Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Communicatieconsulent (B1D) - COMMUNICATIECONSULENT – CEL COM (VIDEOMONTEUR)

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5042 T 20 05
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
5339 - Brussel Hoofdstad Elsene
Werkplaats
Kolenmarkt 30
1000 Brussel
Provincie
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Niveau
Communicatieconsulent (B1D)
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

Specifieke diplomavereisten

Bachelor in communicatie​

Voorstelling korps/directie/dienst

De Cel Communicatie (CelCom) is verantwoordelijk voor de opvolging en de uitvoering van het communicatiebeleid zoals bepaald door de korpschef, voor de ontwikkeling en voor de operationalisering van de globale communicatiestrategie (intern en extern) van de politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene. Deze eenduidige strategie gaat zowel over reactieve als proactieve communicatie.

De politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene onderstreept het belang van audiovisuele communicatie in onze informatiemaatschappij. Het doel is om een transparante, efficiënte en optimale visuele communicatie te bevorderen, zowel intern als met onze partners, de overheid en de bevolking. Het doel is evenzeer om met behulp van videosequenties het interne en externe vertrouwen te versterken en de diensten/functies, projectopvolging en kerninitiatieven in de verf te zetten, alsook het imago van de politiezone van Brussel HOOFDSTAD Elsene.

Functiebeschrijving

Zorgen voor de opname van videobeelden en de realisatie van audiovisuele producten die bijdragen tot een aantrekkelijk, modern, eigen en herkenbaar imago (Corporate Branding) van de politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene.

Als technisch expert, op basis van je expertise in jouw vakgebied analyses maken en adviezen formuleren voor het management (hoofd van de pijler « Beelden » en hoofd van CelCom), verzoekende diensten en partners teneinde onze leidinggevenden toe te laten de juiste keuzes te maken op het gebied van audiovisuele communicatie.

Voorbeelden van taken:

- Deelnemen aan de uitwerking van projecten en/of scenario's voor audiovisuele en multimediaproducties.

- Beheersen van de verschillende technieken met betrekking tot de opname (met smartphone of camera), de bewerking en de verspreiding van beelden.

- Beheersen van de technieken met betrekking tot videomontage (Adobe Premiere Pro, Visuel Effects, …) en advies en ondersteuning bieden in dit verband.

- Deelnemen aan het ontwerp van audiovisuele projecten en suggesties op vlak van aanpak, methode of aanpassingen voorstellen.

- Formuleren van adviezen met het oog op de naleving van de politiereglementen en de geldende grafische lijn.

- Op de hoogte blijven van trends en technieken op het gebied van visuele en audiovisuele communicatie.

Als informatiebeheerder, de videobeelden op relevante, efficiënte manier beheren en benutten.

Voorbeelden van taken:

- Zorgen voor de opname, montage en mix van geluid.

- Logo's en animaties creëren.

- Uitwerken van het geluidsdesign voor audiovisuele en multimediaproducties.

- Bedenken en uitwerken van de auditieve omgeving voor specifieke projecten.

- Meewerken aan de ontwikkeling van een audiovisuele 'huisstijl' (identiteit van de politiezone).

Als gegevensbeheerder, de relevante informatie en bestanden (video's, …) bewaren en ordenen om gegevens te coderen in onze gegevensbank zodat de pijler « Beelden » toegang heeft tot gestructureerde informatie.

Voorbeelden van taken:

  • - Op aanvraag uitvoeren van opnames voor de verschillende diensten en directies.
  • - Ordenen, classificeren en updaten van de gegevensbank van beelden.
  • - Beheren van de videotheek.
  • - Archiveren van nuttige informatie en documenten.

PLAATS VAN DE FUNCTIE IN DE ORGANISATIE
 

  • Als audiovisuele consulent ben je actief binnen de netwerken die betrekking hebben tot jouw expertisedomeinen.
  • Als audiovisuele consulent zorg je voor nuttige contacten met relevante partners binnen jouw bevoegdheden, je participeert en wisselt informatie uit.

Hij/zij dient zich ertoe te engageren van functie te veranderen volgens de noden van de zone.

Gewenst profiel

Je bent methodisch, nauwkeurig, organisatorisch sterk, precies, veelzijdig, je past je gemakkelijk aan en luistert actief.

Je kunt zowel autonoom als in team werken.

Een analytische geest is noodzakelijk voor de opvolging en uitwerking van de projecten.

Je bent diplomatisch.

Je bent autodidactisch, nieuwsgierig en in staat tot een correcte samenwerking.

Je bent bekwaam om stress en stresserende situaties te beheren.

Je toont beschikbaarheid en flexibiliteit in termen van werkuren wanneer de omstandigheden dit vereisen (avonden, weekends of evenementen).

Specifieke vaardigheden

  • Je denkt graag in termen van technische innovaties of nieuwe concepten en ontwikkelt hier eigen ideeën over.
  • Kennis van het Frans is een pluspunt.
  • Kennis van de politie als organisatie is een pluspunt.
  • ​Je bent niet bang om de verantwoordelijkheid te nemen voor een project en om te werken met deadlines.
Selectiemodaliteiten in de eenheid

Het organiseren van één of meer tests of geschiktheidsproeven, het inwinnen van het advies van de selectiecommissie, waarvan de samenstelling later zal bepaald worden, evenals het gemotiveerd advies van de Korpschef.

Wervingsreserve : 24 maanden.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal B1D (minimum €28119.81 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Extra aanbod
Kredieturen worden toegekend aan de personeelsleden die een taalopleiding wensen te volgen om het Selor-brevet te behalen
Dienstfaciliteiten worden eveneens toegekend aan de personeelsleden die de ter hun beschikking gestelde sportinfrastructuren, van de zone (fitnesszaal) wensen te gebruiken.
Onze politiezone gaat mee in The New Way Of Working: We zetten sterk in op het zelfsturend of autonoom werken; We proberen voor onze medewerkers ook een goede werk-privébalans te garanderen
Aanvullende informatie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve

Informatie

Naam
VAN DE KEERE
Voornaam
ILSE
Functie
DIR CEL COM
E-mail
ilse.vandekeere@police.belgium.eu
Telefoon
02 279 79 04
Korps/directie/dienst
PZ Brussel HOOFDSTAD Elsene