Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Consulent (BB1) - Consulent lid van personeelsdienst (DGJ/PLIF/P)

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5017 T 19 05
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
2
Korps/directie/dienst
6990 - Dgj - Beleidstechnische Ondersteuning
Werkplaats
Koningsstraat 202A
1000 Brussel
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Niveau
Consulent (BB1)
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B bij de federale Rijksbesturen.

Voorstelling korps/directie/dienst

Federale gerechtelijke politie oefent, op het ganse Belgische grondgebied, opdrachten van gerechtelijke politie uit (identificatie en opsporing van daders van strafmisdrijven), welke opdrachten zijn gericht op bovenlokale (en internationale) georganiseerde, maatschappijontwrichtende criminaliteit, en op misdrijven die een gespecialiseerde aanpak vereisen. Deze streeft naar de detectie van criminele en opdagende fenomenen, de tijdige melding ervan aan de bevoegde overheden, de bijdrage tot een vermindering van het potentiële risico van het plegen van criminele feiten, de uitvoering van gerechtelijke of opsporingsonderzoeken en de aanpak van criminele organisatie. Ze brengt ook gespecialiseerde steun aan de lokale politie door de gerechtelijke expertise en de gespecialiseerde middelen ter beschikking te stellen.

De Algemene Directie van de gerechtelijke politie (DGJ) verzekert, voor de gehele Directie :

- de opvolging en uitwerking van nieuwe methoden in verband met onze opdrachten;

- de verdeling van de personeels- en materiële middelen tussen de verschillende opdrachten;

- de formulering van de behoeften betreffende de opdrachten waarvoor het commissariaat-generaal of andere algemene directies bevoegd zijn ;

- de opvolging en inachtneming van het nationaal veiligheidsplan ;

- vooruitzichten qua evolutie van de opdrachten, technieken en middelen van de federale politie in het algemeen en van de Directie in het bijzonder.

Het personeelsdienst (DGJ – PLIF/P) staat voor het dagelijkse beheer van het personeel dat bij DGJ tewerkgesteld is.

Functiebeschrijving

Wilt U uw loopbaan orienteren naar human resources ? U hebt zin in een politie omgeving te werken !

Uw rol : Een doeltreffende en efficiënte HR-ondersteuning bieden aan de leidinggevenden, om de correcte uitvoering van het door de Directeur-generaal uitgestippelde beleid te verzekeren.

Bij voorbeeld, als ondersteuning HRM :

- 'Gespecialiseerde P-dossiers' administratief beheren en opvolgen

- de controleverplichtingen inzake medisch toezicht plannen

- de persoonlijke dossiers van de personeelsleden van de entiteit bijhouden

- nota’s en briefwisseling betreffende het personeelsbeheer opstellen en opvolgen

- dossiers in verband met het gespecialiseerde personeelsbeheer of situaties vanuit technisch oogpunt analyseren (naleving van de statuten en reglementen)

- dossiers voorbereiden en samenstellen die aan het diensthoofd Personeel of aan de directeurs moeten worden voorgelegd en/of aan DRP moeten worden toegezonden.

Of nog, als helpdesk HRM-inlichtingen en antwoorden verstrekken aan de personeelsleden om hen een gepaste oplossing voor hun vragen en problemen te geven :

- het probleem bepalen in de situatie die de verzoeker uiteenzet in het kader van gespecialiseerde P-materies

- de contactpersoon zijn voor de beheerders in de antennes om vragen te beantwoorden die het personeelsbeheer betreffen

- de bekende procedures voor probleemoplossing toepassen

- inlichtingen die overeenkomen met een veel voorkomende situatie verstrekken.

Nieuwsgierig ? Functiebeschrijving in bijlage

Gewenst profiel

Wij zoeken naar een stressbestendig persoon die graag investeert in haar werk en proactief is.

Functiebeschrijving in bijlage

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Selectiecommissie
Wervingsreserve: 24 maanden

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal BB1 (minimum €25305.15 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informatie

Naam
DESSOY
Voornaam
Anne-Catherine
Functie
chef de service / diensthoofd
E-mail
anne-catherine.dessoy@police.belgium.eu
Telefoon
02/642.66.94
Korps/directie/dienst
DGJ-PLIF/P