Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Consulent (BB1) - consulent lid van de directiesecretariaat

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5016 T 19 05
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
6658 - Djo (operaties I/Z Gerechtelijke Politie)
Werkplaats
Koningsstraat 202A
1000 Brussel
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Niveau
Consulent (BB1)
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B bij de federale Rijksbesturen.

Voorstelling korps/directie/dienst

Als centrale directie draagt de Directie operaties i/z gerechtelijke politie (DJO) bij tot de uitvoering van de opdrachten van de Federale Gerechtelijke Politie (DGJ). 

Haar diensten voeren gespecialiseerde opdrachten van gerechtelijke politie uit en/of leveren, ten behoeve van de vragende diensten, specifieke steun op verschillende competentiegebieden, nl:

- ontvoering, afpersing, gijzeling

- informantenbeheer

- vermiste personen

- opsporing en aanhouding voortvluchtigen

- getuigenbescherming

- opsporing van getuigen

Functiebeschrijving

U bent secretaris en hebt zin in een politie omgeving te werken ?

Als contactpersoon en administratieve ondersteuning, U :

- beheert de agenda van de directeur en zijn adjuncten

- voert de bestuurlijke taken uit in steun aan de directie

- zorgt voor het onthaal van bezoekers

- beheert de in en out flux

- beheert / volgt de werkomgeving op

- organiseert evenementen, colloquia, activiteiten, vergadering, opleiding, ...

- beheert de elektronische documenten ten behoeve van de directie

- behandelt de vragen van de personeelsleden in niet-operationele materies

- oriënteert de klanten (externe/interne bezoekers) verwijst naar de bevoegde personen/diensten door.

- ....

Voor meer info, functiebeschrijving in bijlage

Gewenst profiel

Praktische kennis :

Integreren - Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie.

• Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.

• Ondersteunen - Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen bij hun activiteiten.

Verwachte gedrag :

Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

Samenwerken - Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.

Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen.

Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.

 

Selectiemodaliteiten in de eenheid

interview
Wervingsreserve: 24 maanden

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal BB1 (minimum €25305.15 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informatie

Naam
MERCKAERT
Voornaam
Peter
Functie
Permier Commissaire / Eerste Commissaris
E-mail
peter.merckaert@police.belgium.eu
Telefoon
02/644.82.23
Korps/directie/dienst
Direction des opérations de police judiciaire / Operaties i/z gerechtelijke politie