Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Consulent (B) - CSD Leuven - Consulent Personeelsbeheer

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5985 N 18 05
Korps/directie/dienst
6077 - Coord En Steundirectie - Arr Leuven
Werkplaats
Philipssite 4
3001 Heverlee
Provincie/Regio
Vlaams-Brabant
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

Niveau
Consulent (B)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

Onder leiding van de sectiechef/coördinator Personeel werkt de consulent mee aan de ontwikkeling van een efficiënt HR-beleid en staat hij/zij mee in voor het dagelijks beheer van de dienst ten einde een professioneel en klantgericht beheer van het personeel te bekomen.

De dienst personeel staat in voor het personeelsbeheer van CSD en FGP Leuven, volgt nieuwigheden inzake personeelsbeheer en -beleid op en is verantwoordelijk voor de communicatie van algemene HRM-richtlijnen naar de personeelsleden.

Het takenpakket van de personeelsdienst is uitgebreid en divers. Zo heeft zij een coördinerende rol in het kader van welzijn, tucht en evaluatie, beheert zij de arbeidsongevallen en ziektes en staat zij garant voor het dagelijks bijwerken en up-to-date houden van de personeelsdossiers.

Bijkomend is de consulent personeelsbeheer de adjunct van het afdelingshoofd personeel en wordt er maandelijks deelgenomen aan HR-netwerken.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal BB1 (minimum €25305.15 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

De coördinatie- en steundirectie (CSD) is een eenheid van de federale politie die een scharnierfunctie vervult in de geïntegreerde politiezorg binnen het gerechtelijk arrondissement, en dit in overleg met de bestuurlijke en gerechtelijke overheden, met de andere eenheden van de geïntegreerde politie die actief zijn op het grondgebied van het arrondissement en met andere veiligheidspartners.

De CSD is o.m. bevoegd voor:
• De ondersteuning van de gedeconcentreerde federale eenheden;
• De technische, administratieve en operationele ondersteuning van de lokale politie;
• De coördinatie, op vraag van de bevoegde overheden van bestuurlijke politie, van de ondersteuning door het federale niveau voor de bovenlokale opdrachten van bestuurlijke politie;
• De coördinatie en de leiding van de politieoperaties overeenkomstig de wet op het politieambt.
De dienst middelenbeheer (PLIF) staat in voor het beheer van personeel (P), logistiek (L), ICT (I) en financiën (F) voor alle diensten die onder de CSD ressorteren en voor de federale gerechtelijke politie (FGP), rekening houdend met de door haar geformuleerde operationele behoeften. De directie voorziet daarnaast ook in een steunaanbod in vermelde PLIF-domeinen aan de arrondissementele politiediensten.

Competenties/Specifieke diplomavereisten

Klantgericht zijn
Discreet zijn
Empatisch ingesteld zijn
Vlot contacten leggen
Hulpvaardig zijn
Communicatief zijn

Gewenst profiel

Kennis van de politionele organisatie
Praktische kennis in het leggen van verbanden, in problemen oplossen, in ondersteuning bieden aan de eigen en andere diensten
Klantgericht optreden, kunnen samenwerken, in dialoog treden, zichzelf willen ontwikkelen, inzet tonen, communicatief zijn, eigen projecten leiden, taken op een zelfstandige manier aanpakken en uitvoeren met opgelegde termijnen, kort op de bal spelen, mee zijn met alle nieuwigheden inzake personeelsbeheer en bereid zijn om continu bij te scholen, flexibel zijn

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Later te bepalen
Wervingsreserve: 24 maanden

Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informations

Naam
Vanheers
Voornaam
Karmen
Functie
Adviseur Sectiechef Personeel
E-mail
karmen.vanheers@police.belgium.eu
Telefoon
016/28.04.41
Korps/directie/dienst
CSD Leuven - PLIF - Personeel