sociale contactvaardigheden o.a. naar bemiddeling en conflicthanterring;
o Kan zich aan een hoog tempo en lang na elkaar inzetten wanneer dit noodzakelijk is;
o Speciaal gemotiveerd bij contacten met het publiek teneinde het positief imago van de politiële diensten te bevorderen;
o Beschikt over de nodige communicatievaardigheden;
o Blijk geven van assertiviteit;
o Toepassen van de vaktechnische kennis;
o Nemen van initiatieven en gemotiveerd ordelijk, correct en consequent zijn;
o Vlotte dactylo;
o Zelfstandig en in teamverband kunnen werken;
o Blijk geven van een goede fysieke conditie;
o Moet in staat zijn om te werken met de informaticasystemen gebruikt bij de politie “Office”, ISLP;ASTRID, PORTAL;
o Moet in staat met het radiosysteem ASTRID te werken en de reglementaire radioprocedures onder de knie hebben;
o Moet in staat zijn overleg te plegen en contacten te leggen met interne verantwoordelijken en externe partners;
o Begeesterd zijn door de filosofie van gemeenschapsgerichte politiezorg en de principes van informatiegestuurde politiezorg;
o Loyaal t.a.v. de korpsleiding en de organisatie, meewerken aan het realiseren en uitdragen van de organisatiedoelstellingen;
o Heeft een sterk verantwoordelijkheidsgevoel;
o Kan zowel in teamverband als zelfstandig werken en neemt initiatief;
o Betrokkene is in staat om te beslissen,en te overtuigen;
o Bereid zijn te werken in een dienstrooster/uurschema, volgens de noden van de dienst in overeenstemming met de ter zake geldende normen.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

schriftelijke proef gevolgd door een interview met de selectiecommissie

Informations

Naam
Bogaert
Voornaam
Chris
Functie
Hoofdcommissaris van Politie - directeur Basispolitiezorg
E-mail
chris.bogaert@police.belgium.eu
Telefoon
053732759
Korps/directie/dienst
PZ Aalst