Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Consulent (B) - Consulent Personeel en Organisatie (voltijds vervangingscontract)

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
G 5057 N 19 06
Korps/directie/dienst
5905 - Zennevallei
Werkplaats
Pepingensesteenweg 250
1600 Sint-Pieters-Leeuw
Provincie/Regio
Vlaams-Brabant
Contracttype
Een vervangingscontract
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B. 

Niveau
Consulent (B)
Aanvullende informatie
Wervingsreserve
Type betrekking
Contractueel
Functiebeschrijving

Als consulent binnen de afdeling Personeel en Organisatie ben je verantwoordelijk voor :

 • de organisatie van het werving- en selectieproces van de politiezone Zennevallei:
  • je initieert en draagt bij tot de wervingscampagnes die de politiezone op touw zet;
  • je organiseert de beroepenvoorlichting binnen de politiezone. Je fungeert als extern aanspreekpunt voor geïnteresseerde kandidaten en coördineert de inzet van de verschillende beroepenvoorlichters binnen het korps;
  • je organiseert de selectieprocedures die via de diverse wervingskanalen georganiseerd worden. Je fungeert als secretaris van de lokale selectiecommissies.
 • de organisatie van het onthaal van nieuwe medewerkers;
 • het ontwikkelen van een waarderingsbeleid binnen de politiezone;
 • de organisatie van de evaluatie- en planningscyclus. Je geeft hierover vorming en ondersteunt de evaluatoren met oog op een functionele planning en evaluatie van de medewerkers van de politiezone. Je beheert de evaluatie- en planningsdossiers;
 • de ondersteuning van het afdelingshoofd Personeel en Organisatie op het vlak van kwaliteitsopvolging –en verbetering van de werking van de afdeling, met oog op een klantgerichte dienstverlening en goede informatiedoorstroming;
 • het opstellen van korpsnota’s met oog op het verduidelijken en communiceren van het personeelsbeleid. Je volgt de uitvoering op en rapporteert hierover aan het afdelingshoofd;
 • de ondersteuning van de afdeling Personeel en Organisatie door het verrichten van taken op het vlak personeelsadministratie met oog op een optimaal personeelsbeheer.
Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Voorstelling korps/directie/dienst

De politiezone Zennevallei rekruteert

Heb je zin in een afwisselende en boeiende job? Wil je mee streven naar een modern HR-beleid en wil je enkel het beste voor onze medewerkers? Misschien hebben wij dan wel een interessante job voor jou!

Consulent Personeel en Organisatie
(voltijds vervangingscontract)

De politiezone Zennevallei is een meergemeentezone. Ze bestaat uit de gemeenten Beersel, Sint-Pieters-Leeuw en stad Halle en bedient meer dan 98 203 inwoners. Binnen de politiezone zijn 177 operationele en 47 administratieve medewerkers werkzaam.

De afdeling Personeel en Organisatie is verantwoordelijk voor het personeel- en organisatiebeleid alsook het dagelijks personeelsbeheer van de politiezone. Als consulent werk je onder het gezag van het afdelingshoofd Personeel en Organisatie. Je bent verantwoordelijk voor het wervings- en selectieproces en de organisatie van de planning en evaluatie van de medewerkers. Daarnaast word je mee ingezet bij lopende HR-projecten, in lijn met je competenties en ervaring. Je werkt volgens een glijdend uurrooster.

Extra aanbod
We hanteren thuiswerk, flexplekwerken en flexibele of glijdende uurroosters bij het streven naar een evenwichtige work-in-life balans.
We hechten veel belang aan de persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers: we bieden opleidingen aan, jobrotaties, stages en kansen om deel te nemen aan allerhande projecten.
Je kan 1 uur per week sporten binnen je diensturen
We voorzien in een toelage kennis nuttige talen voor Frans en Engels
Competenties/Specifieke diplomavereisten

Ervaring binnen personeelszaken of een juridische vorming vormt een pluspunt.

Gewenst profiel

Kennis:

 • een goede kennis van de structuur van de geïntegreerde politie, in het bijzonder van de politiezone Zennevallei;
 • een goede kennis van het politiestatuut;
 • een goede kennis van relevante wetgeving
 • een algemene kennis van de privacywetgeving;
 • een algemene kennis van organisatieontwikkeling;
 • een algemene kennis van de deontologische code.

Vaardigheden:

 • je bent vertrouwd met de gangbare informaticatoepassingen;
 • je beschikt over redactionele en communicatieve vaardigheden;
 • je bent bekwaam om samen te werken met diverse interne en externe belanghebbenden,
 • je kan netwerken uitbouwen;
 • je beschikt over een probleemoplossend vermogen;
 • je kan gericht advies geven;
 • je hebt zin voor initiatief;
 • je bent een organisatorisch talent in plannen en projectwerking;
 • je bent stressbestendig.

Attitudes:

 • flexibiliteit: je staat open voor verandering en past je (werk)houding en opvattingen aan  
  veranderende omstandigheden op de werkvloer aan. Er is soepelheid mogelijk in het omgaan met werkwijzen, werktijden, taken en verantwoordelijkheden. Je bent niet vastgeroest en staat open voor verbetering;
 • actiegerichte houding: je neemt zelf initiatief, je ziet probleemsituaties als die er zijn en
  onderneemt actie om deze situaties aan te pakken;
 • naar mensen gericht: je kan je inleven in de situatie, gevoelens of gedachtegang van collega’s of burgers, zodat je beter met hen kan communiceren en op die manier conflicten vermijden of oplossen;
 • onkreukbaar: je bent integer, oprecht en consequent ;
 • teamspirit: een goede onderlinge samenwerking staat voor jou centraal, zowel binnen de eigen dienst, als met medewerkers uit andere diensten / afdelingen en met externe partners ;
 • professionalisme: je hebt een professionele attitude. Je bent in staat om het eigen professioneel functioneren in vraag te stellen en doet dit ook. Je bent bereid om je vaardigheden en competenties bij te schaven.
Selectiemodaliteiten in de eenheid

De selectie gebeurt door de dienst rekrutering en selectie van de federale politie en het in aanmerking nemen van het advies van een plaatselijke selectiecommissie voor de personeelsleden van de niveaus B van de lokale politie op basis van een schriftelijke en mondelinge proef. Om als geslaagd te worden beschouwd, moeten de kandidaten voor de schriftelijke en mondelinge proef minimum 50% van de punten behalen en 60% op het geheel van het examen.

Wervingsreserve: 24 maanden

Informations

Naam
Brichau
Voornaam
Joëlle
Functie
Afdelingshoofd Personeel & Organisatie
E-mail
HR@politiezennevallei.be
Telefoon
02/363 93 35
Korps/directie/dienst
PZ Zennevallei - 5905