Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Consulent (BB1) - Consulent middelenbeheer en financiën

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
G 5059 N 19 05
Korps/directie/dienst
5410 - Grimbergen
Werkplaats
Vilvoordsesteenweg 191
1850 Grimbergen
Provincie/Regio
Vlaams-Brabant
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur
Duur
12 maanden, met nadien mogelijkheid op statutarisatie (DRINGENDE EXTERNE WERVING)
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

Niveau
Consulent (BB1)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Type betrekking
Contractueel
Functiebeschrijving

Als consulent middelenbeheer instaan voor o.a. :
- De volledige voorbereiding en afhandeling van de college- en gemeenteraadsdossiers inzake overheidsopdrachten (opstellen dossier, bestelling, in ontvangst nemen levering) in overleg met de teamleider middelenbeheer en financiën en de coördinator HR & support.
- Het opvolgen van het meldpunt ‘middelen – bestellingen’ en het nemen van de nodige acties om bestellingen te plaatsen.
- Het in ontvangst nemen van bestellingen aan het loket en het afhalen van bestellingen bij leveranciers (inclusief controle van de geleverde bestelling).
- Het opvolgen van het meldpunt ‘middelen – herstellingen’ en het nemen van de nodige acties om de herstellingen (te laten) uit(te)voeren.
- Het aansturen van het onderhoudspersoneel en de technisch assistent middelenbeheer.
- Het uitvoeren van het globaal preventieplan – jaaractieplan – domein middelenbeheer – in overleg met de preventieadviseur, de teamleider middelenbeheer en financiën en de coördinator HR & support.
- Organiseren van en/of deelnemen aan het welzijnsteam voor items die betrekking hebben op het domein middelenbeheer.
- Up to date houden van een inventaris van de middelen.
- Verantwoordelijk voor het opvolgen en het onderhouden van het voertuigenpark.
- Verantwoordelijk voor het opvolgen en het onderhouden van de infrastructuur.

Als consulent financien instaan voor o.a. :
- Het opmaken van de begroting in overleg met de teamleider middelenbeheer en financiën en de coördinator HR & support.
- Het opstellen van bestelbons, het afhandelen van facturen, het verwerken van creditnota’s.
- Het geven van advies in verband met kredietwijzigingen (gewone- en buitengewone dienst van de begroting).

Als vertegenwoordiger instaan voor o.a:
- Het verzekeren van professionele contacten en relaties met de interne en externe partners.
- Het uitbreiden van zijn/haar netwerk met personen en diensten die een meerwaarde kunnen betekenen voor de werking van de politiezone en gebruik maken van dit netwerk om de werking van het korps te verbeteren.
- Deelname aan relevante interne en externe overlegmomenten.
- Antwoorden op vragen van interne en externe klanten en de complexe vragen doorgeven aan gespecialiseerde diensten of personen om te helpen zoeken naar gepaste oplossingen.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal BB1 (minimum €25305.15 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

De politiezone Grimbergen is een ééngemeentezone die zich situeert binnen de gemeente Grimbergen in de provincie Vlaams-Brabant. Grimbergen, die de benaming "Parel van Brabant" heeft, telt ruim 36.000 inwoners.
De fusiegemeente telt naast Grimbergen zelf nog drie deelgemeenten, nl Beigem, Humbeek en Strombeek-Bever.
Sinds 2017 werd een nieuw politioneel personeelsbehoeftenplan goedgekeurd. Dit voorziet in een 80tal operationelen en 16 calog medewerkers.

Gewenst profiel

Kennis

- Basiskennis hebben van :
De organisatie, de structuren en de verschillende bevoegdheden van de twee niveaus van de geïntegreerde politie.
- Omgaan met informatie :
Vernieuwend denken door innovatieve en creatieve ideeën aan te brengen.
- Omgaan met taken :
Nemen van beslissingen op basis van (on)volledige informatie en doelgericht acties ondernemen om de genomen beslissingen uit te voeren.
- Omgaan met medewerkers :
Begeleiden van medewerkers in hun groei en gericht feedback geven aan medewerkers over hun functioneren (prestaties en ontwikkeling).
Uitoefenen van een voorbeeldfunctie.

Attitude
- Loyale teamspeler: Bijdragen aan een positieve werksfeer door elkaars resultaten te valoriseren, door zijn/haar mening en ideeën constructief te delen en door een open en vriendelijke houding. Zich integreren in het team en loyaal de gemaakte afspraken uitvoeren.
- Klantgericht handelen: Interne of externe klanten en partners op een integere en objectieve manier begeleiden, dienstverlening op maat aanbieden en constructieve contacten onderhouden.
- Bruggenbouwer: Opbouwen van positieve relaties en netwerken met collega’s en belanghebbenden binnen en buiten de organisatie.
- Enthousiasme uitstralen: Steeds het beste van zichzelf geven, hoge kwaliteit nastreven en blijven doorzetten, ook bij tegenwerking.
- Stress beheren: In staat zijn om op stressvolle momenten kalm te blijven en weldoordachte beslissingen te nemen. Constructief omgaan met kritiek.
- Zichzelf ontwikkelen: Op basis van een goede zelfkennis (h)erkennen waar je verder in kan groeien. Zich (pro)actief inzetten om kennis en vaardigheden actueel te houden.
- Resultaatgericht: De inzet, de wil en de ambitie tonen om resultaten te boeken binnen het afgesproken tijdsbestek.
- Waarden PZ GRIMBERGEN: Elke handeling die je stelt of beslissing die je neemt aftoetsen aan de visie, missie en waarden van de PZ GRIMBERGEN.

Interesse
- Interesse hebben in het domein ICT is een meerwaarde.

Specifieke voorwaarden :
- In het bezit zijn van een rijbewijs B.
- Bereid zijn om onregelmatige prestaties te leveren indien de omstandigheden die vereisen.
- Werken in een vast dienstrooster ( dagdiensten) met flexibele werktijden.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Schriftelijke test en interview met selectiecommissie

Samenstelling van de selectiecommissie:
Korpschef of zijn vervanger
Coördinator HR&Support of haar vervanger
Teamleider middelenbeheer of haar vervanger
Secretaris

(DRINGENDE EXTERNE WERVING)

Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informations

Naam
Verbeeck
Voornaam
Sarah
Functie
Coördinator HR & Support
E-mail
personeel@pzgrimbergen.be
Telefoon
02/2727292
Korps/directie/dienst
Lokale politie Grimbergen