Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Assistent (C) - Calltaker - Dispatcher

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 6121 N 19 01
Korps/directie/dienst
7474 - Csd Leuven - Sicad - Cic
Werkplaats
Philipssite 5
3001 Heverlee
Provincie/Regio
Vlaams-Brabant
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
3
Studieniveau
6 jaar secundair onderwijs
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen.

Niveau
Assistent (C)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

De politiële calltaking en dispatching bestaat uit het 24 u / 7 dagen beantwoorden, verwerken en opvolgen van de noodoproepen. Doel is om een optimale interventie van de politiediensten in de provincie Vlaams-Brabant te verzekeren:
- operationele politionele reacties aangepast aan de organisatie in te vullen
- verder te gaan met de maximale verspreiding van gegevens en informaties op basis van verschillende bronnen en van beschikbare gegevens en informaties in het arrondissement, real-time en ook proactief

A. Als calltaker (onthaalpersoneel)
Beantwoorden en behandelen van noodoproepen (vragen verzamelen, informeren) om aan hun gerechtvaardigde verwachtingen te beantwoorden en om zo een gepaste politiële interventie mogelijk te maken of ze doorverwijzen.
Voorbeelden van taken:
- Conform de vastgelegde procedures en richtlijnen beantwoorden van oproepen en de informatie via gestructureerde bevraging concretiseren
- Kennis nemen van de gevraagde politie-interventies en deze correct, volledig en snel registreren in het informaticasysteem, rekening houdende met de vastgelegde procedures en richtlijnen (fiche opstellen)
- Controleren en informatie in Real-Time van de gegevens (oproepen, locatie, kentekenplaten, …)
- Doorverwijzen en/of verwittigen van hulp- of ondersteunende diensten
- Verstrekken van gevalideerde informatie aan interne en externe klanten
- Verzorgen van de permanentie 7d/7 en 24u/24-uurs functie operationele informatie uitwisseling
- …

B. Als politieambtenaar belast met operationele steun (dispatcher)
De operationele vragen/informatie ontvangen en via het geschikte kanaal aan de juiste actoren doorsturen om, rekening houdende met de gerechtvaardigde wensen, de klanten een operationele meerwaarde te bieden bij het vervullen va de eigen opdrachten.
Voorbeelden van taken:
- Dispatchen van de prioritaire opdrachten en coördineren van de inzet van interventieploegen
- Coördineren van de interventies, opvolgen en ondersteunen van het werk van de ploegen op het terrein (berichten ontvangen, doorsturen en invoeren), dit binnen een redelijke termijn
- Het exploiteren van de beschikbare databanken en alle relevante gegevens ter beschikking stellen aan de interventieploegen, dit binnen de wettelijke beperkingen en mogelijkheden
- Verzekeren van de radiocommunicatie met de politiemensen op het terrein
- Ondersteuning commando’s voor acties en ordediensten
- Loggen van de interventieploegen en antwoorden op vragen van de ploegen op het terrein
- In beurtrol deelnemen aan de permanentie 7d/7 en 24u/24
- Verzorgen van de permanentie 7d/7 en 24u/24-uurs functie operationele informatie uitwisseling

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal CC1 (minimum €23885.61 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

De coördinatie- en steundirectie (CSD LEU) is een eenheid van de federale politie die een scharnierfunctie vervult in de geïntegreerde politiezorg binnen het gerechtelijk arrondissement, en dit in overleg met de bestuurlijke en gerechtelijke overheden, met de andere eenheden van de geïntegreerde politie die actief zijn op het grondgebied van het arrondissement en met andere veiligheidspartners.
De CSD is o.m. bevoegd voor:
• De ondersteuning van de gedeconcentreerde federale eenheden;
• De technische, administratieve en operationele ondersteuning van de lokale politie;
• De coördinatie, op vraag van de bevoegde overheden van bestuurlijke politie, van de ondersteuning door het federale niveau voor de bovenlokale opdrachten van bestuurlijke politie;
• De coördinatie en de leiding van de politieoperaties overeenkomstig de wet op het politieambt.
De communicatie- en informatiedienst van het arrondissement (SICAD) omvat de functionaliteiten van het provinciale communicatie- en informatiecentrum (CIC) en het arrondissementeel informatiekruispunt (AIK). Op het snijpunt van het communicatie- en informatiebeheer, bevindt zich het Real Time Intelligence Center (RTIC).
De SICAD/BE (beheer evenementen) is een politiedienst die voor de ganse provincie in kwestie instaat voor het beheer van de noodoproepen voor de politie (de 101) en ook de dispatching van de diensten die aangesloten zijn op het systeem.
De SICAD/BE verschaft de nuttige informatie waarover hij beschikt en verzekert de operationele communicatie om de politieheden – federaal en lokaal – binnen de provincie te helpen om beter tussen te komen en/of te beantwoorden op noodoproepen van de bevolking.
De functionaliteiten van de Sicad – BE worden nader omschreven in het K.B. SICAD. Het wil zeggen dat de dienst een belangrijke scharnierrol heeft in het raam van de informatiegestuurde politiezorg (IGPZ), zoals omschreven in de visietekst excellente politiezorg.
Met politiedispatching wordt bedoeld: het proces calltaking – distributie – dispatching – opvolging, coördinatie en rapportage. De calltaking gebeurt zowel door operationeel personeel als door personeel van de FOD Binnenlandse Zaken
Binnen provincie Vlaams-Brabant wordt de CIC-functionaliteit ingevuld door het CIC Vlaams-Brabant, met zetel te Leuven. SICAD Leuven staat in voor deze functionaliteit in de ganse provincie! Bovendien is er een nauwe band met zowel de dienst Informatiebeheer van Halle-Vilvoorde en de dienst informatiebeheer van Leuven.

Gewenst profiel

- Enthousiast
- Leergierig
- Positief Ingesteld
- Flexibel
- Bijzondere interesse in het politielandschap
- Stressbestendig
- Communicatief
- Sociaalvaardig

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Interview
Wervingsreserve: 24 maanden

Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informations

Naam
Sacreas
Voornaam
Rudi
Functie
Adjunct Manager Politiedispatching
E-mail
rudi.sacreas@police.belgium.eu
Telefoon
016/280760
Korps/directie/dienst
SICAD - CIC Vlaams-Brabant