Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Consulent (B) - Consulent psycholoog assessor

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
P 5051 N 18 15
Korps/directie/dienst
7346 - Drp - Rekrutering & Selectie
Werkplaats
Luchtmachtlaan
1040 Etterbeek
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur
Duur
de tijd van de missie
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
4
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

Niveau
Consulent (B)
Aanvullende informatie
Wervingsreserve
Type betrekking
Contractueel
Functiebeschrijving

Evalueren van de competenties van de kandidaten door middel van specifieke technieken om hen te kunnen selecteren voor een functie binnen de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus.

Als administratieve ondersteuning, administratieve en/of organisatorische taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om het optimale verloop van de activiteiten van de entiteit te waarborgen en/of om de nodige documenten ter beschikking te stellen.

- Gegevens encoderen in geïnformatiseerde testprogramma's
- Toelichting en testinstructies geven aan kandidaten
- Toezicht houden op kandidaten tijdens testafname

Als technisch deskundige, op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners

om de leidinggevenden in staat te stellen de goede strategische keuzes te maken in het beleid materie en/of de medewerkers te helpen bij hun taken.

- Selectiegesprekken voeren, kandidaten evalueren en schriftelijke rapporten opstellen
- Afnemen van persoonlijkheidstesten en interpreteren van resultaten
- Kandidaten observeren tijdens assessmentproeven, instructies geven, de competenties evalueren en schriftelijke rapporten opstellen

Als onthaalpersoneel, de burgers doorverwijzen, informeren en hun vragen verzamelen om te beantwoorden aan hun legitieme verwachtingen.

- Ontvangen en informeren van kandidaten over het verloop van de testen
- Het toewijzen van kandidaten aan de assessoren volgens een vooropgestelde planning
- Het laten invullen van verklaringen en vragenlijsten door de kandidaten
- Het voorbereiden en beheren van de administratie van de dossiers

Als procesbeheerder, Zorgen voor de correcte toepassing van de verschillende processen om de entiteit een efficiënt beleid te waarborgen en de klanten en de partners een optimale dienstverlening te waarborgen.
- Wetenschappelijke methodes tot testontwikkeling toepassen (pretesting, analyses,…)
- Collega's trainen tot het gebruik van nieuwe testinstrumenten
- Informatie delen / opleiding geven aan partners (commissieleden, erkende politiescholen…)

Als dossierbeheerder, dossiers opstellen en/of analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te kunnen trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.

- Een kwalitatief syntheserapport over de resultaten opstellen gedurende de selectieprocedure
- Een contact leggen met de kandidaat om hem feedback te geven over zijn selectieresultaten
- Het selectiedossier van de aspirant-inspecteur voorstellen aan de opleider / klasverantwoordelijke van de politieschool

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal BB1 (minimum €25305.15 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

De dienst rekrutering en selectie heeft als opdracht het organiseren van het geheel aan rekruterings- en selectieactiviteiten voor zowel de leden van het operationele kader als voor de leden van het administratief en logistiek kader ten behoeve van zowel de lokale politiezones als de federale politie. Aldus draagt zij bij uitstek bij tot de geïntegreerde werking van de politie.

Binnen de dienst rekrutering en selectie heeft de entiteit Selectie / Assessment Center als opdracht het organiseren van het geheel aan selectieactiviteiten voor leden van zowel Ops als CALog, voor zowel externe aanwervingen als voor promotiewedstrijden voor overgang naar een hoger kader / niveau

Competenties/Specifieke diplomavereisten

In het bijzonder, ten minste in het bezit zijn van een diploma bachelor/gegradueerde in de psychologie of in human ressources management.

Gewenst profiel

Flexibel
Sociaal ingesteld
Een positieve werksfeer voor ogen houden
Zelfstandig maar ook in team kunnen samenwerken
Klantgericht (extern en intern) zijn en vlot/correct kunnen omgaan met kandidaten in het raam van selectieprocedures
In het bezit van rijbewijs B

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Te bepalen
Wervingsreserve: 24 maanden

Informations

Naam
Moernaut
Voornaam
Karen
Functie
adviseur
E-mail
DRP.RecSel.Assessment.CALog.Nl@police.belgium.eu
Telefoon
02/644 83 88
Korps/directie/dienst
Selectie en recrutering dienst