Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Adviseur (A1) - CSD Leuven - CIC Vlaams-Brabant - Adviseur Local Manager

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 4999 N 18 05
Korps/directie/dienst
7323 - Csd Leuven - Sicad
Werkplaats
Philipssite 5
3001 Heverlee
Provincie/Regio
Vlaams-Brabant
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

Niveau
Adviseur (A1)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

Als technisch deskundige op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomein analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de goede strategische keuzes te maken en de medewerkers te helpen bij hun taken.

Als gegevensbeheerder gegevens raadplegen, invoeren, klasseren en/of één of meerdere interne en/of externe gegevensbanken exploiteren om over alle noodzakelijke elementen te beschikken voor de verdere controle en behandeling van het dossier en om de organisatie gestructureerde informatie ter beschikking te stellen.

Als helpdesk technische inlichtingen en antwoorden verstrekken aan de personeelsleden/klanten/gebruikers om hen een gepaste oplossing voor hun vragen en problemen te geven.

Als procesanalist de processen, procedures en/of hulpmiddelen in zijn activiteitendomein doen evolueren om de dienstverlening aan de klanten en de partners te verbeteren.

Als vertegenwoordiger op een professionele manier de contracten en relaties met de interne en externe gesprekspartners verzekeren om de zichtbaarheid van de organisatie te verhogen en te zorgen voor een transparante, eenduidige en doeltreffende uitwisseling van informatie.

Als omkaderend personeel de ter beschikking gestelde mensen en/of middelen optimaal en in overeenstemming met het beleid van de hiërarchie beheren om de vastgelegde doelstellingen te bereiken.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal A11 (minimum €36613.99 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

De coördinatie- en steundirectie (CSD LEU) is een eenheid van de federale politie die een scharnierfunctie vervult in de geïntegreerde politiezorg binnen het gerechtelijk arrondissement, en dit in overleg met de bestuurlijke en gerechtelijke overheden, met de andere eenheden van de geïntegreerde politie die actief zijn op het grondgebied van het arrondissement en met andere veiligheidspartners.

De CSD is o.m. bevoegd voor:
• De ondersteuning van de gedeconcentreerde federale eenheden;
• De technische, administratieve en operationele ondersteuning van de lokale politie;
• De coördinatie, op vraag van de bevoegde overheden van bestuurlijke politie, van de ondersteuning door het federale niveau voor de bovenlokale opdrachten van bestuurlijke politie;
• De coördinatie en de leiding van de politieoperaties overeenkomstig de wet op het politieambt.

De communicatie- en informatiedienst van het arrondissement (SICAD) omvat de functionaliteiten van het provinciale communicatie- en informatiecentrum (CIC) en het arrondissementeel informatiekruispunt (AIK). Op het snijpunt van het communicatie- en informatiebeheer, bevindt zich het Real Time Intelligence Center (RTIC).

De SICAD/BE (beheer evenementen) is een politiedienst die voor de ganse provincie in kwestie instaat voor het beheer van de noodoproepen voor de politie (de 101) en ook de dispatching van de diensten die aangesloten zijn op het systeem.

De SICAD/BE verschaft de nuttige informatie waarover hij beschikt en verzekert de operationele communicatie om de politieheden – federaal en lokaal – binnen de provincie te helpen om beter tussen te komen en/of te beantwoorden op noodoproepen van de bevolking.

Competenties/Specifieke diplomavereisten

Universitair - Master
Zich thuis voelen in een informatica-omgeving
Graag projecten uitwerken
Zelfstandig kunnen werken binnen groep
Interesse in systeembeheer
Opmaak van statistieken en back-ups
Kennis van programmeertalen is een pluspunt

Gewenst profiel

Kennis van de politionele organisatie
Kennis van strategie en beleid
Praktische know how
Kunnen vernieuwen, organiseren en leiding geven
Adviseren aan de diensthoofden
Klantgericht optreden
Graag en gemakkelijk intern communiceren
Objectieven behalen en kunnen werken met deadlines
Zichzelf willen ontwikkelen

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Later te bepalen
Wervingsreserve: 24 maanden

Informations

Naam
Sannen
Voornaam
Yves
Functie
Diensthoofd RTI
E-mail
yves.sannen@police.belgium.eu
Telefoon
016/28.07.61
Korps/directie/dienst
CIC Vlaams-Brabant