Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Consulent (B) - Consulent personeel en welzijn-teamleider

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
G 5019 N 19 05
Korps/directie/dienst
5410 - Grimbergen
Werkplaats
Vilvoordsesteenweg 105
1850 Grimbergen
Provincie/Regio
Vlaams-Brabant
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur
Duur
Bepaalde duur van 12 maanden met mogelijkheid tot statutarisering. Dringende externe werving.
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

NIV B : Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

Niveau
Consulent (B)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Type betrekking
Contractueel
Functiebeschrijving

Als consulent teamleider personeel instaan voor o.a.:
De volledige opvolging van het personeelsbeheer :
Het organiseren van de dagelijkse werking van het team personeel en welzijn en het vertalen van de beleidsopties van het strategisch team naar concrete doelstellingen, rekening houdend met de lokale noden en omstandigheden.
Arbeidsongevallen: aangifte, verwerking en opvolging (communicatie met de verzekeraar en met de GGD vanaf juridische beslissing).
Bijhouden van de persoonlijke dossiers en opvolging van de evaluaties.
Opleidingen: alle administratie voor zowel operationele- als Calog medewerkers, verspreiden aanbod van de politieschool, inschrijvingen en feedback aan het personeel.
Baremische bevorderingen: opvolging en samenstellen van de bevorderingsdossiers.
Geldelijk statuut: onderlegt zich in de loonadministratie en fungeert als contactpunt tussen het personeel en het SSGPI, is verantwoordelijk voor de seining aan het SSGPI van alle bewegingen die een invloed hebben op de financiële situatie van het betrokken personeelslid (L-formulieren, baremische bevordering, disponibiliteit, wijziging familiale toestand, enz…).
Opvolging en administratie rond verloven, afwezigheden door ziekte, disponibiliteit, voorstel ongeschiktheid na uitputting van het ziektecontingent alsook feedback aan het personeelslid.
Behandelen van allerhande aanvragen van personeelsleden i.v.m. statutaire bepalingen (loopbaanonderbrekingen, vrijstellingen van nachtdienst, vierdagenweek, deeltijdse arbeid, enz …).
Mobiliteit (samenstellen en overmaken van de zonale behoeften voor publicatie, samenstellen mobiliteitsdossiers, afhandeling n.a.v. de aanwerving, aangifte DIMONA, enz…).
Inleiden en eventueel samenstellen van pensioendossiers.
Bijhouden allerhande omwentelingen en veranderingen op sites Polsupport, SSGPI, Infozone.
Alle administratie en organisatie m.b.t. de jaarlijkse medische onderzoeken en de medische schifting van het personeel.
Vattingen kunnen verrichten in GALOP en het systeem optimaal voeden en exploiteren (opslaan personeelsgegevens, ziektecontingenten, bevorderingen, financiële gegevens, enz…).
Opmaken college- en gemeenteraadsdossiers aangaande personeelsaangelegenheden.

Als consulent welzijn instaan voor o.a.:
Sleutelrol in het uitwerken van een welzijnsbeleid voor de politiezone en het adviseren van het strategisch team in deze materie.
Ondersteunen van initiatieven vanuit de medewerkers en/of het strategisch team inzake welzijn op het werk.
Deelnemen aan het welzijnsteam dat ad hoc overlegt.
Deelnemen aan het maandelijks overleg met de interne preventieadviseur.
Toezicht op de toepassing van de wettelijke voorschriften inzake welzijn op het werk.
Planning en opvolging van de medische onderzoeken.

Als vertegenwoordiger instaan voor o.a.
Het verzekeren van professionele contacten en relaties met de interne en externe partners.
Het uitbreiden van zijn/haar netwerk met personen en diensten die een meerwaarde kunnen betekenen voor de werking van de politiezone en gebruik maken van dit netwerk om de werking van het korps te verbeteren.
Deelname aan relevante interne en externe overlegmomenten.
Antwoorden op vragen van interne en externe klanten en de complexe vragen doorgeven aan gespecialiseerde diensten of personen om te helpen zoeken naar gepaste oplossingen.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal BB1 (minimum €25305.15 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

De politiezone Grimbergen is een ééngemeentezone die zich situeert binnen de gemeente Grimbergen in de provincie Vlaams-Brabant. Grimbergen, die de benaming 'Parel van Brabant' heeft, telt ruim 36.000 inwoners.
De fusiegemeente telt naast Grimbergen zelf nog drie deelgemeenten, nl. Beigem, Humbeek en Strombeek-Bever. Sinds 2017 werd een politioneel personeelsbehoeftenplan goedgekeurd. Dit voorziet in een 80-tal operationelen en 16 CaLog medewerkers.

Competenties/Specifieke diplomavereisten

In het bezit zijn van een rijbewijs B.

Gewenst profiel

Kennis

Basiskennis hebben van :
o De organisatie, de structuren en de verschillende bevoegdheden van de twee niveaus van de geïntegreerde politie.
Omgaan met informatie :
o Vernieuwend denken door innovatieve en creatieve ideeën aan te brengen.
Omgaan met taken :
o Nemen van beslissingen op basis van (on)volledige informatie en doelgericht acties ondernemen om de genomen beslissingen uit te voeren.
Omgaan met medewerkers :
o Begeleiden van medewerkers in hun groei en gericht feedback geven aan medewerkers over hun functioneren (prestaties en ontwikkeling).
o Uitoefenen van een voorbeeldfunctie.
Attitude
o Loyale teamspeler: Bijdragen aan een positieve werksfeer door elkaars resultaten te valoriseren, door zijn/haar mening en ideeën constructief te delen en door een open en vriendelijke houding. Zich integreren in het team en loyaal de gemaakte afspraken uitvoeren.
o Klantgericht handelen: Interne of externe klanten en partners op een integere en objectieve manier begeleiden, dienstverlening op maat aanbieden en constructieve contacten onderhouden.
o Bruggenbouwer: Opbouwen van positieve relaties en netwerken met collega’s en belanghebbenden binnen en buiten de organisatie.
o Enthousiasme uitstralen: Steeds het beste van zichzelf geven, hoge kwaliteit nastreven en blijven doorzetten, ook bij tegenwerking.
o Stress beheren: In staat zijn om op stressvolle momenten kalm te blijven en weldoordachte beslissingen te nemen. Constructief omgaan met kritiek.
o Zichzelf ontwikkelen: Op basis van een goede zelfkennis (h)erkennen waar je verder in kan groeien. Zich (pro)actief inzetten om kennis en vaardigheden actueel te houden.
o Resultaatgericht: De inzet, de wil en de ambitie tonen om resultaten te boeken binnen het afgesproken tijdsbestek.
o Waarden PZ GRIMBERGEN: Elke handeling die je stelt of beslissing die je neemt aftoetsen aan de visie, missie en waarden van de PZ GRIMBERGEN.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Samenstelling van de selectiecommissie :
Korpschef of zijn vervanger
Coördinator HR & support of haar vervanger
Coördinator operaties of zijn vervanger
Secretaris

Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informations

Naam
Verbeeck
Voornaam
Sarah
Functie
Coördinator Hr&Support
E-mail
sarah.verbeeck@pzgrimbergen.be
Telefoon
02/2727292
Korps/directie/dienst
Lokale politie Grimbergen