Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

A3 - Diensthoofd bij de Directie van het Personeel

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 4151 T 19 03
Korps/directie/dienst
7345 - Drp - Middelen
Werkplaats
Kroonlaan 145
1050 Elsene
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
25
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

Vereiste ervaring

entre 6 et 9 ans d'expérience - van 6 tot 9 jaar

Niveau
A3
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

Het diensthoofd Middelen van de Directie van het Personeel zorgt voor een beheer en een optimale uitvoering van de middelen binnen de Directie. Hij zorgt voor de verschillende materies omtrent personeel, logistiek, ICT en financieel voor de dienst coördinatie in samenwerking met de andere diensten van de directie en van de organisatie ten einde de directie van het personeel bij te staan om de beste beslissingen te nemen.

Het diensthoofd Middelen beheert de sectie HRM, Budget, logistiek en ict en ook het secretariaat en verzekert dat de steun efficiënt en doeltreffend is.

Voor meer informaties, zie in bijlage de functiebeschrijving.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal (minimum €0.00 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

De Directie van het Personeel is één van de vier centrale directies binnen Directie Generaal. Ze hangt rechtstreeks af van de Directeur Generaal, de Algemene Directie Middelenbeheer en Informatie.

De Directie van het Personeel  verzekert onder andere volgende opdrachten inzake het personeel :

  • de  opvolging van de morfologie van de Federale Politie;
  • het beheer van de mobiliteit van de personeelsleden van de politiediensten;
  • het beheer van het personeel van de Federale Politie met inbegrip van, voorstellen voor promoties, met uitzondering van de aanwijzingen in de functie van commissaris-generaal en algemeen directeur;
  • de opdrachten uit van selectie, rekrutering en opleiding van de personeelsleden van de politiediensten toevertrouwd aan de Federale Politie door of onder de wet;
  • de ontwikkeling en het beheer van de competenties en de kennis van het personeel;
  • de persoonlijke en sociale ondersteuning van de personeelsleden van de federale politie tijdens de uitvoering van hun dienst en, op hun vraag, van de personeelsleden van de Lokale Politie;
  • de organisatie en de uitvoering van de activiteiten van expertise, van administratie, van controle en medisch advies.

De Dienst Middelen van de Directie van het Personeel biedt een efficiënte administratieve steun aan werkend voor de dienst coördinatie en middelen. De dienst verzekert de optimale uitvoering van de functionaliteit personeel, logistiek, ICT en financieel in het kader van de Directie van het Personeel.

Gewenst profiel

Elke leidinggevende is verantwoordelijk voor het welzijn op het werk van zijn/haar medewerkers. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die ter beschikking worden gesteld van zijn/haar medewerkers verschillende organisatieniveaus.

Praktische kennis :

Visie ontwikkelen- Op basis van de integratie van ambigue en onvolledige gegevens een visie en missie met positieve impact op middellange en lange termijn ontwikkelen en in lijn hiermee een coherent strategisch plan uitwerken.

Ondernemen - Opstellen van een strategisch plan, organisatieprocessen en –structuur en herkennen van en inspelen op opportuniteiten met het oog op het optimaliseren van de resultaten.

Inspireren- Anderen op lange termijn beïnvloeden door in de organisatie de bedrijfsvisie en –waarden uit te dragen door zijn houding en gedrag.

 

Verwachte gedrag :

Stress beheren - Resultaatgericht reageren op frustraties, obstakels en tegenwerking door kalm te blijven, de eigen emoties te controleren en constructief te reageren op kritiek.

Organisatiebetrokkenheid - De maatschappelijke (nationale en internationale) ontwikkelingen volgen en zich op de hoogte houden van de partnerorganisaties.

Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

• Beïnvloeden - Een vooropgesteld doel bereiken door een goede indruk te maken, ideeën door anderen te doen aanvaarden, overtuigende argumenten te gebruiken, een win-win situatie te realiseren en doelgericht in te spelen op zijn gesprekspartner(s) of publiek.

Netwerking - Relevante businesspartners identificeren via formele en informele netwerken om zo strategische relaties uit te bouwen die cruciaal zijn voor het in stand houden van de organisatie.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Later te bepalen
Wervingsreserve: 24 maanden

Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informations

Naam
Corradin
Voornaam
Isabelle
Functie
Directrice
E-mail
isabelle.corradin@police.belgium.eu
Telefoon
02/642.67.81
Korps/directie/dienst
DGR - PERSONNEL