Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Consulent (B) - Consulent - Interne Dienst voor Preventie en Berscherming op het Werk (IDPBW)

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5207 T 19 01
Korps/directie/dienst
5343 - Montgomery
Werkplaats
Sint-Pieterssteenweg 122
1040 Etterbeek
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

Niveau
Consulent (B)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

Onder het gezag van de Korpchef en de directie van de niveau A :

 • Deelnemen aan de identificatie van de gevaren en zijn advies geven op de evaluatie van de risico’s, deelnemen aan de uitvoering van de globale preventieplan en de jaarlijkse actieplan inzake het welzijn ;
 • Deelnemen aan het onderzoek van de oorzaken van de arbeidsongevallen ;
 • Een mening geven over de verschillende thema’s wat betreft de algemene code inzake het welzijn op het werk, inclusief het werk met derden ;
 • Advies geven over het opstellen van instructies en meewerken aan de informatie, het onthaal, en de opleiding van de medewerkers in hun vaardigheden ;
 • Ter beschikking zijn van alle actieve personeelsleden in onze politiezone die eventuele vragen zouden hebben die voortvloeien uit de toepassing van de wetgeving ;
 • Deelnemen aan de toepassing van de te nemen maatregelen in geval van ernstig en onmiddelijk gevaar, de uitwerking van een interne noodprocedure en de organisatie van de eerste hulp ;
 • Samenwerken in de analyse, de evaluatie, de aanpassing en de verbetering van de werkomstandigheden van alle medewerkers ;
 • Een mening geven over de hygiëne van de werkplaats, de individuele en collectieve beschermingsuitrustingen…;
 • De preventie garanderen ingeval van vuur, ongevallen,… ;
 • De dienstchef (niveau A) bijstaan en hem vervangen in zijn IDPBW-taken, en indien nodig in geval van afwezigheid of onbeschikbaarheid ;

Deze missies resulteren in een aantal concrete taken zoals :

 • De uitwerking van een onderzoek van de werkplaatsen en de arbeidsplaatsen ;
 • De analyse van de arbeidsongevallen en de werkincidenten en de realisatie van alle andere onderzoeken als pertinent beschouwd voor de verbetering van het welzijn van de medewerkers ;
 • De uitwerking van analyses en controles, op zijn niveau of door andere diensten ;
 • De kennisname van de verschillende werkmethoden en deze onderzoeken om maatregelen voor te stellen om de risico’s te verminderen ;
 • Alle nuttige informatie in orde houden inzake de wetgeving, de voorgeschreven documenten, de inventaris van bepaalde apparaten, gevaarlijke producten en de emissiepunten met betrekking tot luchtvervuiling;
 • De redactie van verschillende rapporten ;
 • De betrokkenheid in de preventiepolitiek ;
Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal BB1 (minimum €25305.15 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

De Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk maakt deel uit van de Algemene Directie

Competenties/Specifieke diplomavereisten

Een diploma hebben als preventieadviseur, een aanvullende opleiding niveau 2 of zich inzetten op de opleiding te volgen en deze te behalen

 • Een goede kennis hebben over de organisatie, de structuur en de functionering van een politiezone ;
 • Een goede kennis hebben over de wetgeving wat betreft het welzijn op het werk ;
 • Een goede kennis hebben van de veelvoorkomende informaticaprogramma’s (Word, Excel, Powerpoint) ;
 • Goede schrijfvaardigheden hebben ;
 • Beantwoorden aan het generiek profiel van Consulent / Medewerker
 • Voldoen aan de taalvereisten in verband met de kennis van de tweede landstaal.
Gewenst profiel
 • Instemmen met en ingegeven zijn van de filosofie van de Gemeenschapsgerichte Politiezorg (betrokken en problemen oplossen, verslag maken over zijn acties, zin in dienstverlening)
 • Zich bij betrokken voelen om de veiligheid, het welzijn en het levenskwaliteit in onze politiezone te verbeteren en de dienstkwaliteit voor de mensen te verbeteren ;
 • De waarden van het geïntegreerde politie en deze van de zone in het bijzonder overbrengen ;
 • Over goede communicatieve vaardigheden beschikken zowel intern als extern ;
 • Over een goed luistervermogen, overredingsvaardigheden, onderhandelingsvaardigheden en leiderschap beschikken ;
 • Rigoureus (respect voor de wetten) en methodisch (naleven van de deadlines) zijn ;
 • Blijk geven van beschikbaarheid en flexibiliteit voor de dienst ;
 • Stressbestendig zijn, over zelfbeheersing en koelbloedigheid beschikken ;
 • Blijk geven van integriteit, loyaliteit, discretie en onpartijdigheid ;
 • Initiatieven kunnen nemen en bereid zijn om te rapporteren ;
 • Creëren en stimuleren van de teamspirit en een positieve en constructieve werksfeer ;
 • Ruimdenkend zijn ;
 • De wil hebben om zichzelf te verbeteren in de uitoefening van zijn functie door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen, en zichzelf voortdurend te verrijken met nieuwe kennis en vaardigheden, door zich in te schrijven en actief deel te nemen aan opleidingen ;
 • Bereid zijn om de nuttige opleidingen te volgen voor het uitoefenen van de functie ;
 • Een goede manager zijn van de middelen die voor hem beschikbaar zijn en hun optimaal gebruik ervan controleren ;
 • Een gevoel van organisatie en verantwoordelijkheid hebben ;
 • Prioriteiten detecteren en instellen ;
Selectiemodaliteiten in de eenheid

interview door een jury

Informations

Naam
BERCKMANS
Voornaam
Laetitia
Functie
Diensthoofd Personnelsdienst
E-mail
zpz.montgomery.pers@police.belgium.eu
Telefoon
02/788.90.30
Korps/directie/dienst
PZ Montgomery