Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Adviseur (A21) - Diensthoofd Logistiek & Financiën (adviseur klasse 2) - Deinze

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
G 4008 N 20 05
Type betrekking
Contractueel
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
5911 - Deinze-Zulte-Lievegem
Werkplaats
Stadionlaan 22A
9800 Deinze
Provincie
Oost-Vlaanderen
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur
Duur
12 maanden (dringende externe werving met de mogelijkheid om statutair te worden)
Niveau
Adviseur (A21)
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

Specifieke diplomavereisten

 

  Maximum aantal inschrijvingen
  20
  Voorstelling korps/directie/dienst

  De nieuwe politiezone Deinze-Zulte-Lievegem - een samensmelting van de politiezones Deinze-Zulte en LoWaZoNe - ging van start op 1 januari 2019. Ze staat onder leiding van de korpschef, 1e hoofdcommissaris Benny VAN WABEKE, die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het politiebeleid in de politiezone. De korpschef oefent deze taken uit onder het gezag van het politiecollege.

  De politiezone bestaat uit 3 grote directies:

  • Directie Operaties
  • Directie Beleid, Beheer & Ontwikkeling
  • Directie Ondersteuning

  Als diensthoofd Logistiek & Financiën zal je worden tewerkgesteld binnen de directie Ondersteuning.

  Functiebeschrijving

  Het diensthoofd Logistiek & Financiën is verantwoordelijk voor het logistiek en financieel beheer. Het diensthoofd organiseert de dagelijkse werking van de dienst Logistiek & Financiën en vertaalt de beleidsopties van de korpsleiding naar concrete doelstellingen, rekening houdend met de lokale noden en omstandigheden.

  Het takenpakket manifesteert zich in de volgende domeinen:

  • Verantwoordelijk voor de organisatie, coördinatie, planning, vooruitgang van de werkzaamheden en resultaten van de initiatieven op het vlak van logistiek & financiën;
  • Coördineren, controleren en evalueren van het werk van de medewerkers die onder zijn/haar verantwoordelijkheid vallen;
  • Opzetten van methoden, procedures en werkmiddelen en opvolgen van nieuwe ontwikkelingen binnen het domein logistiek & financiën. Naar middelen zoeken om deze te doen toepassen binnen het korps en concepten ontwikkelen, rekening houdend met de specificiteit van de zone.
  • Ontwikkelen en opvolgen van een aankoopbeleid waarbij rekening wordt gehouden met de behoeften van de zone;
  • Uitwerken en opvolgen van de actieplannen inzake logistiek & financiën binnen het beleidsplan Ondersteuning;
  • Coördinatie en opvolging van overheidsopdrachten van diensten, werken en leveringen die aan de reglementering op overheidsopdrachten onderworpen zijn, met name:
   • opstellen en publiceren van bestekken;
   • overgaan tot de analyse van offertes in samenspraak met de preventieadviseur;
   • zorgen voor de evaluatie van het aan te kopen materiaal en te presteren diensten of werken;
   • voorbereiden van de beraadslagingen politiecollege/politieraad betreffende de overheidsopdrachten;
   • beheren en behandelen van de brieven betreffende de procedures van overheidsopdrachten;
   • opvolging van de uitvoering van het contract;
   • beheren van het draaiboek van de opdrachten.
  • Verantwoordelijke voor de opvolging en het beheer van de zonale onderrichtingen op vlak van logistiek & financiën (dresscode, huishoudelijk reglement, veilig opbergen wapens en munitie, verantwoord gebruik korpsmateriaal, verkeersongevallen dienstvoertuigen, …);
  • Voorbereiden, uitvoeren en opvolgen van de logistieke en financiële dossiers t.b.v. het politiecollege en de politieraad;
  • Voeren van plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken;
  • De wetgeving Overheidsopdrachten op de voet volgen en tijdig de nodige feedback geven aan de medewerkers binnen de dienst Logistiek & Financiën en de hiërarchisch oversten;
  • Uitvoeren van de bovenvermelde opdrachten en taken op een autonome wijze, onder leiding van het directiehoofd Ondersteuning en de hiërarchisch hoger geplaatsten;

  Bereid zijn te werken in een vast dienstrooster/uurschema dat wordt opgesteld in overeenstemming met de ter zake geldende wettelijke normen.

  Gewenst profiel

  De gewenste kwaliteiten waarover de kandidaten bij voorkeur dienen te beschikken zijn de volgende:

  Kennis:

  • Goede kennis van het MS Office Word en Excel
  • Kennis van de wetgeving inzake overheidsopdrachten is een meerwaarde
  • Kennis van het politielandschap is een pluspunt

  Vaardigheden:

  • Probleemoplossend denken en werken
  • Autonoom beslissingen kunnen nemen
  • Zowel in teamverband als zelfstandig kunnen werken
  • Beschikken over mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden
  • Planmatig, punctueel en kwaliteitsgericht kunnen werken
  • Stressbestendig functioneren
  • Bijdragen tot een positieve werksfeer
  • Discreet zijn
  • Medewerkers kunnen aansturen, motiveren en coachen zodat ze hun taken en opdrachten efficiënt en kwaliteitsvol kunnen realiseren

  Houding:

  • Discreet, eerlijk, integer en loyaal
  • Zin voor initiatief
  • Creatief ingesteld
  • Leergierig en bereid zich bij te scholen
  • Klantgericht
  • Respect voor de termijnen
  Selectiemodaliteiten in de eenheid

  Dringende externe werving.

  De wijze van selectie wordt als volgt vastgelegd:

  • Het organiseren van een assessment. Voorafgaand aan het assessment organiseert het assessmentbureau verkennende gesprekken die eliminerend werken. Na deze verkennende gesprekken kunnen maximum 3 kandidaten deelnemen aan het assessment.
  • Het inwinnen van het advies van een plaatselijke selectiecommissie.
  • De kandidaten die na het assessment deelnemen aan de selectiecommissie moeten een minimumscore van 60% behalen, zoniet zullen zij als ongeschikt voor de bediening worden beschouwd.

  De selectiecommissie wordt samengesteld als volgt:

  • Voorzitter: de korpschef of de door hem aangewezen officier of personeelslid van het administratief en logistiek kader van niveau A;

  • Bijzitter: een officier of een personeelslid van het administratief en logistiek kader van niveau A van een korps van de lokale politie;

  • Bijzitter: een personeelslid van het administratief en logistiek kader van een korps van de lokale politie dat ten minste bekleed is met de gemene of bijzondere graad die overeenstemt met de te begeven betrekking en die over de bekwaamheden beschikt die voor de bij mobiliteit te begeven betrekking vereist zijn;

  • Secretaris: wordt aangewezen door de korpschef.

  Ons aanbod
  Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
  100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
  De kans verdere opleidingen te volgen
  Minimum 32 verlofdagen per jaar
  Gratis hospitalisatieverzekering
  Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal A21 (minimum €43307.59 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
  Extra aanbod
  Gratis gebruik van Fitnesszaal in Deinze
  Elke dinsdag & donderdag soep (winter) of een gezond tussendoortje (zomer)
  Mogelijkheid tot aansluiten bij de Vriendenkring

  Informatie

  Naam
  Den Tandt
  Voornaam
  Ward
  Functie
  Directiehoofd Ondersteuning
  E-mail
  ward.dentandt@police.belgium.eu
  Telefoon
  09 244 25 21
  Korps/directie/dienst
  Politiezone Deinze-Zulte-Lievegem