Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Boekhouder (B) - Consulent Lid Directie Financiën

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5205 T 19 01
Korps/directie/dienst
5342 - Ukkel / W-B / Oudergem
Werkplaats
Stallestraat 140
1180 Ukkel
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

Niveau
Boekhouder (B)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

Volgens de richtlijnen van de Dienstchef, actief meewerken aan de goede uitvoering van de dienst Financiën;
Actief meewerken aan het opstellen van het budget, budgettaire wijzigingen en het opstellen van de jaarrekening;
De verschillende aspecten van de boekhouding dagelijks bijhouden zowel op algemeen als budgettair vlak;
• Inboeken van fakturen en betalingen voorbereiden;
• Encoderen van vastgestelde rechten mbt ontvangsten op rekeningen;
• Encoderen en affecteren van rekeninguittreksels;
• Klasseren van boekhoudkundige documenten;
• Voorbereiden van diverse ingrepen;
• Opvolging van de diverse budgettaire artikels;
• Encodage van financiële ingrepen gelinkt aan leningen : afschrijving, terugbetaling van kapitaal en intrest,
Opstellen en doorzenden van de boekhoudkundige documenten aan het Politiecollege en aan de -raad;
De nodige accountingopleidingen volgen.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal B1D (minimum €28119.81 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

Lokale politie van de politiezone “Ukkel / Watermaal-Bosvoorde / Oudergem” (PZ 5342).

Extra aanbod
Parking Individuel
Competenties/Specifieke diplomavereisten

titularis van een graduaat Boekhouden is een pluspunt

Gewenst profiel

Competentie model voor niveau B.
Specifieke voorwaarden voor de vacante plaats :
• Dienstervaring is een pluspunt;
• Is discreet en nauwgezet:
• In teamverband kunnen werken;
• Verantwoordelijkheidszin hebben;
• Volledig zelfstandig kunnen werken;
• Beschikbaar zijn;
• Verzorgd voorkomen hebben;
• Tweetalig zijn NL/F.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

De selectie voor deze vacante functie gebeurt via een interview. De vragen worden gerelateerd aan de criteria voor deze functie. De jury zal overgaan tot het toekennen van punten voor de gegeven antwoorden, waarbij gequoteerd wordt op 100%. Voor de aanvang van de interviews worden de volgende maatstaven vastgelegd mbt het resultaat:
• Minder dan 50%: ongeschikt;
• 50% maar minder dan 70%: ongeschikt maar mogelijkheid tot deliberatie;
• 70% of meer: geschikt.
Wervingsreserve: 24 maanden

Informations

Naam
BLANCHART
Voornaam
Olivier
Functie
Directeur - Bijzondere Rekenplichtige
E-mail
Olivier.blanchart@police.belgium.eu
Telefoon
02/563.95.30
Korps/directie/dienst
Direction des Finances