Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

ICT-consulent (B) - Consulent-ICT (M/V)

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5617 N 19 02
Korps/directie/dienst
5381 - Bilzen-Hoeselt-Riemst
Werkplaats
Schureveld 11
3740 Bilzen
Provincie/Regio
Limburg
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekking niveau B;

Niveau
ICT-consulent (B)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

De ICT-consulent is een administratief medewerker van de dienst systeembeheer en ressorteert onder het diensthoofd Systeembeheer.

Beheer en ontwikkeling van de informatica-architectuur van de politiezone, met in het bijzonder:
- beheer van gebruikers, enz...;
- beheer van technische defecten;
- onderhoud van de servers;
- beheer van licenties;
- beheer van updates;
- beheer van back-up;
- behoud van de eenvormigheid van de configuraties en toepassingen;
- ontwikkelen van nieuwe documenten en aanpassen van bestaande documenten;
- beheer van uitbreiding van hard- en software;
- beheer budgettaire analyses voor informatica;
- contactpersoon;
- beheer van telefonie;
- verantwoordelijk voor de interne opleiding van het personeel inzake informatica;
- opvolgen en installeren van het betreffende materiaal binnen de politiezone;
- contactpersoon voor het departement ISLP en de directie telematica van de federale politie;
- meewerken, samen met het diensthoofd, aan constante opvolging, bijsturing van de opstelling van de ICT.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal B1B (minimum €28906.31 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

Lokale politie Bilzen-Hoeselt-Riemst

Competenties/Specifieke diplomavereisten

- Aantonen van actuele degelijke informaticaopleiding(en), diploma's of attesten.

-Vaktechnische kennis en relevante informatie in zich opnemen en toepassen;
- Inzicht verwerven en voeling hebben om de operationele behoeften om te zetten in informaticatoepassingen;
- Technisch onderlegd en creatief efficiënte oplossingen bieden voor problemen;
- Schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden;
- Zowel zelfstandig als in teamverband werken;
- Rapportering aan het diensthoofd systeembeheer.

Gewenst profiel

- Houder zijn van een rijbewijs B;
- Kennis van de organisatie, structuren en de verschillende bevoegdheden van de twee;
- Niveaus van de geïntegreerde politie;
- Kennis van courante netwerken, besturingssystemen;
- Kennis van courante informaticatoepassingen,
- Kennis van de serversoftware;
- Stabiele persoonlijkheid, met respect voor de deontologische code;
- Discreet, integer, loyaal en oprecht;
- Creatief ingesteld en zin voor initiatief;
- Respect voor het beroepsgeheim.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Nader te bepalen.
Wervingsreserve van 24 maanden.

Informations

Naam
Vanderhoven
Voornaam
Danny
Functie
Diensthoofd functioneel beheerder
E-mail
Danny.Vanderhoven@police.belgium.eu
Telefoon
089/36 68 20
Korps/directie/dienst
Lokale politie Bilzen-Hoeselt-Riemst