Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Consulent - Consulent Coordinator Welzijn - Directie Federale Gerechtelijke Politie (DGJ)

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5043 T 20 05
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
6990 - Dgj - Beleidstechnische Ondersteuning
Werkplaats
Koningsstraat 202A
1000 Brussel
Provincie
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Niveau
Consulent
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of certificaat gelijkwaardig aan deze nodig voor aanwervingen op niveau B bij de Federale Overheid.

Maximum aantal inschrijvingen
35
Voorstelling korps/directie/dienst

 

De Federale Gerechtelijke Politie (DGJ) oefent, op het ganse Belgische grondgebied, missies van gerechtelijke politie (identificatie en onderzoek van daders van strafbare overtredingen) gespecialiseerd in bovenlokale (en internationale), georganiseerde en destabiliserende cirminaliteit uit, en in misdaden die een gespecialiseerde aanpak vereisen.

De Algemene Directie zorgt voor de gehele directie:

- de opvolging en de uitwerking van nieuwe methodes met betrekking tot deze missies;

- de verdeling van de middelen en personen en in het bijzonder tussen de verschillende missies;

- de formulering van de noden betreffende de missies voor dewelke de algemene commissie of andere algemene directies bevoegd zijn;

- de opvolging van de observatie van het nationaal veiligheidsplan;

- de relatieve vooruitzichten in de evolutie van de missies, technieken en middelen van de federale politie in het algemeen en van de directie in het bijzonder.

 

Wil je meer weten over DGJ? Raadpleeg de officiële website : Federale Gerechtelijke Politie/Federale Politie

 

Functiebeschrijving

 

De Directie van de Federale Gerechtelijke Politie (DGJ) is op zoek naar een consulent om te werken voor de gerechtelijke pijler bij het beleid "Welzijn"

Als welzijnsverantwoordelijke voor DGJ bent u verantwoordelijk voor het informeren, organiseren en uitvoeren van het welzijnsbeleid dat door het Commissariaat-Generaal werd vastgesteld.

Als welzijnsverantwoordelijke voor de gerechtelijke pijler volgt u de uitvoering van de regelgeving in alle richtingen en analyseert u de resultaten om conclusies te trekken en verbeteringsvoorstellen te doen.

U werkt in autonomie binnen de Algemene Directie van DGJ en wordt één van de referentiepersonen inzake de materie van welzijn voor alle directies van DGJ.

 

Wil je meer weten? Raadpleeg hieronder de gedetailleerde functiebeschrijving (bijlage).

 

Gewenst profiel

Praktische kennis :

• Integreren - Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie.
• Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.
• Ondersteunen - Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen bij hun activiteiten.

Verwachte gedrag :

• Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
• Samenwerken - Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.
• Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen.
• Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.
• Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Later te bepalen.

Wervingsreserve : 24 maanden

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal BB1 (minimum €25305.15 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Aanvullende informatie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informatie

Naam
CORRADIN
Voornaam
Isabelle
Functie
Coordinatrice/Coördinator PLIF
E-mail
isabelle.corradin@police.belgium.eu
Telefoon
02/642.78.52
Korps/directie/dienst
6990 - DGJ - Appui technique à la gestion/Beleidstechnische Ondersteuning