Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

ICT-consulent (B) - Consulent ICT Programmeur

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5201 T 18 03
Korps/directie/dienst
5339 - Brussel Hoofdstad Elsene
Werkplaats
Kolenmarkt 30
1000 Brussel
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
2
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B, onder andere een bachelor in informatica

Niveau
ICT-consulent (B)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

Betrokkene zal belast worden met het ontwikkelen van de lokale toepassingen van de politiezone binnen een web- intranet omgeving en het begeleiden van projecten als projectleider voor programma’s die worden geoutsourcet. Hij/zij zal zowel alleen als in groep moeten kunnen werken afhankelijk van de omstandigheden. Zijn/haar werk moet makkelijk kunnen worden hernomen door zijn collega’s in geval van niet beschikbaarheid.
Hij/zij dient zich ertoe te engageren van functie te veranderen volgens de noden van de zone.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal B1B (minimum €28906.31 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

Binnen de algemene functionele directie, is onze ICT-afdeling een strategische steunpilaar in alle aspecten van de dagdagelijkse politiewerking en ook van de functionering van de politiezone.
Onze zone investeert de laatste jaren sterk in de uitbouw van zijn ICT-infrastructuur. Daarnaast volgen we ook de trends van mobiele toepassingen en wordt sterk geïnvesteerd in de vernieuwing van onze applicaties.
Bij de ICT-afdeling van onze politiezone sta je in voor een strategische ondersteuning van de politiemensen op het terrein, maar ook voor de ander personeelsleden van de politiezone voor wat betreft radio-communicatie, informatica netwerk en telefonie.

Extra aanbod
Kredieturen worden toegekend aan de personeelsleden die een taalopleiding wensen te volgen om het Selor-brevet te behalen.
Dienstfaciliteiten worden eveneens toegekend aan de personeelsleden die de ter hun beschikking gestelde sportinfrastructuren, van de zone (fitnesszaal) wensen te gebruiken.
Competenties/Specifieke diplomavereisten

• Programmeertalen : Goede kennis van object orientend programmatie en de de ontwikkeling van web toepassingen. Een eerste ervaring et ontwikkeling van mobiele toepassingen is een pluspunt
• Ontwikkelen van gebruikersinterfaces, gevoel hebben voor design en ergonomie
• Kennis van databanken, met name de installatie, de basisconfiguratie, administratie, opstellen en uitvoeren van queries, aanmaken van indexen om de prestaties te verbeteren en dit in het bijzonder op het vlak van MySQL
• Je bent goed in het omzetten van noden van de klant naar duidelijke objectieven
• Je bent goed bekend met client/server omgevingen
• Kennis van linux en Unix zijn een pluspunt.

Gewenst profiel

• Methodisch en rigoureus kunnen werken
• Zowel in ploeg als op een autonome manier kunnen werken
• Je bent analytisch ingesteld zodat je projecten van nabij kan volgen en bijsturen indien nodig zodat de noden van de gebruiker perfect worden ingevuld.
• Diplomatisch
• Autodidact je bent leergierig en je kunt goed samenwerken
• Je denkt graag mee over technische innovaties of nieuwe concepten of hebt daar zelf ideeën over
• Je kan je realisaties op een duidelijke manier documenteren voor zowel de gebruiker als je back up
• Routines en object klassen ter beschikking stellen van de andere programmeurs
• Gebruik maken van de reeds bestaande gemeenschappelijke functies
• Stress bestendig zijn
• beschikbaar en flexibele opstelling qua werkuren indien de omstandigheden dit vragen
• Kennis van het Frans en het Engels zijn een pluspunt
• Kennis van de structuur van het politieapparaat is een pluspunt
• Je werkt object georiënteerd
• Je bent niet bang om de verantwoordelijkheid voor een productie op je te nemen en met deadlines te werken
Zich ertoe verbinden om in een hoofdstedelijke omgeving te werken en in een omgeving die het concept van de diversiteit binnen de geïntegreerde politie voorstaat.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Het inwinnen van het advies van de selectiecommissie, waarvan de samenstelling later zal bepaald worden, evenals het gemotiveerd advies van de Korpschef.

Informations

Naam
PETERMANS
Voornaam
PASCAL
Functie
CP DIR ICT
E-mail
pascal.petermans@police.belgium.eu
Telefoon
02 279 79 21
Korps/directie/dienst
PZ Brussel HOOFDSTAD Elsene