Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Communicatieconsulent (B) - Communicatieconsulent

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5629 N 19 02
Korps/directie/dienst
5440 - Aalst
Werkplaats
Beekveldstraat 29
9300 Aalst
Provincie/Regio
Oost-Vlaanderen
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

Niveau
Communicatieconsulent (B)
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

Verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie van de Lokale Politie Aalst;
- Algemeen:
Instaan voor de uitwerking en uitvoering van de interne en externe communicatie;
Coördineren en begeleiden van interne en externe communicatieacties en de kwaliteit ervan bewaken;
Stimuleren en coachen van de korpsleiding bij het opzetten van interne en externe communicatie om op deze wijze de communicatiegevoeligheid aan te scherpen;
Mee vorm geven aan het positief imago van de politiezone, zowel intern als extern;
Toezien op de ontwikkeling, de uitbouw en het beheer van een eenvormige huisstijl binnen de Lokale Politie Aalst Adviseren en coördineren bij presentaties, evenementen, informatiecampagnes en persconferenties;
Coördineren en opvolgen van het volledige gamma van digitale en gedrukte communicatiemiddelen (brochures, flyers, affiches, ... );
De interne en externe communicatiekanalen afstemmen op de huidige maar ook op de toekomstige behoeften in het kader van de structuur van de organisatie;
Schrijven en redigeren van nieuwsbrieven en persberichten;
Studiewerk verrichten om de meest recente evoluties te kennen en de nieuwe werkmethodes te kunnen integreren in het eigen werk;
Specifiek inzake interne communicatie:
De coördinatie, redactie en eindredactie van schriftelijke en elektronische publicaties
(zowel copy als opmaak);
Opvolgen van diverse interne communicatieprojecten, waaronder cultuur en eventueel andere veranderingstrajecten;
Het opmaken en implementeren van interne communicatieplannen (met betrekking tot campagnes, opleidingen etc.);
De belangrijkste interne communicatiekanalen zijn:
Intranet/SharePoint
Interne digitale nieuwsbrief
Intern personeelsblad
Interne digitale schermen
Video
Specifieke inzake externe communicatie:
Rechtstreeks contact met de pers en media en antwoorden op de vragen van journalisten (schriftelijk, telefonisch,…);
Opstellen en verspreiden van persberichten;
Waken over een goede verstandhouding en communicatie met de persmagistraat;
Voorbereiding en opvolging van reportages over verschillende diensten van de Lokale Politie Aalst;
De administratieve opvolging van de verschillende persvragen verzorgen en verzekeren;
Organiseren van persconferenties of persbezoeken;
Persoverzicht samenstellen;
Staat in voor de coördinatie van de uitwerking van het jaarverslag en stelt het op;
Regelmatige opzoekingen in verschillende media ter ondersteuning van de diensten;
Verantwoordelijk voor het opzetten en beheren van de website van de politiezone;
Verantwoordelijk voor het beleid en de strategie rond sociale media van de zone, het beheren van de sociale media kanalen en de app van de politiezone;
Verzorgt de public relations van de politiezone: organisatie van evenementen van de politiezone (opendeurdag, infosessies, conferenties …) en deelname aan evenementen van externe partners (middels infostand …).

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal B1D (minimum €28119.81 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

PZ Aalst/Directie Mens en Organisatie/Beleid en Kwaliteit

Extra aanbod
Mogelijkheid tot sporten tijden de diensturen
Teambuilding
Competenties/Specifieke diplomavereisten

Een bachelor diploma 'communicatie' of relevante ervaring zijn een pluspunt.

Gewenst profiel

Kennis:
- Kennis van het activiteitendomein: het domein van functioneren situeren in de structuur, er de hoofdactiviteiten van kennen.
- Algemene kennis inzake strategie en beleid;
- Algemene kennis inzake de opdrachten van politie;
- Algemene kennis van de deontologische code;
- Algemene kennis van de werking van de lokale overheden;
- Algemene kennis van politietoepassingen, PC en softwareprogramma’s, o.a. kennis van Microsoft-computerprogramma’s (Word, Excel, Access, Powerpoint, Outlook);
- Goede beheersing van de Nederlandse taal, correct schriftelijk en mondeling taalgebruik;
- Grondige kennis hebben van de politieorganisatie;
- Inzicht hebben in politiewerk – politietaken;
- Kunnen werken met computerprogramma’s eigen aan de dienst;
- Inzicht hebben in het specifieke vakgebied waarop de functie betrekking heeft;
- Vertrouwd zijn met het dagelijks beheer van websites en een goede basiskennis bezitten van internettechnieken.

Vaardigheden:
- Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken;
- Vlot en correct schriftelijke documenten kunnen opstellen die verband houden met de functie;
- Grondige verbale vaardigheden en zeer goede communicatieve eigenschappen bezitten;
- Degelijk onderbouwde meningen en standpunten kunnen uiten en zicht hebben op de consequenties ervan;
- Beschikken over een goed analytisch inzicht;
- Beschikken over organisatievaardigheden;
- Problemen kunnen beheren;
- Creatief zijn: het kunnen ontwikkelen van nieuwe denkpistes in de beleidsprocessen;
- Nauwgezet uitvoeren van de opgedragen taken;
- Theoretische kennis kunnen ombuigen naar een efficiënte praktische uitvoering;
- Kunnen omgaan met stresserende omstandigheden;
- Nauwe contacten kunnen onderhouden met interne en externe partners;
- Beschikken over de vereiste vaardigheden en ingesteldheid om te dialogeren met de medewerkers.

Attitudes:
- Cognitief engagement tonen; de wil en het vermogen hebben om zich steeds verder te vervolmaken in de uitoefening van zijn functie;
- Discreet, betrouwbaar, onpartijdig, integer en loyaal zijn;
- Probleemoplossend denken en werken;
- Extern en intern klantgericht zijn;
- Orde, methode, stiptheid en respect voor termijnen hebben;
- Verzorgd en professioneel voorkomen hebben;
- Voldoende rekenschap afleggen;
- Beschikken over verantwoordelijkheidszin;
- Flexibel en objectief ingesteld zijn;
- Niet gebonden zijn aan een vast werk- en uurschema;
- Bereid zijn tot het volgen van zowel interne als externe vormingssessies;
- Zich inschrijven in de visie van de korpsleiding.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

schriftelijke proef gevolgd door een interview met de selectiecommissie

Informations

Naam
Ottevaere
Voornaam
Katrien
Functie
Directeur Mens en Organisatie
E-mail
katrien.ottevaere@police.belgium.eu
Telefoon
053732764
Korps/directie/dienst
PZ Aalst