Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Consulent (B) - Consulent - Cel Bemiddeling

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
P 5018 T 19 05
Korps/directie/dienst
5343 - Montgomery
Werkplaats
Sint-Pieterssteenweg 122
1040 Etterbeek
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur
Duur
12 maand (hernieuwbaar)
Arbeidsregeling
Parttime
Aantal vacatures
1
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

Niveau
Consulent (B)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Type betrekking
Contractueel
Functiebeschrijving

Onder het gezag en volgens de richtlijnen van het Divisiehoofd, zal de consulent:

 Belast zijn met de uitvoering van de bemiddelingsopdrachten. Hij/Zij is meer bepaald belast met:

o Het bieden van hulp aan de burgers in een conflictsituatie door ze te begeleiden bij het zoeken naar oplossingen die voor elk van hen aanvaardbaar is ;
o Het bieden van een luisterend oor en, door actief en empatisch te luisteren, het verbeteren van de communicatie en het hervatten van de dialoog om zo tot een akkoord te komen;
o ….

 Belast zijn met het verzekeren van de codering, de opvolging en de administratieve afhandeling van de dossiers die hem/haar toevertrouwd worden;
 Nauw samenwerken met de verschillende diensten van de zone en toezien op het uitwisseling van informatie.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal BB1 (minimum €25305.15 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

De dienst Lokale bemiddeling van het Departement Nabiheidspolitie is geïntegreerd binnen de divisies. De voornaamste doelstelling van de lokale bemiddeling is de minnelijke oplossing van conflicten door middel van het herstel van de communicatie tussen de partijen.

Gewenst profiel

 Over goede communicatieve vaardigheden beschikken ;
 Goede kennis hebben op het vlak van conflictbeheer ;
 Kennis hebben van de werking van een politiekorps, van de gerechtelijke procedure en van de procedures van administratieve sancties ;
 Kennis hebben van de gebruikelijke informaticamiddelen;
 Bekwaam zijn om zowel in groep te werken als met een zekere autonomie in functie van de taken;
 Vermogen om te luisteren en empathie te tonen ;
 Blijk geven van discretie;
 Blijk geven van beschikbaarheid en flexibiliteit ;
 Voldoen aan de taaleisen inzake kennis van de tweede landstaal, kennis van andere talen is een plus;
 Een specifieke opleiding gevolgd hebben inzake bemiddeling of een ervaring in dit domein kunnen voorleggen is een troef.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

schriftelijke test voorafgaand aan het interview

Informations

Naam
PLAQUET
Voornaam
Marie
Functie
Consulent Bemiddeling
E-mail
marie.plaquet@police.belgium.eu
Telefoon
02/788.92.34
Korps/directie/dienst
Cel Bemiddeling