Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Consulent (BB1) - Directie Mens & Organisatie, diensthoofd Secretariaat.

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5629 N 19 03
Korps/directie/dienst
5440 - Aalst
Werkplaats
Beekveldstraat 29
9300 Aalst
Provincie/Regio
Oost-Vlaanderen
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met deze die in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B binnen de federale overheidsdiensten.

Niveau
Consulent (BB1)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

Zij/hij is diensthoofd van het secretariaat Mens & Organisatie (Lokale politie Aalst, directie Mens & Organisatie).
Principieel dagdienst (8.00 – 17.00).
Voornaamste opdrachten van het secretariaat, niet limitatief:
• Het secretariaat staat in voor het persoonlijk secretariaat van de korpschef. Dit houdt onder meer in:
o Voorbereiding en bijhouden van de agenda;
o Opvang van bezoekers en telefoon;
o Dossierbeheer;
o Briefwisseling.
• Het secretariaat verzekert de administratieve ondersteuning voor het korps:
o Briefwisseling:
 Verwerking, registratie en verdelen van de inkomende briefwisseling;
 Opvolging van opdrachten n.a.v. bepaalde briefwisseling;
 Juiste afhandeling en versturen van de uitgaande stukken.
• Het secretariaat verzekert de administratieve ondersteuning voor de directie Mens en organisatie:
o Briefwisseling voor de directie Mens en Organisatie;
o De administratieve, technische voorbereiding en opvolging van de agendapunten die aan het college van burgemeester en schepenen
en de gemeenteraad voorgelegd worden;
o Het secretariaat van de Zonale Veiligheidsraad;
o Het secretariaat van het Basisoverlegcomité (BOC) en het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW);
o Notuleren van korpsbrede vergaderingen (o.a. vergadering officieren, korpsbriefing, …);
o Bibliotheek en documentatie: beheer van de vakliteratuur en de documentatie (bronbeheer).

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Gratis consultatie in de medische centra van de federale poltie
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal BB1 (minimum €25305.15 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

Lokale Politie Aalst / Directie Mens & Organisatie / Secretariaat.

Gewenst profiel

o Je gebruikt een coachende leiderschapsstijl;
o Je beheerst de Nederlandse taal heel goed, mondeling en grammaticaal;
o Je hebt de drive en het inzicht om de directie volledig te ondersteunen;
o Je beschikt over de nodige dosis organisatietalent;
o Je hebt een goed analytisch- en beoordelingsvermogen;
o Je kan vlot overweg met MS Office;
o Je neemt initiatief en bent een doorzetter;
o Je werkt graag zelfstandig en in teamverband;
o Je bent flexibel en stressbestendig (takenpakket, deadlines, …);
o Je hebt een positieve ingesteldheid;
o Je bent punctueel;
o Flexibiliteit, resultaatgerichtheid, loyaliteit, integriteit en discretie zijn waarden die je hoog in het vaandel draagt;

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Schriftelijke voorbereiding/proef voorafgaand aan een gesprek met een selectiecommissie ad hoc.

Informations

Naam
OTTEVAERE
Voornaam
Katrien
Functie
Directeur Mens & Organisatie
E-mail
katrien.ottevaere@police.belgium.eu
Telefoon
053/73 27 64
Korps/directie/dienst
Lokale Politie Aalst