Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Consulent (B) - Consulent Verkeerskundige

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
G 5012 N 19 05
Korps/directie/dienst
5365 - Zuiderkempen
Werkplaats
de Merodedreef 15
2260 Westerlo
Provincie/Regio
Antwerpen
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur
Duur
Dringende externe werving. Bepaalde duur van 1 jaar met mogelijkheid tot statutarisering.
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B (diploma van graduaat, bachelor of equivalent).

Niveau
Consulent (B)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Wervingsreserve
Type betrekking
Contractueel
Functiebeschrijving

•    Hij/zij volgt de veranderingen in de verkeerswetgeving op en informeert hierover de politiezorgcoördinator;
•    Hij/zij is het aanspreekpunt in de zone voor verkeer gerelateerde vragen;
•    Hij/zij diept op vraag van korpschef of politiecoördinator bepaald verkeersprobleem; en/of –vraag uit en maakt en presenteert indien nodig hierover een PowerPoint-voorstelling;
•    Jaarlijks minstens 5 keer vergaderen met de leden van het actiedomein verkeer;
•    Elke week overleg plegen met politiezorgcoördinator over alle verkeerszaken die de zone aanbelangen en hierover het verslag opstellen;
•    Trimestrieel verslag opmaken met de besteedde capaciteit per gemeente aan:

  • Opmaken advies verkeersproblemen;
  • Opmaken advies verkeersmaatregelen bij manifestaties;
  • Opmaken advies bij wegenwerken;
  • Deelnamen aan adviesraden;

•    Jaarlijks opmaken planning verkeersacties;
•    Deelnemen aan FOV Verkeer bij vervanging van politiezorgcoördinator;
•    Deelnemen aan verkeerscomités van de gemeenten en andere adviesraden verkeer;
•    Op vraag van de gemeentebesturen advies verlenen over evenementen, inhoudende het opstellen van een signalisatieplan en de nodige politiereglementen;
•    Op vraag van de gemeentebesturen en aannemers advies verlenen over wegenwerken, inhoudende het nakijken en waar nodig bijsturen van de door de aannemers op te stellen signalisatieplannen;
•    Het verlenen van advies over verkeersproblemen op vraag van de bevolking en/of de gemeentebesturen;
•    Maandelijks de lijst opmaken en actualiseren van de plaatsen waar VAT en SIB dienen opgesteld te worden;
•    Binnen de 5 werkdagen na de aanvraag tot advies voor signalisatie wegenwerken dit advies opstellen en overmaken aan de gemeente;
•    Controle van signalisatie van grote werken;
•    Opmaken van kwaliteitsvolle adviezen op vraag van korpsleiding, gemeentebesturen en bevolking

 

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Gratis consultatie in de medische centra van de federale poltie
Voorstelling korps/directie/dienst

Lokale politie Zuiderkempen (PZ 5365), binnen de dienst Politiezorgcoördinatie.

Extra aanbod
o weddeschaal BB1 (bruto jaarwedde €25.811,74 minimum tot €38.420,61 maximum aan de huidige indexcoëfficiënt).
Competenties/Specifieke diplomavereisten

o Hij/zij dient een bijzondere interesse te tonen voor het verkeersaspect.
o Hij/zij dient in het bezit te zijn van een rijbewijs B.
o Kandidaten die in de vorige rondes ongeschikt werden bevonden, mogen zich niet meer kandidaat stellen.

Gewenst profiel

- Bereid zijn om onregelmatige weekend, nacht- en dagdiensten te doen, binnen het kader van het RPPol.
- Over de nodige cognitieve eigenschappen, attitude en vaardigheden beschikken om op korte termijn te voldoen aan het competentieprofiel van consulent- coördinator /verkeerskundige (is verkrijgbaar bij de politiezone).

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Wervingsreserve van 24 maanden.
Dringende externe werving. Bepaalde duur van 1 jaar met mogelijkheid tot statutarisering.

Informations

Naam
GOOLAERTS
Voornaam
Marjan
E-mail
hrm@politiezuiderkempen.be
Telefoon
014 53 96 07