Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Adviseur (A2) - Dienst Personeel (Psycholoog) - Directie van de Speciale Eenheden

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 4203 T 18 04
Korps/directie/dienst
7594 - Dgj -Dsu - Operationele Steun
Werkplaats
Luchtmachtlaan 10
1040 Etterbeek
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

Niveau
Adviseur (A2)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

• Het verzekeren van een gespecialiseerde volledige selectieprocedure tijdens de aanwerving van elk lid van de Speciale Eenheden om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de potentiële nieuwe collega’s en zo het management in staat te stellen om gepaste beslissingen te kunnen nemen ;
• Het ontwerpen en geven van gespecialiseerde opleidingen voor nagenoeg alle diensten DSU, om specifieke noodzakelijke psychosociale vaardigheden en attitudes van personeelsleden ofwel bij te brengen ofwel op peil te houden ;
• Het aanbieden van individuele en collectieve coaching (proactief) voor alle personeelsleden van DSU teneinde probleemoplossend gedrag te stimuleren of vaardigheden te ontwikkelen ;
• Het aanbieden van punctuele individuele en collectieve begeleiding (reactief) voor alle personeelsleden DSU teneinde in kritische situaties een ontmijning van intense reacties en gedragingen te bewerkstelligen ;
• Het verzekeren van punctuele operationele ondersteuning om rechtstreeks of onrechtstreeks op het terrein en rekening houdend met operationele en strategische doelen van de diensten DSU, een professioneel psychologisch advies te kunnen geven. Door het analyseren van het actuele werkkader worden voorstellen gedaan om anderen te helpen bij het uitvoeren van hun taken. Dit omvat eveneens een beschikbaarheid en terugroepbaarheid 24/7 ;
• Het begeleiden en ondersteunen van alle diensthoofden en personeelsleden, al dan niet in samenwerking met de Directie Personeel, inzake bvb conflictoplossing of problemen in hun diensten. Op die manier verzekert de Cel Psy een ondersteuning voor het management waardoor ze hun beleid performant kunnen uitvoeren.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal A21 (minimum €43307.59 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

De Directie van de Speciale Eenheden van de Federale Politie (DSU) is een hoog gespecialiseerde steuneenheid die, door het voorstellen en/of uitvoeren van gespecialiseerde adviezen, tactieken en technieken, de lokale en federale politie steunt.
Zij richt zich op de zware en georganiseerde criminaliteit en de activiteiten van extremistische en terroristische groeperingen. DSU is hiervoor de ultieme politiedienst die kan ingezet worden. DSU bestaat uit diensten gevestigd in Brussel en gedeconcentreerde diensten (POSA).

De Dienst van het Personeel, bestaande uit een Cel Human Ressources en een Cel Psychologen, hangt af van de Directie DSU.

De Cel HRM wordt belast met alle opdrachten in verband met het personeelsbeheer (statuten en loopbaan van het personeel, aanwerving, mobiliteit, evaluatie, tucht, …). Zij levert tevens steun en raad aan de personeelsleden op het vlak van Human Ressources.

De psychologische Cel wordt belast met het leveren van steun op het gebied van selectie en opleiding, een psychologische steun naar de interveniënten en een steun in bepaalde opdrachten.

Competenties/Specifieke diplomavereisten

Master Psychologie

Gewenst profiel

• Vernieuwen - Aanbrengen van vernieuwende en originele ideeën die niet voortvloeien uit bestaande processen en ontdekken van niet voor de hand liggende patronen of originele combinaties ;
• Organiseren - De beleidslijnen proactief vertalen naar concrete en meetbare doelstellingen, duidelijke actieplannen ontwikkelen, de gepaste middelen gebruiken en de nodige acties ondernemen binnen de beschikbare termijnen (SMART) ;
• Mensen aansturen - Ervoor zorgen dat iedereen gepast gedrag stelt door duidelijke instructies te geven en door het opvolgen en het bijsturen van hun resultaten in functie van de doelstellingen en beschikbare middelen ;
• Adviseren - Gericht advies geven aan anderen binnen en buiten de organisatie en een vertrouwensrelatie met hen uitbouwen op basis van eigen geloofwaardigheid en expertise ;
• Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden ;
• Communiceren - Gegevens en meningen correct en gestructureerd overbrengen, zowel schriftelijk als mondeling. Gegevens en incidenten juist rapporteren ;
• Objectieven behalen - Resultaten boeken en de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de kwaliteit van ondernomen acties, door de opportuniteiten te identificeren en gerichte acties op het juiste moment en binnen de beschikbare termijn te ondernemen ;
• Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken ;
• Stressbestendig, zelfbeheersing.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

- Kennistesten: Organisatie van één of meerdere geschiktheidstesten met een eliminerend karakter
- Selectiecommissie: Later te bepalen
- Reserve van rekrutering : 24 maanden

Informations

E-mail
DSU.Psy@police.belgium.eu
Korps/directie/dienst
Direction des Unités Spéciales