Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Consulent (B) - Consulent beleid communicatie (M/V/X) voor de PZ Voeren

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
P 5039 N 19 05
Korps/directie/dienst
5382 - Voeren
Werkplaats
Einde 92
3790 Voeren
Provincie/Regio
Limburg
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur
Duur
12 maanden
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
25
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

Vereiste ervaring

Ervaring is nuttig, doch niet vereist

Niveau
Consulent (B)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Type betrekking
Contractueel
Functiebeschrijving

De consulent beleid-communicatie (M/V/X) is een administratief medewerker die rechtstreeks ressorteert onder de (wnd.) korpschef in de PZ Voeren.
Taken (niet-limitatief):
- Voeden website, sociale media, informatieblad(en) en de bijhorende opvolging (pers)berichtgeving;
- Verzekert samen met de (wnd.) korpschef de contacten met de pers;
- Opvolgen onthaal(procedure) nieuwe medewerkers en stagiairs;
- Jaarverslag;
- Opvolging zonaal veiligheidsplan en actieplannen;
- Behandelen externe mails;
- Deelname aan de nodige beleidsfora, werkgroepen en opleidingen;
- Deelname aan kaderoverleg, aan voor de uitoefening van de job relevante werkgroepen en studie;
- Beheer en opvolging van dossiers voor de korpsleiding, burgemeester, politiecollege/gemeenteraad;
- Interne richtlijnen uitwerken n.a.v. nieuwe wetgeving, omzendbrieven, aanbevelingen e.d.;
- Opvolging en bijstand verlenen inzake de behandeling van administratieve (klachten)procedures en/of onderzoeken;
- Kwaliteitscontrole (op vraag) en uitwerken van procedures, uitschrijven van processen om de kwaliteit te verbeteren;
- Uitwerken van en meewerken aan preventiecampagnes die het korps organiseert of waar het korps aan meewerkt;
- Als back-up functioneren voor de uitvoering van reguliere administratieve taken;
- Meewerken aan de totstandkoming van de dienstplanning;
- … .

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal BB1 (minimum €25305.15 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

De lokale politie PZ Voeren (5382) is een klein, maar dynamisch politiekorps in een taalgrensgemeente dat deel uitmaakt van de provincie en het gerechtelijk arrondissement Limburg. Het korps werkt nauw samen met de lokale politie PZ Bilzen-Hoeselt-Riemst en zit in diverse partnerships.

Extra aanbod
tweetaligheidstoelage
fietsvergoeding bij woon-werkverplaatsingen
laptop en smartphone
Competenties/Specifieke diplomavereisten

- Zich kunnen schikken naar de interne richtlijnen van het korps;
- Nauwgezette uitvoering van de opgedragen taken;
- Correcte uitvoering van de interne onderrichtingen;
- Multifunctioneel en polyvalent zijn;
- Dynamische ingesteldheid, flexibel, hulpvaardig, klantvriendelijk en tactvol zijn;
- Beschikken over het vermogen om zich in te leven in standpunten van anderen en aanspreekbaar zijn;
- Zelfstandig en in teamverband kunnen werken;
- Discreet, betrouwbaar en loyaal zijn ten aanzien van de organisatie en haar doelstellingen;
- Beschikken over de nodige communicatievaardigheden;
- Een zeer goede kennis van de Nederlandse taal, zowel in woord als in schrift;
- Beschikken over het nodige organisatietalent;
- Beschikken over een groot verantwoordelijkheidsgevoel en kunnen inspelen op onverwachte situaties;
- Beschikken over een wil tot verbeteren;
- Zelfstandig problemen kunnen analyseren en oplossen;

Gewenst profiel

- Inzicht hebben in de organisatiestructuur en werkingsprocedures van de geïntegreerde politie, inzonderheid in die van de lokale politie of deze op korte termijn kunnen verwerven;
- Kunnen werken met de ICT-toepassingen van de politie en de gangbare bureauticasoftwarepakketten of deze op korte termijn kunnen verwerven;
- Doordrongen zijn van de missie, visie, waarden en doelstellingen van de organisatie.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

- Een schriftelijke proef bij meer dan 5 kandidaten;
- Een interview met een selectiecommissie (met mogelijkheid tot voorleggen van eigen portfolio);
- Wervingsreserve van 24 maanden;
- Slagen in een voorafgaande proef elementaire kennis van de Franse taal

ENKEL sollicitaties per mail komen in aanmerking ==> PZ.VoerenFourons.Korpschef@police.belgium.eu

Informations

Naam
STAS
Voornaam
Alain
Functie
Adj./wnd Korpschef
E-mail
PZ.VoerenFourons.Korpschef@police.belgium.eu
Telefoon
04/381 99 99
Korps/directie/dienst
PZ Voeren 5382/beleid