Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Consulent (B) - Dienst logistiek

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5862 N 19 04
Korps/directie/dienst
5438 - Wetteren Laarne Wichelen
Werkplaats
Zuiderdijk 2
9230 Wetteren
Provincie/Regio
Oost-Vlaanderen
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
50
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

Niveau
Consulent (B)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

De consulent, dienst Logistiek, is mede verantwoordelijk voor de goede werking en het beheer van de dienst Logistiek binnen de PZ Wetteren Laarne Wichelen en staat onder leiding en gezag van het diensthoofd HRM, logistiek en beleid.
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door vele menselijke contacten.
Werkt binnen de dienst logistiek van de PZ Wetteren Laarne Wichelen. Men is verantwoordelijk voor het beleid, de goede werking en het beheer van de dienst logistiek binnen de politiezone, met als voornaamste taken :
• Het realiseren van aankoopprocedures en nauwgezette controle op de correcte uitvoering ervan en dit in samenwerking met het diensthoofd HRM, logistiek en beleid;
• Het uitvoeren van allerhande marktprospecties;
• Het beheer van materialen, verbruiksgoederen, diensten en infrastructuurwerken;
• Het verlenen van deskundig advies m.b.t. diverse logistieke materies;
• Het opstellen van verslagen voor de verantwoordelijke overheden inzake het logistiek beheer van middelen;
• Het behandelen van de dossiers materiële schadegevallen;
• De administratieve verwerking (inventarisatie, stockbewegingen, regularisaties, toekenningen) van de levenscyclus van materialen en verbruiksproducten;
• Het autonoom leiden van logistieke projecten;
• Het aansturen van de onderhoudsdienst en de jobstudenten;
• Organisatie en beheer van het wagenpark;
• Budgetbeheer: voorbereiden van begroting en begrotingswijziging;
• Beheer van de inventaris in Galop;
• Beheer verzekeringsportefeuille :
• Opmaak en opvolging schadedossiers;
• Beheer en opvolging verzekeringspolissen.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal BB1 (minimum €25305.15 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

De dienst Logistiek maakt deel uit van de dienst HRM, logistiek en beleid van de Politiezone Wetteren Laarne Wichelen. De gewone werkplek situeert zich te 9230 Wetteren, Zuiderdijk 2.

Competenties/Specifieke diplomavereisten

Beschikken over een rijbewijs, minstens categorie B.

Gewenst profiel

• Gevoel voor verantwoordelijkheid bezitten ;
• Zich stipt en nauwkeurig tonen in zijn taken ;
• Beschikken over de vereiste managementvaardigheden op het vlak van coaching, leiderschap, delegeren en logistiek management;
• Bekwaam zijn om zowel autonoom als in teamverband te werken en het creëren van een positieve werksfeer;
• Beschikken over de communicatieve vaardigheden en klantgericht zijn, zowel intern als extern;
• Blijk geven van assertiviteit, flexibiliteit en aanpassingsvermogen;
• Beleefd en respectvol met mensen kunnen omgaan;
• Eerlijkheid, openheid, verantwoordelijkheid nemen en rekenschap kunnen afleggen;
• Sociaal ingesteld zijn, zin voor dienstverlening en samenwerkingsgericht zijn;
• Creatief zijn en initiatief durven nemen;
• Loyaal, discreet, onpartijdig en integer zijn;
• Stressbestendig zijn en over de nodige zelfbeheersing beschikken;
• Doordrongen zijn van de missie, de visie, de waarden en de doelstellingen van de Lokale Politie Wetteren Laarne Wichelen;
• Noties hebben van de werking van de geïntegreerde politie;
• Gestructureerd werken en respecteren van uitvoeringstermijnen;
• Kwaliteitsgerichte en professionele aanpak nastreven;
• Probleemoplossend denken en handelen;
• Kennis van boekhouding, begrotingsrecht en facturatieprocedures is een pluspunt;
• De wet op overheidsopdrachten kennen ; een ervaring in dit domein is een troef;
• Gebruik kunnen maken van de voorziene informaticamiddelen en -toepassingen (word, Excel, access, powerpoint,...);

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Algemene kennisproef
Persoonlijkheidsproef
Voorbereiden van een casus
Selectiecommissie

Wervingsreserve: 24 maanden

Informations

Naam
Solemé
Voornaam
Murielle
Functie
consulent HRM
E-mail
murielle.soleme@police.belgium.eu
Telefoon
09/365 60 42
Korps/directie/dienst
PZ Wetteren Laarne Wichelen