Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

A1 - Coördinator Tucht - Cel DIZ

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 4013 T 20 04
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
5339 - Brussel Hoofdstad Elsene
Werkplaats
Kolenmarkt 30
1000 Brussel
Provincie
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Niveau
A1
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

Vereiste ervaring

een eerste gelijkaardig ervaring is een pluspunt

Voorstelling korps/directie/dienst

Onder de leiding van 2 officieren, is de Dienst Interne Zaken (DIZ) van de politiezone onder andere belast met :

  • Uitvoeren van voorafgaande onderzoeken in het kader van de tuchtwetgeving
  • De opvolging van deze dossiers
  • De strafrechtelijke onderzoeken, van zodra een lid van de politiezone betrokken is
  • Het opstellen van studie- en adviesopdrachten om zo de werking van de politiezone te optimaliseren
  • Adviezen voorleggen aan de korpschef voor alle aanpassingen en wijzingen die worden voorzien via intern reglementering
Functiebeschrijving

Plaats binnen de organisatie

Als coördinator van de disciplinaire cel rapporteer je aan de directie van de Dienst Interne Zaken (DIZ). DIZ is de dienst die de morele waarden en de deontologie binnen ons politiekorps waarborgt. Sommige leden treden op als rechercheurs namens gerechtelijke en tuchtrechtelijke instanties. Naast zijn onderzoeksactiviteiten voert de DIZ ook studieopdrachten uit en geeft het advies om verbeteringen in de werking van de politiemacht voor te stellen. Je beheert één personeelslid.

Meerwaarde van de functie

Je bent verantwoordelijk voor het beheer van de disciplinaire dossiers en de opvolging van de procedures voor externe instanties.

Hoofdtaken

  • Je bent verantwoordelijk voor het beheer van de door de tuchtautoriteiten ingeleide procedures, in overeenstemming met het tuchtrecht en de relevante jurisprudentie;
  • Op instigatie van de disciplinaire autoriteiten en de DIZ-hiërarchie stel je adviezen en verslagen op binnen het gebied van de discipline of andere verwante gebieden.
Gewenst profiel

Je hebt het vermogen om de visie en de waarden, gedefinieerd door de directie, toe te passen binnen jouw vakgebied;
Je beschikt over effectieve organisatorische vaardigheden;
Je communiceert op duidelijke en open wijze;
Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden.
 
Waarden
Je hecht belang aan
§  democratische waarden,
§  diversiteit,
§  integer gedrag,
§  jouw voorbeeldrol en

§  de naleving van de deontologische code.

Je gelooft in het grote belang van samenwerking, ongeacht de rang.
Je vindt respect voor anderen essentieel.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Het inwinnen van het advies van de selectiecommissie, waarvan de samenstelling later zal bepaald worden, evenals het gemotiveerd advies van de Korpschef.

Wervingsreserve : 24 maanden.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal (minimum €0.00 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Extra aanbod
Kredieturen worden toegekend aan de personeelsleden die een taalopleiding wensen te volgen om het Selor-brevet te behalen
Dienstfaciliteiten worden eveneens toegekend aan de personeelsleden die de ter hun beschikking gestelde sportinfrastructuren, van de zone (fitnesszaal) wensen te gebruiken.
Onze politiezone gaat mee in The New Way Of Working: We zetten sterk in op het zelfsturend of autonoom werken; We proberen voor onze medewerkers ook een goede werk-privébalans te garanderen
Aanvullende informatie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve

Informatie

Naam
Van Buylaere
Voornaam
Olivier
Functie
DIR SAI
E-mail
olivier.vanbuylaere@police.belgium.eu
Telefoon
02 219 79 69
Korps/directie/dienst
PZ 5339 Brussel HOOFDSTAD Elsene