Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Consulent (B) - Consulent HRM/Welzijn @Directie Openbare Veiligheid

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5007 T 19 02
Korps/directie/dienst
7377 - Das (directie Van De Openbare Veiligheid)
Werkplaats
Ruiterijlaan 2
1040 Etterbeek
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
30
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

Niveau
Consulent (B)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

Als Human Resources/Welzijn medewerker, zal u instaan voor de implementatie van de objectieven van DAS aan de hand van een proactief, dynamisch en een persoonlijk gericht beheer van Human Resources.

 • U coördineert de opvolging van interne HR/Welzijn-processen en werkt mee aan de implementatie van nieuwe initiatieven. Wat onder andere betekent:
  • Ontvangen en behandelen van complexe vragen van medewerkers en managers, hen informeren en raadgeven;
  • De toepassing van de regelgeving nagaan, nieuwe evoluties binnen de wetgeving opvolgen en deze toepassen in onze procedures en interne functionering;
  • Een transparante informatieflow op gang zetten met oog op een optimale medewerking binnen de dienst en met partners binnen en buiten de Politie;
  • Deelnemen aan interne overlegmomenten en zich bezighouden met het HR-netwerk van de dienst;
  • Opslaan, behandelen en dispatchen van alle werkgerelateerde vragen;
  • Analyses en rapporten opmaken, maken van rapporten van dossiers en aanvragen;
  • Problemen detecteren, verbeteringen aanbevelen, constructieve feedback geven et het opvolging van de implementering van concrete oplossingen;
  • In elk voorstel en initiatief het optimaliseren van HR-processen en procedures willen behalen.
 • U versterkt het omkaderingsteam van BHR door bijstand te geven aan de sectiechef. Wat onder andere tevens betekent dat:
  • U over een globale en transversale visie beschikt van alle behandelde dossiers van de teamleden, u het team kan vertegenwoordigen bij de Directie, alsook dat u als centraal contactpunt acteert voor externe partners;
  • U de teamleden helpt om de vooruitgang van de dossiers en hun kwaliteit te garanderen;
  • U de coherentie van de reeds toegepaste maatregelen, acties en evoluties binnen HR garandeert.
 • Meer specifiek, u bent verantwoordelijke voor projecten in verband met de persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers. Wat onder andere inhoudt:
  • Het beheren, ontwikkelen en instellen van een cultuur gefocust op de persoon om in die optiek wederzijds respect, teamwork en persoonlijke ontwikkeling, ten voordeel van alle personeelsleden van de eenheid, te bevorderen;
  • Een SitRep opstellen van de globale actuele situatie, met oog op procedures en maatregelen die de persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers bevorderen of tegenwerken, verbeteringen voorstellen op korte of lange termijn en deze voorstellen structuren in verschillende stappen;
  • Concrete voorstellen aanbieden in de volgende aspecten: felicitatie, beloning, evaluatie en aanpassing;
  • Hand-in-hand werken met de Welzijns- en Communicatieverantwoordelijken;
  • Problemsolving en Projectbeheer’-technieken toepassen door gebruik te maken van interne en externe partners;
  • Deelnemen aan vergaderingen, info’s verzamelen en het HR-netwerk van de eenheid uitbreiden.
Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal BB1 (minimum €25305.15 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

De Directie Openbare Veiligheid is een steundienst van de Federale Politie die aan alle entiteiten van de Geïntegreerde Politie (gecentraliseerde en gedecentraliseerde diensten en 185 politiezones) steun aanbiedt op het vlak van GBOR, meer specifiek de gespecialiseerde middelen die gevaarlijke situaties kunnen vermijden of oplossen.

De Directie telt 500 operationele personeelsleden die op het hele grondgebied voor de ordehandhaving instaan zowel in het algemeen als gespecialiseerd (cavalerie, sproeiwagen, hindernissen, bewijsteam,…) De opdrachten zijn veelvoudig en evolueren constant naargelang de maatschappelijke context. Nieuwe technologieën wat betreft de opname en het beheer van beelden (drones, bodycams,…) is stilletjes aan het profiel van onze medewerkers en onze opdrachten aan het veranderen.

Het beheer van HR is in onze eenheid dus centraal in de zin dat die de kwaliteit van onze interventies garandeert dankzij rekrutering, selectie, omkadering en opleiding.

De Directie wenst vandaag het HR-team te versterken en meer bepaald te investeren in de persoonlijke ontwikkeling van haar medewerkers. Ze is dus op zoek naar een pilootmedewerker om te innoveren en het welzijn van haar 600 personeelsleden die elke dag geconfronteerd worden aan veranderingen en extreme situaties, te waarborgen.

Extra aanbod
Des horaire flexible et la possibilité de travailler à domicile / Flexibele uren en de mogelijkheid om thuis te werken
Un style de management basé sur la confiance et l’initiative / Een management-type gebaseerd op initiatief en vertrouwen
Une direction jeune et dynamique (équipe RH : 10 collaborateurs) / Een jonge en dynamische Directie (Team HR : 10 medewerkers)
Emploi diversifié dans un contexte passionnant, opérationnel et évolutif (unité : 600 collaborateurs, police : 60.000 collaborateurs) / Een gevarieerde job in een boeiende, operationele en evoluerende context (eenheid : 600 - Politie : 60.000 medewerkers
Gewenst profiel
 • U hebt een relevante ervaring in HR
 • U communiceert gemakkelijk in het Nederlands zowel mondeling als schriftelijk en u beschikt over een goede kennis van het Frans
 • MS-Office heeft voor u geen geheimen, u bent vertrouwd met de alledaagse HR-tools en bent klaar om hun evolutie te volgen
 • U bent assertief en communicatief en bent teamwerk-ingesteld
 • U hebt een transversaal analytisch vermogen en bent ‘problemsolving’-ingesteld
 • U bent methodisch en georganiseerd
 • U kunt zich snel aanpassen aan verschillende contexten dankzij uw aanpassingsvermogen en uw innovatiewensen
 • U bent een teamspeler, u werkt graag in groep op een dynamische en complementaire wijze
 • U neemt initiatieven, bent open voor nieuwheid, hebt de wil om te leren, te ontdekken en om uw ervaringen met anderen te delen
Selectiemodaliteiten in de eenheid

Pratische proef en selectiecommissie

Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informations

Naam
DUBOIS
Voornaam
Bruno
Functie
Responsable HRM
E-mail
dga.das.bhr@police.belgium.eu
Telefoon
02/642.72.22
Korps/directie/dienst
Direction Sécurité Publique