Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

C - Chauffeur - Poolchauffeurs

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
P 6076 T 19 05
Korps/directie/dienst
7335 - Dgr - Logistiek
Werkplaats
Luchtmachtlaan 10
1040 Etterbeek
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur
Duur
12 maanden
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
25
Studieniveau
6 jaar secundair onderwijs
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen.

Niveau
C
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Type betrekking
Contractueel
Functiebeschrijving

De chauffeur van de pool chauffeur verzorgt het vervoer van personen (delegaties, VIP, personeelsleden,…) binnen onze organisatie. Hij verzekert ook soms het vervoer van diverse documenten/ pakketen (levering van post, afhaling van een pakket, levering van dringende documenten,…)

Als logistiek uitvoerder zich engageren in een professionele en efficiënte logistieke steunverlening om verantwoordelijk te zijn op maatschappelijk niveau

Voorbeelden van taken:

· Op tijd en met zorg werkorders realiseren door gestructureerd te werken en doordacht om te gaan met tijd en middelen.

· De specifieke veiligheidseisen voor het gebruik van machines, toestellen, gereedschappen, gevaarlijke stoffen, vervoermiddelen, faciliteiten en gebouwen toepassen.

· Gebruik van de persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

· Dagelijkse onderhouden van persoonlijke beschikbaar gesteld materiaal en gebreken signaleren.

· De milieuvoorschriften respecteren.

 

Als Chauffeur het vervoer van personen en/of documenten/pakketen verzorgen om er voor te zorgen dat deze tijdig op een veilige en efficiënte manier op de juiste bestemming aankomen.

Voorbeelden van taken:

· Vervoeren van mensen en/of documenten/ pakketen volgens de behoeften van de organisatie

· Een rijtraject kiezen dat aangepast is aan de vervoerde personen, de opdracht, de tijd, het energiebesparend en rekening houdend met de verkeersregels.

· Het dagelijks onderhoud van het voertuig verzorgen (tanken, controle uitvoeren en aanpassen van de verschillende vloeistofniveaus, schoonmaken van voertuig…)

· Bijhouden van de boorddocumenten,

· Tijdens de wacht een administratieve, materiële of logistieke steun aan de dienst bieden.

 

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis medische zorgen
Voorstelling korps/directie/dienst

De directie van de logistiek staat in voor een professionele en efficiënte logistieke ondersteuning van de geïntegreerde politie door te voorzien in kwalitatieve en marktconforme producten (vb. functieuitrusting, voertuigen, wapens,...), diensten (vb.overheidsmarkten) en in een passende werkomgeving (vb. burelen, schietstanden,...). Ze informeert op logistiek vlak en streeft naar een eenvoudige, correcte en snelle logistieke keten met een optimale afstemming tussen alle stakeholders met betrekking tot prijs, hoeveelheden, timing, plaats en innovatie. Ze streeft ernaar permanent en met respect voor het welzijn te zorgen voor goed uitgeruste medewerkers.

De dienst Support biedt gespecialiseerde logistieke dienstverlening aan eenheden van de federale politie van Brabant en, op hun vraag, aan politiezones, alsook een nationale steun wat betreft specialisaties (wapens, zware voertuigen,…). DRL-S is samengesteld uit vier secties, waarvan de sectie Coördinatie erop toeziet dat opdrachten van de dienst gerealiseerd worden binnen de gewenste termijn en met de nodige middelen. Intern coördineert zij om de werking van de diensten van DRL-S te optimaliseren en extern coördineert zij met de partners om de onderlinge steun tussen de federale logistieke diensten te faciliteren.

Gewenst profiel

GEWENST PROFIEL

  • U heeft een flexibele instelling wat betreft weekend en avonduren 
  • U heeft een rijbewijs B en / of C
  • U bent een gemotiveerde kandidaat die zich in elke situatie kan aanpassen
  • Kennis van de tweede landstaal is een meerwaarde

Praktische kennis :

Informatie begrijpen - Instructies, procedures en gegevens juist begrijpen en inschatten. Het hoe en het waarom van de dingen inzien en onduidelijke informatie correct begrijpen. De eigen beperkingen kennen en beseffen dat men zelf niet alles kan weten.

Taken uitvoeren - Routinetaken zelfstandig, correct en systematisch uitvoeren volgens geldende voorschriften en normen en daarbij de juiste technische hulpmiddelen correct gebruiken.

Kennis overdragen - Kennis, expertise en werkmethodes op een formele en informele wijze overbrengen op anderen.

 

Verwachte gedrag :

Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen.

Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.

Respect tonen - Respect tonen voor andere meningen en mensen, voor het beleid, de procedures en de structuur. Schriftelijke of mondelinge instructies strikt opvolgen.

 

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

 

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Selectiemodaliteiten: Later te bepalen.

 

Informations

Naam
LEGRAIN
Voornaam
Romain
Functie
Conseiller - Adviseur
E-mail
DRL.resources@police.belgium.eu
Telefoon
02 554 43 01
Korps/directie/dienst
DRL/Resources