Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Consulent (B) - Consulent - Cel Overheidsopdrachten

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5211 T 19 03
Korps/directie/dienst
5343 - Montgomery
Werkplaats
Sint-Pieterssteenweg 122
1040 Etterbeek
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

In het bezit zijn van een diploma of een certificaat dat ten minste gelijkwaardig is aan deze die in aanmerking kokmen voor de aanwerving van betrekkingen van niveau B

Niveau
Consulent (B)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

Volgens de richtlijnen van de adviseur coördinator en onder zijn gezag :

 Deze bijstaan aan de uitoefening van zijn taken en, met name :
• het complete administratieve beheer van overheidsopdrachten van diensten, werken en leveringen verzekeren die aan de reglementering op overheidsopdrachten onderworpen zijn :
- opstellen en publiceren van bestekken ;
- overgaan tot de analyse van offerten in samenspraak met de preventieadviseur ;
- zorgen voor de evaluatie van het aan te kopen materiaal en te presteren diensten of werken ;
- voorbereiden van de beraadslagingen Politiecollege / Politieraad betreffend overheidsopdrachten ;
- beheren en behandelen van de brieven betreffende de procedures van overheidsopdrachten;
- opvolgen van de uitvoering van het contract ;
- beheren van het draaiboek van de opdrachten ;
- de administratieve opvolging verzekeren betreffende de voogdprocedures ;
- …

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal BB1 (minimum €25305.15 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

De Cel Overheidsopdrachten maakt deel uit van het departement Middelenbeheer, Dienst Materiele Middelen. De cel is verantwoordelijk voor het beheer en de opvolging van de procedures van de overheidsopdrachten.

Competenties/Specifieke diplomavereisten

In het bezit zijn van een geldig rijbewijs categorie B

Gewenst profiel

 De wet op overheidsopdrachten kennen ; een ervaring in dit domein is een troef;
 Beschikken over juridische noties en in staat zijn om opzoekingen uit te voeren in dit domein;
 Kennis hebben van de Toepassingen Office (Word, Exccel, Access) ;
 Autonoom kunnen werken ;
 Blijk geven van een goede organisatie ;
 Gevoel voor verantwoordelijkheid bezitten ;
 Blijk geven van beschikbaarheid ;
 Zich stipt en nauwkeurig tonen in zijn taken ;
 Noties hebben van gemeentelijke/zonale budgettaire procedures ;
 Kennis hebben van de werking van een politiezone ;
 Noties hebben met betrekking tot de werking van de geïntegreerde politie ;
 Tweetalig zijn. Bij ontstentenis zal de voorkeur gegeven worden aan personen die een degelijke kennis hebben van de tweede taal.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

schriftelijke test + interview
Wervingsreserve: 24 maanden

Informations

Naam
VIATOUR
Voornaam
Etienne
Functie
Zonesecretaris
E-mail
zpz.montgomery.pers@police.belgium.eu
Telefoon
02/788.90.61
Korps/directie/dienst
Algemene Directie