Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Directiesecretaris (B) - Consulent B - Directiesecretaris

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5633 N 19 01
Korps/directie/dienst
5910 - Getevallei
Werkplaats
Gilainstraat 109
3300 Tienen
Provincie/Regio
Vlaams-Brabant
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

Niveau
Directiesecretaris (B)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

- regelen van afspraken en plannen van werk;
- voorbereiden van vergaderingen en dossiers en opstellen van verslagen van vergaderingen;
- contacten leggen voor specifieke dossiers met andere diensten en/of organisaties;
- ondersteunen van het management bij de coördinatie van projecten;
- instaan voor de (digitale) archivering van de documenten van het directiesecretariaat;
- administratieve afhandeling van de dossiers van de korpschef
- voorbereiden presentaties;
- beheren van samenwerkingsprotocollen;
- instaan voor de jaarlijkse verzending van de morfologische gegevens;
- uitvoeren van andere taken en opdrachten van de korpschef;
- instaan voor het onthaal van bezoekers voor de korpschef;
- beschikken over elementaire kennis inzake project- en procesmanagement, evenals van
algemeen personeels- en organisatiemanagement;
- beschikken over grondige kennis van de vigerende wetgeving, reglementering en procedures.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Gratis consultatie in de medische centra van de federale poltie
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal B1A (minimum €25305.15 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

De consulent werkt rechtstreeks onder het gezag van de Korpschef.
Hij/Zij staat in voor de organisatie en het beheer van het administratief secretariaat van de Korpschef.
De consulent zal de nodige ondersteuning bieden in functie van het takenpakket dat aan hem/haar wordt toebedeeld door de Kopschef.

Competenties/Specifieke diplomavereisten

Vereiste diploma: Bachelor Office Management, Management Assistent of gelijkwaardig.

Gewenst profiel

- getuigen van vakkundigheid;
- kunnen samenwerken met andere leidinggevenden;
- belang hechten aan interne en externe klantgerichtheid;
- initiatief nemen en zelfstandig kunnen werken;
- doel- en resultaatsgericht kunnen werken;
- kunnen coachen
- vereiste bijzondere bekwaamheden:
* Bezit van rijbewijs B is vereist
* Gevorderde kennis in het gebruik van een PC en de bureauticasoftware "Office"
(Word, Excel, Powerpoint)

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Het advies van de selectiecommissie wordt in aanmerking genomen. De selectiecommissie is als volgt samengesteld:
- de korpschef (voorzitter van de selectiecommissie);
- een officier of lid van niveau A van een korps van lokale politie, ;
- een personeelslid van het administratief en logistiek kader van de lokale politie dat ten minste
bekleed is met de graad die overeenstemt met de bij mobiliteit te begeven betrekking
en die over de bekwaamheden beschikt die voor de bij mobiliteit te begeven
betrekking vereist zijn;
- een secretaris.

Informations

Naam
HCP Gilis
Voornaam
Stephan
Functie
Korpschef
E-mail
PZ.Getevallei.Korpschef@police.belgium.eu
Telefoon
011/69.33.40
Korps/directie/dienst
5910 - politiezone Getevallei