Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Consulent (B) - Consulent verkeer

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
G 5007 N 19 05
Korps/directie/dienst
5443 - Dendermonde
Werkplaats
Noordlaan 150
9200 Dendermonde
Provincie/Regio
Oost-Vlaanderen
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur
Duur
1 jaar (jaarlijks verlengbaar)
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
10
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

Niveau
Consulent (B)
Aanvullende informatie
Wervingsreserve
Type betrekking
Contractueel
Functiebeschrijving

De consulent in de afdeling verkeer heeft als taak:
- Hij/zij heeft zowel een beleidsondersteunende taak als een uitvoerende opdracht;
- Biedt bijstand bij het uitwerken van een lokaal politioneel verkeersveiligheidsbeleid door o.a. analyses te maken van cijfermateriaal en andere verkregen gegevens;
- Verricht onderzoeken (verkeersfluxmetingen, enquêtes,...) en levert verbetervoorstellen op het vlak van infrastructuur;
- Werkt mee aan het opstellen van een verkeersactieplan;
- Werkt verkeersprojecten uit;
- Biedt bijstand bij het uitwerken van adviezen en neemt deel aan vergaderingen van commissies en/of andere instellingen;
- Organiseert signalisatieplaatsingen n.a.v. werken, manifestaties, feesten,... o.a. in samenwerking met de verkeersafdeling en TUD (Technische uitvoeringsdienst Dendermonde);
- Voert controles uit op het terrein zoals o.m. van signalisatie, inname openbare weg,... en treedt indien nodig regulerend op door het opstellen van administratieve verslagen;
- Zorgt voor een vlotte informatiestroom over verkeersproblemen naar het publiek toe en intern het korps;
- Oefent verkeerstoezicht uit als gemachtigd opzichter, indien nodig;
- Werkt samen met de diensten Stedenbouw en Milieu van de stadsadministratie volgens de voorliggende protocols;
- Werkt nauw samen met de dienst mobiliteit van de stad Dendermonde;
- Verstrekken van adviezen inzake werkzaamheden (inname openbare weg) en evenementen (sportieve, culturele,...);
- Het verstrekken van signalisatievergunningen;
- Coördineren van de verkeersteller, uitlezen en interpreteren van de gegevens, trekken van conclusies en deze communiceren;
- Coördineren van en werken met de LED-aanhangwagen;
- Coördineren van en werken met de preventieve snelheidsmeter (smiley's).

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Voorstelling korps/directie/dienst

Lokale Politie Dendermonde, Afdeling verkeer

Gewenst profiel

- Toepassen van de verworven kennis betreffende de wetgeving, reglementering en procedure, in het bijzonder deze met betrekking en/of verwijzing tot de verkeerswetgeving, of is bereid deze kennis te verwerven;
- Kennis hebben van de analysemethoden in het kader van de beleidsvoorbereidingen of bereid zijn deze kennis te verwerven;
- Projectmatig kunnen werken en bereid zijn deze kennis te verwerven en bij te schaven;
- Vertrouwd zijn met de technieken van situationeel leiderschap of deze verwerven;
- Moderne kantoorapparatuur en communicatiemiddelen kunnen gebruiken;
- De meest gangbare softwarepakketten kunnen gebruiken;
- Problemen op het gebied van signalisatie kunnen oplossen;
- Bekwaam zijn om deskundige adviezen te verstrekken in complexe situaties;
- Op zelfstandige basis op de meest efficiënte wijze kunnen werken met oog voor alle partners en dan ook zelfstandig beslissingen kunnen nemen. Anderzijds in team kunnen werken en medewerkers weten te motiveren, desnoods afdelingsoverschrijdend kunnen werken;
- Soepel kunnen inspelen op wijzigende omstandigheden en beschikken over een probleemoplossend vermogen;
- Stressbestendig zijn en psychisch weerbaar zijn;
- Beschikken over een empatische ingesteldheid;
- Uiterste discretie kunnen garanderen.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Selectiecommissie

Informations

Naam
De Haes
Voornaam
Guy
Functie
DIR PLIF / Intern Toezicht
E-mail
guy.dehaes@police.belgium.eu
Telefoon
052/25.12.03
Korps/directie/dienst
PZ Dendermonde