Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Consulent (BB1) - CONSULENT LOG – BEHEERDER VAN HET WAGENPARK

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5026 T 20 12
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
5339 - Brussel Hoofdstad Elsene
Werkplaats
Kolenmarkt 30
1000 Brussel
Provincie
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Niveau
Consulent (BB1)
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B

 

 

Specifieke diplomavereisten

 

 

 

Vereiste ervaring

een eerste gelijkaardig ervaring is een pluspunt

Voorstelling korps/directie/dienst

Binnen de Generale Functionele Directie, is de Directie Logistiek (LOG) belast met het beheer van het wagenpark, van het patrimonium van onroerend goed, en meer bepaald van het operationeel materiaal, de voorraad (magazijn) en van het onderhoudspersoneel.

 

 

Functiebeschrijving

​Naast de administratieve basistaken van een consulent (niveau B), zal hij/zij belast worden met :

-   Bijstaan van de directie in het beheer van het wagenpark van de politiezone;
-   Omkadering van de cel voertuigen;
-   Verzekeren van de mobiliteit van de operationele diensten;
-   Verzekeren van de logistieke steun tengevolge ordediensten, operaties en acties;
-   Bijdragen tot de realisatie van de objectieven van het ZVP;
-   Organiseren van het secretariaat van de cel wagenpark;
-   Instaan voor de behandeling van de administratieve dossiers om aankopen op te starten (technische clausules, bestelbonnen, …);
-   Zal  belast worden met de administratieve taken gekoppeld aan de functie (Vb.: opvolgen van de leveringen en bestellingen, nazicht van de facturen, planning, contact met interne en externe partners, administratieve opvolging van de dossiers voertuigen (verzekeringen, verkeersongevallen, technische keuring, opvolging van de herstellingen, …).
Hij/zij dient zich ertoe te engageren van functie te veranderen volgens de noden van de zone.

 

 

Gewenst profiel

-   Houder zijn van tenminste het rijbewijs B (rijbewijs C is een plus);
-   Geen medische vrijstelling hebben die het besturen van een voertuig binnen het kader van de dienst of de deelname aan de operationele steun belet;
-   Goede parate kennis van kantoorsoftware (word, excel, access, ...);
-   Notie hebben van overheidsopdrachten;
-   Basis technisch inzicht  in de automechanica;
-   Tweetalig zijn (NL-FR);
-   Discreet en punctueel zijn;
-   Klantvriendelijk zijn;
-   Autonoom het werk kunnen organiseren;
-   Zin voor initiatief hebben;
-   Flexibiliteit en beschikbaarheid (occasioneel deelnemen aan weekend- en nachtwerk);
-   Stressbestendig zijn;
-   Strikt respecteren van het beroepsgeheim;
-   Kennis hebben van de operationele werking van de verschillende diensten van de zone is een plus.
Zich ertoe verbinden om in een hoofdstedelijke omgeving te werken en in een omgeving die het concept van de diversiteit binnen de geïntegreerde politie voorstaat.
Deze functiebeschrijving is niet beperkend en kan steeds worden aangepast aan nieuwe evoluties of veranderingen binnen de politiezone.

 

 

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Het inwinnen van het advies van de selectiecommissie, waarvan de samenstelling later zal bepaald worden, evenals het gemotiveerd advies van de Korpschef.

 

 

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Gratis consultatie in de medische centra van de Federale Politie
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal BB1 (minimum €25305.15 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Extra aanbod
Kredieturen worden toegekend aan de personeelsleden die een taalopleiding wensen te volgen om het Selor-brevet te behalen
Dienstfaciliteiten worden eveneens toegekend aan de personeelsleden die de ter hun beschikking gestelde sportinfrastructuren, van de zone (fitnesszaal) wensen te gebruiken.

Informatie

Naam
Peeters
Voornaam
Alexandre
Functie
DIR LOG
E-mail
alexandre.peeters@police.belgium.eu
Telefoon
02 279 87 78
Korps/directie/dienst
PZ 5339 Brussel HOOFDSTAD Elsene