Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Assistent (C) - Calltaker-dispatcher van de CSD Antwerpen

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 6093 N 19 03
Korps/directie/dienst
7484 - Csd Antwerpen - Sicad - Cic
Werkplaats
Boomsesteenweg 180
2610 Wilrijk
Provincie/Regio
Antwerpen
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
4
Studieniveau
6 jaar secundair onderwijs
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen.

Niveau
Assistent (C)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

FUNCTIEBESCHRIJVING

Als calltaker-dispatcher

- Werken als calltaker-dispatcher waar je operationeel werk doet, zonder de administratieve rompslomp, en dit
in een binnendienst van 12u shiften die 24/7 flexibel worden ingevuld
- Beantwoorden en verwerken van noodoproepen ten einde een gepast politionele reactie te verzekeren
- Verspreiden van opdrachten en actief beheren/opvolgen van de interventieploegen ten einde een correcte en
tijdige uitvoering van de opdrachten te verzekeren
- Gegevens raadplegen, invoeren, klasseren en interne en/of externe gegevensbanken exploiteren om over alle
noodzakelijke elementen te beschikken voor de verdere controle en behandeling van het dossier en om de
organisatie gestructureerde informatie ter beschikking te stellen
- Steunopdrachten uitvoeren met behulp van kennis, middelen en/of specifieke technieken om de klanten een
operationele meerwaarde te bieden bij het vervullen van hun eigen opdrachten

Als contactpersoon

Antwoorden op vragen van de interne of externe klanten en de complexe vragen aan de gespecialiseerde personen of diensten doorgeven om klanten te helpen bij het zoeken van een antwoord op hun vraag.

- Beantwoorden van schriftelijke en mondelinge vragen en doorverwijzen naar de juiste dienst
- Instaan voor de informatiedoorstroming van en naar de leden van de dienst en hulp verlenen met als doel het oplossen van problemen

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal CC1 (minimum €23885.61 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

BESTAANSREDEN VAN DE ENTITEIT

De CSD moet bijdragen, in overleg met de administratieve overheden en andere eenheden van de geïntegreerde politie die werkzaam zijn binnen het arrondissement, evenals met de pertinente nationale en grensoverschrijdende partners inzake veiligheid, op hoog niveau van veiligheid ten voordele van het arrondissement door aan de eenheden van de federale politie en de lokale politie die er aanwezig zijn, gespecialiseerde en supralokale producten en steun aan te leveren en dit zowel operationele als niet-operationele.

De SICAD/BE is een dienst die instaat voor de operationele informatie- en communicatiedienstverlening aan de politie-entiteiten van de federale en lokale politie van het arrondissement op het vlak van calltaking(noodoproepen 101), dispatching en opvolging.

BESTAANSREDEN VAN DE FUNCTIE

Instaan voor de coördinatie en uitvoering van een veelheid aan uitvoerende
administratieve taken ten einde een kwaliteitsvolle administratieve ondersteuning te bieden aan de sectie SICAD/BE.

Gewenst profiel

Kennis :

• Politionele organisatie - Niv.:GEBRUIKER
• Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER

Praktische kennis :

• Informatie verwerken - Binnen de beschikbare termijn informatie op een
doeltreffende manier verzamelen, ontcijferen en verwerken. Gegevens
gestructureerd samenbrengen en op een eigen manier interpreteren en
behandelen. Eventuele hiaten in deze informatie onderkennen.
• Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door
de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis.
Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te
voeren.
• Kennis overdragen - Kennis, expertise en werkmethodes op een formele en
informele wijze overbrengen op anderen.

Verwachte gedrag :

• Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en
behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en
hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen
oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
• Communiceren - Gegevens en meningen correct en gestructureerd
overbrengen, zowel schriftelijk als mondeling. Gegevens en incidenten juist
rapporteren.
• Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie
van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen
functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten,
vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.
• Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van
zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij
frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.
• Respect tonen - Respect tonen voor andere meningen en mensen, voor het
beleid, de procedures en de structuur. Schriftelijke of mondelinge instructies
strikt opvolgen.

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Interview
Uitsluitende kennistest
Wervingsreserve : 24 maanden

Informations

Naam
Bakelants
Voornaam
Sandrien
Functie
Diensthoofd politiedispatching
E-mail
sandrien.bakelants@police.belgium.eu
Telefoon
03/ 829 70 24
Korps/directie/dienst
CSD Antwerpen