Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Technisch consulent (B) - Consulent logistiek - preventieadviseaur

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
G 5011 N 19 06
Korps/directie/dienst
5381 - Bilzen/Hoeselt/Riemst
Werkplaats
Schureveld 11
3740 Bilzen
Provincie/Regio
Limburg
Contracttype
Een vervangingscontract
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat tenminste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekking van niveau B.
Bachelor met interesse in de technische aspecten in het domein logistiek.

Niveau
Technisch consulent (B)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Wervingsreserve
Type betrekking
Contractueel
Functiebeschrijving

Je maakt deel uit van het burgerpersoneel van de politiezone binnen de steundienst.
Je bent het diensthoofd van de dienst logistiek en geeft hierbij leiding aan de personeelsleden werkzaam in deze dienst.
Je werkt onder de leiding van de korpschef en voert het beleid uit bepaald door de korpsleiding.
Je neemt deel aan overlegorganen.
Je voert functionerings- en evaluatiegesprekken uit binnen de dienst logistiek.
Je staat in voor de praktische organisatie en de correcte uitvoering van de toegewezen taken en de taken van de ondergeschikten in de dienst logistiek.
Je werkt in principe in een normale dagtaak, doch je bent bereid te werken in een flexibel dienstrooster conform de vereisten van de dienst.
Je zorgt voor de continuïteit van de dienst.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal B1B (minimum €28906.31 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

Lokale Politie Bilzen-Hoeselt-Riemst

Competenties/Specifieke diplomavereisten

Je kan werken in, en leiding geven aan een team.
Je kan opgelegde taken zelfstandig uitvoeren en in teamverband.
Je beschikt over de nodige communicatievaardigheden.
Je bent discreet, betrouwbaar, onpartijdig, integer en loyaal.
Je bent ordelijk, stipt en hebt respect voor termijnen.
Je bent iemand die assertief is.
Je denkt probleemoplossend en je kan transparant werken.
Je bent stressbestendig.
Je bent multifunctioneel en polyvalent.
Cognitief engagement: de wil en het vermogen om zich steeds verder te volmaken in het uitoefen van de functie.
Je bent zowel intern als extern klantgericht.
Je kan rekenschap afleggen, zowel spraakvaardig als schrijfvaardig.

Gewenst profiel

Houder zijn van een rijbewijs B.
Je hebt een algemene kennis van de politionele organisatie.
Je hebt een brede kennis van de technische aspecten in het domein logistiek.
In het bezit zijn van een diploma preventieadviseur niveau 3 of hoger is een pluspunt doch geen vereiste of bereid zijn de opleiding preventieadviseur niveau 3 te volgen.
Enige kennis in de wetgeving overheidsopdrachten is een pluspunt doch geen vereiste of bereid zijn een opleiding wetgeving overheidssopdrachten te volgen.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Wervingsreserve van 24 maanden.

Informations

Naam
Dehasque
Voornaam
Willy
Functie
Consulent personeelsdienst
E-mail
Willy.Dehasque@police.belgium.eu
Telefoon
089/36 68 36
Korps/directie/dienst
Lokale politie Bilzen-Hoeselt-Riemst