Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Assistent (C) - Directie van de Speciale Eenheden - Assistent National Technical and Tactical Support Unit (NTSU - Sectie CTIF)

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
P 6045 T 19 05
Korps/directie/dienst
6058 - Dgj - Dsu - National Technical Support Unit
Werkplaats
Ruiterijlaan 2
1040 Etterbeek
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur
Duur
tot 31.12.2019
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
6 jaar secundair onderwijs
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen.

Niveau
Assistent (C)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Type betrekking
Contractueel
Functiebeschrijving

DSU/NTSU/CTIF heeft een permanentie die continu bemand en bereikbaar is. De leden van deze permanentiedienst hebben de volgende taken:
- Beheer telefoniemaatregelen: administratieve opvolging van de telefoniemaatregelen. Het verwerken van de aanvragen, deze in het informaticasysteem invoeren, het contacteren van de telecom-providers,... ;
- Het geven van eerstelijnsbijstand aan onderzoekers: hiervoor is een zekere affiniteit met informatica en telefonie vereist ;
- Het controleren van de facturen die telecomproviders opmaken naar aanleiding van deze telefoniemaatregelen.

In geen enkel geval worden zij belast met het beluisteren van telefoongesprekken.
De dienst draait 24u/24u, 7 dagen op 7 dagen, in shiften van 12u. Personeelsleden hebben dus een onregelmatig uurrooster, maar zijn dus ook regelmatig overdag thuis. Prestaties tijdens het weekend, nachten en feestdagen worden extra vergoed.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal CC1 (minimum €23885.61 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

De Directie van de Speciale Eenheden van de Federale Politie (DSU) is een hoog gespecialiseerde steuneenheid die, door het voorstellen en/of uitvoeren van gespecialiseerde adviezen, tactieken en technieken, de lokale en federale politie steunt.
Zij richt zich op de zware en georganiseerde criminaliteit en de activiteiten van extremistische en terroristische groeperingen. DSU is hiervoor de ultieme politiedienst die kan ingezet worden.
DSU bestaat uit diensten gevestigd in Brussel en gedeconcentreerde diensten (POSA).

De dienst NTSU (National Technical & Tactical Support Unit), die deel uitmaakt van de centrale eenheid te Brussel, is hoofdzakelijk belast met de voorbereiding en de uitvoering van ‘covert’ plaatsingen van materiaal in het kader van technische observatie, en de interceptie van communicaties. Daarnaast voert NTSU inkijkoperaties uit, en levert zij technisch-operationele steun in geval van crisissituaties.
De dienst NTSU wordt ingezet in geval van:
• Gijzeling ;
• Fort Chabrol ;
• Ontvoering ;
• Afpersing ;
• Technische tactische plaatsingen met specifiek technologisch materiaal waarvoor een hoog niveau van technische kennis of equivalente ervaring is gevraagd ;
• Inkijkoperaties ;
• Interceptie, detectie, identificatie en localisatie van communicaties ;
• Technisch operationele steun intern DSU ;
• Nauwe opvolging van de hierboven vermelde technische tactische operaties, en evaluatie en aanpassing ervan indien nodig in functie van de omstandigheden op het terrein of in functie van evoluties binnen het dossier ;
• Ontwikkeling van technische tactische oplossingen om aan de operationele behoeften van zijn partners tegemoet te komen ;
• Beheer (DATA CENTER) van de inkomende en uitgaande technische gegevens ;
• Beheer radiocommunicatie van DSU.

De Belgische regering heeft beslist om een nationaal systeem te installeren voor de interceptie en observatie van telecommunicatie: de Centrale Technische Interceptie Faciliteit. Het lid CTIF helpt aan de technisch complexe uitbouw en ontwikkeling van de Dienst CTIF.

Gewenst profiel

- Discreet en betrouwbaar ;
- Kunnen werken in teamverband ;
- Beschikken over algemene sociale vaardigheden en teamgeest ;
- Klantgericht en hoffelijk ;
- Flexibel, stressbestendig ;
- Bereid om in een ploegenstelsel te werken (24u/24u en 7d/7d in shiften van 12u) ;
- Vlot kunnen communiceren aan de telefoon ;
- Vlot kunnen werken op PC (Windows toepassingen) ;
- Ordelijken stipt ;
- Openstaan voor vernieuwing ;
- Een goede kennis van de tweede landstaal ;
- Houder zijn van een rijbewijs B.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

- Uitsluitende geschiktheidstesten
- Interview

Informations

Naam
DE GRAEUWE
Voornaam
Philippe
Functie
CP
E-mail
Philippe.DeGraeuwe@police.belgium.eu
Telefoon
02/642 73 13
Korps/directie/dienst
Directie van de Speciale Eenheden